Nieuws

geplaatst: 15-08-2017

Bedrijven openen hun deuren voor ondernemende kinderen

Jeugdprogramma Het Klokhuis organiseert op zaterdag 11 november ‘Het Klokhuis Backstage’: een landelijk evenement waarbij kinderen de kans krijgen om in het echt te zien hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. Bedrijven in heel Nederland, die normaal gesloten zijn voor kinderen, openen die dag hun deuren. Van grote tot kleine bedrijven, initiatieven en ondernemingen, multinationals en zzp-ers. Van de ijsjesfabriek tot een producent van fietsen en van een ontwerpstudio tot een boekdrukkerij.

Steeds meer kinderen beginnen een eigen onderneming. Maar hoe doe je dat eigenlijk, een bedrijf opstarten en runnen? Hoe kom je bijvoorbeeld op een idee, hoe pitch je je plan, hoe kom je aan geld en hoe maak je er een echt bedrijf van? Om antwoord te geven op deze vragen en meer, komt jeugdprogramma Het Klokhuis (NTR) dit jaar met Het Klokhuis Onderneemt: een crossmediaal project over ondernemen, dat mede mogelijk gemaakt wordt door de Kamer van Koophandel. Doel van het project is kinderen vertrouwd maken met ondernemerschap en ze te inspireren om zelf ondernemende vaardigheden te ontwikkelen.

Aanmelden voor Het Klokhuis Backstage
Wilt u kinderen én hun (groot)ouders uw bedrijf in werking laten zien, open dan ook uw deuren op 11 november! Vertel ze over uw bedrijf, uw aanpak en uw dromen. Aanmelden kan via https://Bit.ly/KH-backstage (tot uiterlijk 4 oktober 2017).

Onderdelen project
Het Klokhuis Onderneemt bestaat uit een 9-delige serie van Het Klokhuis over ondernemen, een Klokhuis-boek, een online omgeving, leuke wedstrijden en het landelijke evenement ‘Het Klokhuis Backstage’.

Kijk ook op www.hetklokhuis.nl/ondernemen en www.kvk.nl/kids

Nieuws

geplaatst: 15-08-2017

Bedrijvig 2017: het aftellen is begonnen

Met nog 6 weken te gaan is het aftellen begonnen tot de derde editie van de Bedrijvig Beurs, op 13 en 14 september in het Inspyrium te Cuijk. De beurs geldt als hét netwerkplatform waar ondernemers de regionale kansen en kwaliteiten ontdekken. Dankzij de vernieuwde opzet met doorlopende speeddatesessies, inspirerende themabijeenkomsten en dagelijks een lezing van een spreker met nationale bekendheid is dit hét netwerkevenement dat niet in uw agenda mag ontbreken.

Ga de dialoog aan met ondernemend Land van Cuijk & Noord-Limburg en geef uw netwerk een boost! Op beide beursdagen wordt er, onder professionele begeleiding van netwerkorganisatie BS Morgen, een grootschalige speeddate sessie georganiseerd.

In één uur tijd maakt u kennis met 10 regionale en regiovreemde ondernemers, bestuurders van de gemeentes uit het Land van Cuijk & Noord-Limburg en/of high potentials uit onze regio. Tijdens het korte en dynamische één op één gesprek staan de persoonlijke kennismaking en zakelijke match centraal.

Dankzij de samenwerking tussen 17 organisaties staat het programma als een huis! Denk hierbij aan regionale netwerkclubs als de Industriële Kring en de OSRN, belangenbehartigers en organisaties met een breed netwerk als de Rabobank en de gemeentes uit het gebied. Allen leveren zij een bijdrage aan de realisatie van bijeenkomsten waarin netwerken, kennisoverdracht én een beursbezoek centraal staan.

Topscheidsrechter en ondernemer Björn Kuipers is daarnaast één van de sprekers die u als bezoeker kosteloos van een flinke dosis aan inspiratie zal voorzien. Ook politicus Emile Roemer betreedt het podium om met u de dialoog aan te gaan over het onderwijs in de regio. Als ondernemer wil je al dit niet missen. Hou daarom goed onze social media kanalen (LinkedIn, Twitter, Facebook) in de gaten voor de tijden en praktische informatie!

Bedrijvig vult zich in rap tempo. Met ruim 95 uiteenlopende organisaties is de beursvloer voor 90% gevuld! Voor u de laatste kans om óók uw bedrijf te presenteren. Bekijk hieronder een voorproefje van het floorplan en neem contact met ons op voor uw eigen deelname.

