Nieuws

geplaatst: 19-10-2016

Bouw & Installatie Zuid-Nederland: dagthema’s, variatie en demonstraties

Bouw & Installatie Zuid-Nederland viert op 1, 2 en 3 november haar eerste editie in deze vernieuwde opzet. En het nieuwe concept in Evenementenhal Venray slaat aan, want de beursvloer biedt veel variatie met zowel aanbod voor de bouw- als de installatiesector. Het aanbod bestaat uit kwalitatieve A-merken zoals Vaillant en Van der Winkel. Verder heeft elke beursdag een specifiek thema en zijn er volop demonstraties op het demoplein.

Aansluiting tussen vakopleidingen en het werkveld
‘Educatie’ is het thema van beursdag één. De jeugd heeft de toekomst en kundig personeel is essentieel voor bedrijven. Daarom schenkt Bouw & Installatie Zuid-Nederland samen met het onderwijs extra aandacht aan de medewerker van morgen. Van 13.00 tot 15.00 uur vindt op de beursvloer een discussie plaats met als centrale vraag: Waarom is het lastig om aansluiting te vinden tussen de vakopleidingen en het werkveld? Aan het woord komen drie experts: Tjeu van der Laan (Gilde opleidingen), Jan Cromwijk (OTIB) en Jack van Boxmeer (Installatiewerk).

Meet & Match Event
Netwerken en verbinden staat centraal op de tweede beursdag. Met het Meet & Match Event zorgt de vakbeurs ’s ochtends voor gegarandeerde matches met mede-standhouders. Met een dynamische borrel wordt de dag gezamenlijk afgesloten.

Duurzame Donderdag
De laatste beursdag is omgedoopt tot Duurzame Donderdag. Om dit thema verder uit te lichten, vindt er een speciale editie van het Bouwontbijt plaats. Het Bouwontbijt verandert voor één keer in een ‘Bouwlunch’. Deze bijeenkomst is voor iedereen die zich betrokken voelt bij het bouwproces. De ‘Bouwlunch’ vindt op 3 november plaats van 10.00 tot 13.00 uur. Er komen vier interessante sprekers uit de branche aan het woord over onder andere luchtdicht bouwen en duurzaam onderhouden. Vervolgens is er een lunch. Aanmelden kan via: http://bouwontbijt.com/bouwontbijt-in-venray.

Demonstraties op demoplein
Op alle beursdagen zijn er demonstraties bij te wonen op het speciale demoplein. Ook wordt hier elke dag een andere bouwcase gepresenteerd. Het volledige programma van Bouw & Installatie Zuid-Nederland is te vinden op www.evenementenhal.nl/bouwinstallatie.

Openingstijden Bouw & Installatie Zuid-Nederland
Bouw & Installatie Zuid-Nederland is een nieuwe beurstitel en vindt plaats op 1, 2 en 3 november in Evenementenhal Venray. De beursvloer is op deze dagen geopend van 13.00 tot 21.00 uur. De vakbeurs heeft als doel de Zuid-Nederlandse bouw- en installatiebranche bij elkaar te brengen. Belangstellenden kunnen hun e-ticket(s) kosteloos registreren via www.evenementenhal.nl/bouwinstallatie. Parkeren is voor iedereen gratis.

Nieuws

geplaatst: 18-10-2016

Stedelijke ontwikkeling Venlo in hogere versnelling

Provincie en gemeenten trekken gezamenlijk op in stedelijke ontwikkeling

De stad Venlo, als één van de vier steden die vanwege hun ligging en relatie met de campussen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen, kan na realisatie van voorop vastgestelde doelen op een bedrag van bijna 13 miljoen euro rekenen. Op dinsdag 18 oktober ondertekenden gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Jos Teeuwen daartoe een convenant waarin de te realiseren ambities van Venlo zijn vastgelegd. De Provincie Limburg vindt het belangrijk om samen met gemeenten en marktpartijen te investeren in sterke Limburgse steden.