Nieuws

geplaatst: 15-08-2017

Bijstandsaanvragen door ondernemers stabiliseert

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers, na een onverwachte stijging in het vorige kwartaal, weer gedaald naar basisniveau.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In de helft van die gevallen blijkt dit zo te zijn. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen. De IMK-Index daalde in het tweede kwartaal naar 61, dat wordt gezien als het basisniveau voor het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers.

“Ook in goede tijden zijn er veel ondernemers met geldnood”, zegt Han Dieperink, directeur van IMK, “De aantallen zijn minder dan in de crisis, maar ook dit jaar zullen er zo’n 50.000 ondernemers mee ophouden. En zeker niet omdat het allemaal slechte ondernemers zijn, maar bijvoorbeeld door een conflict in de privésfeer of door een zieke medewerker.”

Het IMK nam het initiatief voor een nationale hulplijn voor ondernemers, 155-Help-een-Bedrijf. Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van een ondernemersregeling van de overheid behoren. In het afgelopen jaar deden 4.500 ondernemers die test en daarvan bleek 62% te voldoen aan de criteria voor die regelingen.
IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.

Nieuws

geplaatst: 15-08-2017

Provincie Limburg steekt 15 miljoen in innovatief MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Limburg kan rekenen op een fikse financiële impuls bestaande uit een mix van instrumenten. De Provincie Limburg breidt allereerst het MKB-Leningenfonds met 5 miljoen uit tot in totaal 25 miljoen. Chemelot Ventures, een fonds voor risicokapitaal ontvangt van de Provincie 5 miljoen voor de stimulering van agro/food-innovaties op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Daarnaast wordt nog eens 5 miljoen euro vrij gemaakt, bestemd om de kennis van wetenschappers op de Brightlands Maastricht Health Campus om te zetten naar commercieel haalbare producten. Gedeputeerde Staten hebben hierover vandaag positief besloten en leggen deze drie besluiten voor aan Provinciale Staten.

De inzet van de Provincie Limburg is het versterken van een samenhangend pakket aan  ondersteuningsmogelijkheden voor het MKB. Het doel is om ondernemers in het MKB een soepele begeleiding te bieden naar het geschikte instrument, via een efficiënt besluitvormingstraject.

Gedeputeerde Twan Beurskens (Economie & Kennisinfrastructuur): “De Limburgse economie trekt boven verwachting hard aan. Nu is hét moment voor ondernemers om meer risico’s te nemen en te investeren in de toekomst. Met deze drie samenhangende maatregelen verwachten wij het MKB in Limburg een gerichte impuls te geven om goed door te groeien en voor nieuwe arbeidsplaatsen te zorgen.”
Gedeputeerde Hubert Mackus (Groen en Landbouw): “Het MKB vormt zeker in de land- en tuinbouw het fundament onder onze economie. Daarom zetten wij in op een versnelling van de Brightlands Campus Greenport Venlo, samen met onder andere onze regionale partners Rabobank Venlo en NV LIOF.”

Deze impuls kost de Provincie Limburg geen extra geld. Een groot deel, 10 miljoen, is afkomstig van een herverdeling van bestaande middelen. De rest komt uit de daarvoor bestemde reserves van de Provincie. Daarnaast verwacht de Provincie Limburg de ingezette middelen terug te ontvangen, het zijn immers geen subsidies maar leningen en investeringen die zichzelf moeten terugverdienen.

MKB-Leningenfonds
Het MKB-Leningenfonds richt zich op het ‘brede’ MKB. Zowel bedrijven met activiteiten binnen als buiten de topsectoren[1] kunnen voor een lening uit dit fonds in aanmerking komen. De leningen zijn bedoeld voor het verrichten van investeringen in materiële vaste activa en voor het uitbreiden van werkkapitaal. Op basis van het succesvolle verloop van het fonds is voorgesteld om € 5 miljoen in te zetten voor de uitbreiding.

Uitbreiding Chemelot Ventures voor Brightlands Campus Greenport Venlo
Door positieve economische ontwikkelingen neemt de dynamiek op de Brightlands Campus Greenport Venlo toe. Doordat bedrijven zelf weer geld hebben om te innoveren en te groeien, is er ook weer behoefte aan mede-investeerders. Om ook voor het MKB op deze campus risicokapitaal ter beschikking te hebben, wil de Provincie Limburg participeren in de uitbreiding van Chemelot Ventures met een agro/food fonds. In dit fonds zullen ook  Rabobank Venlo en NV LIOF investeren. Daarnaast ontvangt het agro/food fonds cofinanciering van de Rijksoverheid uit de ‘Seedcapital regeling’, ter grootte van € 6 miljoen. Daarmee wordt de omvang van dit fonds 17 miljoen euro.

Valorisatie-instrument voor Brightlands Maastricht Health Campus
Voor de ontwikkeling van deze campus is het van groot belang dat de kennis van de partners azM en UM voor het MKB op de campus beschikbaar komt. De middelen die door de Provincie Limburg beschikbaar worden gesteld zijn bedoeld om de kennis van wetenschappers om te zetten naar commercieel haalbare producten.

Nieuws

geplaatst: 15-08-2017

Gemeente Horst aan de Maas kiest voor experts van Ictivity

Co-sourcing met juiste experts helpt Noord-Limburgse gemeente met innovatie en grip op IT-omgeving

De gemeente Horst aan de Maas zet op continue basis externe specialisten van Ictivity in om op de - veranderlijke - bedrijfsmatige behoeften in te spelen en het IT-landschap op architectuur-niveau te bewaken. Door een deel van de applicaties naar de cloud te verplaatsen ontwikkelt de IT-afdeling van de gemeente zich steeds meer tot een regie-organisatie. Voor bepaalde IT-domeinen wordt via co-sourcing gebruik gemaakt van externe specialisten. Ictivity levert deze specialisten.

De gemeente Horst aan de Maas in Noord-Limburg is met ruim 42.000 inwoners qua populatie de vierde gemeente van Noord-Limburg. Binnen de gemeente telt de afdeling Informatievoorziening 37 fte, waarvan 7 fte voor de rekening komt van de afdeling automatisering. “Ons landschap wordt steeds complexer en meer onderling verbonden. Om deze omgeving goed in te richten en te beheren, heb je op veel gebieden expertise nodig. Het is ondoenlijk om al die specialisten zelf in huis te hebben; daar zijn we als gemeente gewoon te klein voor. Daarom richten we ons als IT-organisatie meer op regie en besteden we specifieke expertisegebieden uit of laten deze invliegen. Co-sourcing dus”, stelt Stefan Maas, Teamhoofd Informatievoorziening bij de Gemeente Horst aan de Maas.

Kennis van bedrijfsvoering en cultuur
Nu steeds meer applicaties in de cloud draaien, neemt het aantal beheertaken af. Daarnaast is er vanuit de business behoefte aan vernieuwing. Hierdoor verandert de vraag naar IT-experts van operationeel beheerders naar technische projectleiders en projectmedewerkers met kennis van bedrijfsvoering en cultuur van een organisatie. Maas: “De duizendpoten die wij zoeken zijn van alle markten thuis: technisch, organisatorisch, sociaal en communicatief. Ictivity voelt uitstekend aan wat wij nodig hebben en is keer op keer in staat gebleken op het juiste moment de juiste mensen te leveren. Dat wil zeggen: technisch kundig, snel lerend, zelfsturend, flexibel. En organisatiesensitief, dus met oog voor hoe het team, het management en de directie opereert en wat de verwachtingen zijn van de gebruikersorganisatie.”

Grondige pre-selectie en flexibele houding
Voor Ictivity is de gemeente Horst aan de Maas een interessante organisatie om mee samen te werken. “Bij co-sourcing blijft de klant zeer betrokken bij het proces en draagt hij meer verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. In de praktijk zijn onze specialisten echt als partner of collega aan het werk bij de gemeente Horst aan de Maas. Dat maakt het aantrekkelijk voor IT-professionals om hier aan de slag te gaan”, zegt Wilbert van Beek, directeur bij Ictivity. “Wij werken met een zeer grondige pre-selectie voor al onze klanten om te kijken of een kandidaat bij de opdracht past. Daarnaast zijn we zo flexibel mogelijk en proberen we constructief mee te denken bij een uitvraag van een klant. Ook als dit op korte termijn is of er een bepaalde specialist wordt gevraagd.”

Nieuws

geplaatst: 15-08-2017

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging gaat in Venray meer sturen op kwaliteit

Het uitnodigingsbeleid van Vakbeurs Uiterlijke Verzorging in Venray is dit jaar aangescherpt, om de kwaliteit van bezoekers verder te verhogen. Hierdoor komen deelnemers op de beursvloer in contact met bezoekers die werkzaam zijn in de vijf beautybranches: pedicures, nagelstylisten, schoonheidsspecialisten, visagisten, masseurs en aanverwante segmenten. De eerste editie met deze nieuwe opzet is op 14, 15 en 16 oktober in Evenementenhal Venray.