Toekomstvaste plannen
Wethouder Jos Teeuwen is uitermate tevreden met het besluit van de Provincie. “Je moet nu eenmaal eerst zaaien voordat je kan oogsten. De investeringen van vandaag leveren een belangrijke bijdrage aan de economische kracht en kwaliteit van leven, werken en studeren in het Noord-Limburg van morgen en overmorgen. We zijn blij dat de Provincie onze inspanningen van de laatste jaren erkent en deze krachtig ondersteunt. Met de financiële impuls kunnen we een aantal projecten sneller en hoogwaardiger uitvoeren en komen ook andere partijen in beweging. De ontwikkeling van bijvoorbeeld een gebied als de Keulse Poort, waar zowel onderwijs, als culturele activiteiten plaatsvinden en studentenhuisvesting aandacht krijgt, kan nu in een hogere versnelling.”

Eric Geurts, gedeputeerde Stedelijke Ontwikkeling voegt toe: “Uitgangspunt is dat de middelen (11,85 miljoen) voor een belangrijk deel worden ingezet voor concrete projecten en programma’s die in onderlinge samenhang leiden tot krachtige en vitale binnensteden. Deze zijn daarmee dragers voor economische maar ook sociale ontwikkeling. We investeren graag in toekomstvaste plannen, die zorgen óók voor werkgelegenheid.” De nu voorliggende publieke investeringsimpulsen brengen het vliegwiel aan private investeringen op gang. Met name op het Kazernekwartier zal de Fort van Venlo-ontwikkeling op korte termijn al een forse werkgelegenheid impuls bieden; 650 structureel en ruim 500 manjaren voor de bouw en op termijn groeiend naar bijna 1000 arbeidsplaatsen. Een soortgelijke ontwikkeling is bij de andere gebieden te zien. Gedeputeerde Staten heeft tevens besloten om 1 miljoen euro extra ter beschikking te stellen boven op de 11,85 miljoen als er een oplossing komt voor de acute parkeerproblematiek in Venlo.

Verjonging en nieuw elan
Venlo ademt logistiek, tuinbouw en hoogwaardige industrie. Een echte werkstad met een rijk verleden en sterke wortels. Venlo wil graag leidend blijven in deze economische sectoren, in Nederland en het liefst ver daarbuiten. Maar nieuwe tijden, stellen ook nieuwe eisen.
Kennis en innovatie worden ook in deze sectoren steeds belangrijker. Met andere woorden: de regio heeft meer knappe koppen nodig. En liever nog niet alleen om te werken, maar ook om te wonen! Dan werken we tegelijkertijd aan het verjongen van onze regio en daar horen ook voorzieningen voor de inwoners en bezoekers van Venlo bij. De investeringen in het gebied van de Keulse Poort geven dit gebied, dat het de laatste jaren moeilijk heeft gekregen, weer een nieuw elan als cultuur en onderwijscluster met alle spin-off (specifieke retail en horecafuncties) die bijv. studenten met zich meebrengen. Daarnaast vormt dit gebied de as tussen station en de andere delen van de binnenstad die hierdoor aanzienlijk versterkt zal worden. Vandaar dat de openbare ruimte daarbinnen speciale aandacht krijgt in de plannen. Samen met de NS zal overigens op korte termijn ook naar een opwaardering van het Station worden gekeken en zullen er zeker kansen zijn om de kwaliteit van het station als multimodaal overstappunt te versterken.

Venlo slimme werkstad
Om voor de steun van de Provincie in aanmerking te komen, moeten de steden toekomstbestendige plannen bieden en zich van elkaar onderscheiden met een sterk profiel. Venlo kiest er voor om te vertrouwen op haar eigen kracht als werkstad, maar dan wel de volgende 
stap te maken naar een slimme werkstad. “Het nieuwe hoger onderwijs in Venlo sluit bijvoorbeeld direct aan op de behoefte van bedrijven in de regio, dit maakt de strategie van Venlo sterk.", zegt Geurts. Maar ook de aandacht voor het binden van jongeren en hoger opgeleiden aan Venlo na hun werk is belangrijk. Per slot van rekening hebben we het liefste dat het verdiende geld in de regio, ook weer wordt besteed in de regio. Bij winkels, theaters, cafés, musea en restaurants. Zo profiteert uiteindelijk de hele stad van deze impuls.”