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging zit behoorlijk in de lift in het Noord-Limburgse Venray. Vorig jaar namen 100 exposanten deel aan de beurs, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Ook het aantal bezoekers nam explosief toe tot 4600. “We willen dit jaar deze positieve lijn doortrekken en gaan ons daarbij richten op de kwaliteit van de bezoeker. Zo hebben we een leeftijdsgrens van 16 jaar gesteld en spitsen wij onze marketing verder toe op de professional”, zegt organisator Giny Hurink.

Massage Plein
Verder investeert de organisatie net als vorige jaren in een op maat gemaakt programma voor elke beautybranche. Er is een Massage Plein met doorlopend demonstraties van diverse technieken door Magneet Massage en Kathleen Kay Cosmetics. Daarnaast verzorgt Bellabaci op haar stand cupping demonstraties, een oude Chinese massagetechniek.

Gratis open trainingen
Visagisten kunnen terecht op het Visagieplein voor demonstraties. Op de zondag zijn er ook visagiewedstrijden. Schoonheidsspecialisten kunnen deelnemen aan gratis open trainingen gericht op huidverzorging en –verbetering. Ook de demonstraties van de massagetechnieken zijn voor schoonheidsspecialisten interessant. Op Nagelplein zijn doorlopend workshops te volgen en op zondag zijn er nagelwedstrijden. Aan het programma voor pedicures wordt op dit moment gewerkt.

Beursdata en openingstijden
Vakbeurs Uiterlijke Verzorging is op 14, 15 en 16 oktober te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur in Evenementenhal Venray. Meer informatie: www.vakbeursuiterlijkeverzorging.nl.

Nieuws

geplaatst: 15-08-2017

Munckhof vestigt zich in Innovatoren

Munckhof neemt per december haar intrek in de Innovatoren in Venlo. Het kantoor van Munckhof Business Travel, nu gevestigd in Venlo Trade Port, zal de volledige tweede verdieping van de blikvanger van de Brightlands Campus Greenport Venlo in gebruik nemen. Na de verhuizing gaan circa 35 Munckhof medewerkers werken vanuit de locatie. De medewerkers van Munckhof Business Travel organiseren de internationale zakenreizen (vliegtickets, hotels, autohuur, enz) en meerdaagse groepsreizen voor het regionale bedrijfsleven. Naast de vestiging in Venlo heeft Munckhof nog 23 andere vestigingen in Nederland.

Duurzame ontwikkeling
De Innovatoren staat symbool voor innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de regio. Munckhof kan zich volledig vinden in deze visie en is dan ook erg trots om zich te vestigen in dit beeldbepalende gebouw. Tom Roefs, algemeen directeur van Munckhof licht toe: “Duurzaamheid en innovatie zijn essentiële onderdelen voor de toekomst van bedrijven. Stilstand is achteruitgang, dus moet je continu in beweging blijven. In de Innovatoren zitten duurzame en innovatieve bedrijven bij elkaar. Deze bedrijven versterken elkaar. Ik ben daarom erg blij dat wij een langdurige overeenkomst hebben gesloten met Greenport Venlo voor het vestigen van het kantoor van Munckhof Business Travel in dit prachtige gebouw.”

Groene omgeving
De Brightlands Campus Greenport Venlo is los van de Innovatoren een zeer inspirerende omgeving. “Wij hebben natuurlijk goede herinneringen aan dit gebied omdat we al het vervoer rondom de Floriade 2012 hebben verzorgd. Maar ook daarna is het gebied een groene en creatieve omgeving gebleven. De combinatie tussen bedrijfsleven, natuur, onderwijs en recreatie is bijzonder sterk en daar voelen wij ons erg in thuis. We kijken er enorm naar uit om medio december deze locatie te betrekken.” aldus Roefs.

Economische impuls
Ook de Provincie Limburg, initiatiefnemer van de Campus, is blij met de komst van Munckhof. Twan Beurskens (VVD-gedeputeerde Economie & Kennisinfrastructuur Provincie Limburg): “Met de komst van Munckhof krijgt de Innovatoren wederom een zeer hoogwaardig bedrijf als bewoner, waarbij Munckhof een economische impuls geeft aan Greenport Venlo waar bedrijvigheid centraal staat. Deze moderne werkplekken zullen het bedrijf in staat stellen om te excelleren.”

Ruud van Heugten, directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo: "In Greenport Venlo zijn we op zoek naar een mix van bedrijven die elkaar kunnen aanvullen, ondersteunen, inspireren en uitdagen. In dat opzicht past Munckhof bij het vooruitstrevende karakter van dit gebied."

Over Munckhof
Munckhof bestaat uit een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in personenvervoer en reizen. Het bedrijf, dat met het hoofdkantoor gevestigd is in Horst, onderscheidt zich in de markt door zich te focussen op het totaalpakket aan vervoer. Van taxi tot touringcar en van meerdaags evenement tot zakenreis. Een hoge kwaliteit en service vormen belangrijke uitgangspunten in de dienstverlening. Er wordt daarom veel waarde gehecht aan het kwaliteitscertificaat ISO9001, het milieucertificaat ISO14001 en de diverse branche specifieke keurmerken die Munckhof mag voeren.

Organisatorisch bestaat Munckhof uit de divisies Taxi, Tour en Travel. De taxidivisie richt zich op het regisseren, organiseren en uitvoeren van kleinschalig personenvervoer in geheel Nederland. Vanuit de regiecentrale in Horst wordt het vervoer geregisseerd voor vele zorginstellingen, overheden en andere organisaties. Daarnaast verzorgt Munckhof taxivervoer in de breedste zin van het woord vanuit vestigingen in Arnhem, Cuijk, Ede, Eindhoven, Heijen, Hoofddorp, Horst, Lichtenvoorde, Nijkerk, Putten, Ridderkerk, Tilburg, Wageningen en Zaandam.

De divisie Tour is gespecialiseerd in grootschalig groepsvervoer per touringcar. Naast het uitvoeren van dit vervoer vanuit de locaties in Arnhem, Heijen en Horst is de tour divisie gespecialiseerd in het plannen en verzorgen van complexe vervoersprojecten. De organisatie en uitvoering van het totale vervoer tijdens Pinkpop, de EK Atletiek 2016 en het treinvervangend vervoer van de Nederlandse Spoorwegen zijn hier voorbeelden van.

Naast de taxi en touringcar divisies heeft Munckhof het bedrijfsonderdeel Travel, dat zich bezighoudt met de verkoop van internationale zakenreizen en meerdaagse groepsreizen. Hiertoe behoren de zakenreisbureaus van Munckhof Business Travel (Venlo, Veenendaal, Schiedam, Deventer, Helmond, Delfzijl, Amsterdam en Schiphol), zakenreisbureau Roberts & Partners (Schiphol), schoolreisspecialist MGI Travel (Rotterdam) en groepsreisspecialist Munckhof Groups Desk (Horst).

Munckhof telt in totaal 1300 medewerkers. Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.

Nieuws

geplaatst: 15-08-2017

ROB GEERAEDTS NIEUWE DIRECTEUR BMW- EN MINI-DEALER DE MAASSCHE VENLO

Automobielbedrijf De Maassche Venlo, officieel dealer van de merken BMW en MINI, heeft een nieuwe directeur. Maandag 12 juli jl. is Rob Geeraedts (52 jaar) in dienst getreden van het bedrijf.

Rob Geeraedts, geboren en getogen in Venlo, heeft de afgelopen 9 jaar als Vestiging Manager voor Volvo dealer Rutten in Venlo gewerkt. Tevens was hij eindverantwoordelijk voor A73 Autolease B.V. Voor zijn periode bij Rutten is hij onder meer actief geweest in diverse management functies voor Volkswagen- en Audi dealer Auto Arena en Wealer in Limburg.
Geeraedts treedt aan in een drukke periode. “Automobielbedrijf De Maassche Venlo is officieel dealer van de merken BMW en MINI. Naast de introductie van de nieuwe X3 en 6GT zal tevens eind van dit jaar het ‘Future Retail concept’ geïmplementeerd worden waarmee de locatie volledig toekomstbestendig is op gebied van de meest recente BMW- en MINI huisstijl”, aldus Geeraedts.
De Maasche Venlo maakt deel uit van de Pala Group BV, met negen BMW- en vier MINI-dealerbedrijven en een schadebedrijf, de grootste BMW/MINI-dealer in Nederland.

Foto: De heer Rob Geeraedts is benoemd tot directeur van De Maassche Venlo, BMW- en MINI-dealer in de regio.