Economische en sociale structuurversterking
Provincie Limburg zet in haar coalitieakkoord 2015-2019 in op een economische structuurversterking door de focus te leggen op de bevordering van een kenniseconomie (campussen, kennisas, investeringen in MKB) én op een sociale structuurversterking die er onder
meer voor moet zorgen dat inwoners van Limburg deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen. De vier steden Maastricht, Sittard, Heerlen en Venlo zijn uitgekozen vanwege inwoneraantallen en de sociale en economische betekenis mede vanwege hun ligging ten opzichte van de Limburgse campussen.

Nieuws

geplaatst: 18-10-2016

Realisatie van het Hart van Mook weer een stap dichterbij

De gemeente Mook en Middelaar, KlokBouwOntwikkeling BV en Zorggroep Zuid Gelderland hebben zowel een koopovereenkomst als een anterieure exploitatie overeenkomst afgesloten. De verkoop van deze grond  is een startmoment voor een belangrijke ontwikkeling in de kern van Mook. Het is een plan dat voorziet in een groeiende behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen.
 
Inwoners die zorg behoeven en niet meer zelfstandig kunnen wonen, waren voorheen aangewezen op instellingen buiten onze gemeente. Met de investering door ZZG kunnen zij in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen dicht bij de andere voorzieningen in het centrum van Mook.

Het bouwprogramma bestaat uit 24 appartementen voor ‘Beschermd Wonen’ en 13 appartementen met het label ‘Beschut Wonen’. Het deel ‘Beschermd Wonen’ is bedoeld voor mensen die een dusdanige zorgvraag hebben dat er 24-uurs aanwezigheid van professionele ondersteuning nodig is. ‘Beschut Wonen’ is bedoeld voor mensen met een minder complexe ondersteuningsvraag. Deze mensen zijn afhankelijk van een integrale aanpak van wonen, services, welzijn, dienstverlening en zorg om zelfstandig te kunnen wonen.
De investering van ZZG voorziet niet alleen in een woon- en zorgbehoefte maar levert ook een belangrijke bijdrage aan onze economie. Omdat het voor ZZG een heel nieuwe ontwikkeling is, ontstaan er zo’n  50 tot 60 nieuwe arbeidsplaatsen en wordt ZZG één van de grootste werkgevers in onze gemeente. Dit staat nog los van de spin-off die deze ontwikkeling binnen onze eigen gemeente heeft, bijvoorbeeld op het gebied van food.
 
Deze verkoop maakt het ook mogelijk dat KlokBouwOntwikkeling de gronden van Mooiland verwerft. Samen met de ontwikkeling van ZZG ontstaat er een compleet plan dat tevens voorziet in woningen voor jongeren en starters in het Hart van Mook. Een deel van de woningen zal levensloop bestendig worden gebouwd. Het gaat hier in totaal om 9 tot 13 woningen. Over de definitieve invulling wordt nog gesproken.
“Het college verwacht met deze overeenkomst een belangrijke stap te hebben gezet om aan de woningbehoefte van verschillende doelgroepen te kunnen voldoen. Realisatie van betaalbare woningen heeft hierin voorop gestaan,” aldus wethouder Wienhoven, verantwoordelijk portefeuillehouder. ”Ik zie deze stap als een aftrap voor nog meer ontwikkelingen in het Hart van Mook”.
 
Nu er een overeenkomst is over de verkoop van de gronden en de stedenbouwkundige opzet, wordt er een start gemaakt met het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze procedure zal er nog een informatieve bijeenkomst gehouden worden. Daarover worden de inwoners later geïnformeerd.

Nieuws

geplaatst: 18-10-2016

Officiële lancering van See2Do

EU ondersteunt demonstratieprojecten en begeleidingstrajecten voor energetische renovatie

In Breda werd op 12 oktober het Europees See2Do! project officieel gelanceerd in aanwezigheid van een 50-tal genodigden. 17 partners uit Vlaanderen en Nederland, waaronder Weert, bundelen hun krachten om over de grenzen heen burgers en lokale besturen aan te zetten hun CO2-uitstoot te verminderen door energetische renovaties. Het project gaat over DOEN door te ZIEN. Eerst worden in een woning de aan te pakken renovaties getoond waarna via een begeleidingstraject burgers geholpen worden zodat de renovatie gemakkelijker aan te pakken wordt.