Column

geplaatst: 11-08-2017

De magische grens van 50

Er komt heel wat kijken bij het instellen en goed laten functioneren van een ondernemingsraad. De benodigde kennis is niet altijd aanwezig in een organisatie. Huur deze kennis in, want een goed functionerende or is niet alleen verplicht voor organisaties, maar vooral ook in het belang van deze organisaties. Een ondernemingsraad is geen luis in de pels, maar een vertegenwoordiging van het belangrijkste kapitaal van een organisatie: de werknemers. Daardoor is de or voor iedere ondernemer een belangrijke bron van informatie en van reflectie. Zorg er als ondernemer dan ook voor dat jouw organisatie de ondernemingsraad heeft die ze verdient.

Eind 2016 heb ik van de directie van Wiertz Company het verzoek gekregen om een plan van aanpak te maken voor het instellen van een or. Wiertz Company is met haar verschillende labels de afgelopen periode hard gegroeid en heeft enige tijd geleden de in de Wet op de Ondernemingsraden vermelde ‘magische’ grens van 50 werknemers overschreden. Organisaties met 50 of meer werknemers moeten een ondernemingsraad hebben.

Plan van aanpak
Na overleg met de Managing Director van Wiertz Company en met de leden van de bestaande Personeelsvertegenwoordiging (PVT) heb ik een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan de verschillende acties vermeld, die ertoe moesten leiden dat op 12 juli 2017 verkiezingen voor de or konden plaatsvinden. Het belangrijkste onderdeel hiervan was het opstellen van een (voorlopig) reglement voor de ondernemingsraad. Hierin staat onder andere beschreven uit hoeveel leden de or gaat bestaan en hoe de verkiezingen worden georganiseerd. Ook staat in het reglement vermeld welke medewerkers stemrecht hebben en zich verkiesbaar mogen stellen.

Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is het informeren van de werknemers. Medewerkers van een organisatie die een or gaat instellen, moeten weten wat de taak van een ondernemingsraad is en wat voor werkzaamheden van een or-lid worden verwacht. De ondernemingsraad behartigt de belangen van het personeel in een organisatie. Ook over bedrijfseconomische beslissingen van de directie mag de or meepraten. De ondernemingsraad bevordert onder andere:

  • dat er voldoende werkoverleg is.
  • dat er goede arbeidsomstandigheden zijn.
  • dat de regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd.
  • dat medewerkers gelijk behandeld en beloond worden.
  • dat een organisatie gehandicapte werknemers en allochtonen in dienst neemt.
Ruime opkomst
In de afgelopen maanden zijn de or-verkiezingen binnen Wiertz Company écht gaan leven. Dit heeft geresulteerd in een opkomstpercentage van ruim 90%. De verkiezingen zijn achter de rug en binnenkort wordt de eerste ondernemingsraad binnen Wiertz Company formeel geïnstalleerd. De or kiest vervolgens een voorzitter, waarna het echte werk kan beginnen.

Mooi eindresultaat
Ik kijk terug op een prachtige opdracht die tot een mooi eindresultaat heeft geleid. Ik had een rol als projectcoördinator, jurist, vraagbaak, vertrouwenspersoon, sparringpartner en nog veel meer. Wiertz Company heeft door mij in te schakelen geen ‘last’ gehad van het instellen van de ondernemingsraad, maar gaat wel vanaf nu de vruchten plukken van een bij de organisatie passende or.
 

Thei Iding
ZUID juristen

Nieuws

geplaatst: 01-08-2017

Eerste SBR-kredietrapportage succesvol verzonden vanuit King

De pilot voor het automatisch versturen van de SBR kredietregistratie uit King Business Software is geslaagd!  Vanaf september kunnen alle King-kantoren de verplichte SBR kredietrapportage eenvoudig versturen via het King Aangifte Dashboard.

Via het King Aangifte Dashboard hadden de King-kantoren al een krachtige beheertool voor alles wat met de SBR aangiftes te maken heeft, zoals OB, ICP, Suppletieaangiftes, KVK publicaties en inrichtingsstukken (micro en klein). Nu kan ook de SBR kredietrapportage (micro) automatisch worden verzonden via het King Dashboard.

Voor accountantskantoren is het werken met de SBR kredietrapportages een logische stap naar een nog efficiënter proces. De uitvragende partijen als de KVK, Belastingdienst en de banken willen een gestandaardiseerd rapport waar alle noodzakelijke gegevens in staan. De kredietrapportage via King Business Software voorziet hierin.