In bestaande woningen kan nog veel gedaan worden om de CO2-uitstoot te verminderen. Voor nieuwbouw zijn er heel wat regels opgelegd wat voor renovatie niet het geval is. Via dit project willen de partners burgers ertoe aanzetten hun woning energetisch te renoveren zonder hen daartoe te verplichten, maar juist door hen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.
Daarom wordt eerst het energieverlies zichtbaar gemaakt door lucht-, straat- en woningthermografie. De foto’s tonen waar het energieverlies zit en via digitale ontsluiting ervan en via fysieke energieloketten krijgt de burger inzicht in het energieverlies in zijn woning.

Om daarna te komen tot ‘doen’ worden verschillende begeleidingstrajecten uitgewerkt en wordt het ketenorganisatieconcept uitgerold. Dit laatste is een manier om burgers te laten kiezen uit een groep van kwaliteitsvolle bedrijven om de renovaties voor te bereiden en uit te voeren. De begeleidingstrajecten hebben tot doel om de burger zo ver mogelijk te helpen in de organisatie van de energetische renovatie, zodat knelpunten wegvallen en waardoor de renovatie haalbaar wordt.

See2Do! wordt geleid door de intercommunales Interleuven, IGEMO en WVI. De andere partners zijn de gemeenten/steden Brugge (i.s.m. het sociaal verhuurkantoor), Mechelen, Bekkevoort, Breda, Maastricht, Weert en Helmond, de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen met het centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C, de kennisinstellingen Thomas More Kempen en Vives en SyntraWest in Brugge.

Het project loopt nog tot 30 april 2019 en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland (meer informatie op www.grensregio.eu). Het projectbudget bedraagt € 4.857.470,- en ontvangt bijna 50% Europese subsidie.

Feiten
Interreg VA Vlaanderen-Nederland is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma tussen Vlaanderen en Nederland. Het programma wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft een totaal budget van € 152.000.000,- te spenderen aan grensoverschrijdende projecten die passen binnen de programmastrategie in de periode 2014-2020.

Nieuws

geplaatst: 17-10-2016

Venlo blij met besluit minister over Maasprojecten

Wethouder Wim van den Beucken van Venlo is opgetogen over het besluit van minister Schultz van Haegen om in te stemmen met de nieuwe plannen voor de Maas. “Venlo heeft steeds ingestoken op een win-win situatie: én grotere waterveiligheid, én meer natuur, én betere ruimtelijke kwaliteit. Droge voeten kun je niet meer bereiken met dijkverhoging alleen. Voor Venlo had dit ook zeer ongunstig uitgepakt; terwijl we net al jaren bezig zijn om de stad naar de Maas te keren. Met deze brede en gezamenlijke aanpak profiteert de hele regio. Ik ben blij dat de minister het met ons eens is en er ook geld voor uittrekt.”
 
In het Deltaprogramma voor de Maas is Venlo aangewezen als een zogeheten koploper­project. Doel was te onderzoeken of er in en om Venlo, voldoende kansen zijn om ruimtelijke ontwikkeling te koppelen aan de noodzaak voor hoogwaterbescherming. Het onderzoek heeft uitgewezen dat zich in het noorden van de gemeente grote kansen voordoen. Rivierverruiming tussen Venlo en Velden wordt bereikt via een hoogwatergeul en een dijkverlegging; dit wordt nu gekoppeld aan verplaatsing van de jachthaven en ontwikkeling van de industriehaven.
 
Om de plannen verder uit te werken heeft het MIRT-onderzoek nu de officiële status van MIRT-verkenning gekregen. Voor de verdere uitwerking komt in totaal 28,7 miljoen euro extra beschikbaar voor Venlo. Er wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, provincies, Maasgemeenten en waterschappen. De werken moeten in 2030 zijn afgerond.

Nieuws

geplaatst: 17-10-2016

Stichting Venlo-Loopstad.com organiseert NK Halve Marathon 2018 en 2019

Stichting Venlo-Loopstad.com organiseert tijdens de Weir Venloop 2018 én 2019 het Nederlands Kampioenschap Halve Marathon. De Atletiekunie heeft het Nederlands Kampioenschap officieel voor twee jaar toegewezen aan het Venlose hardloopevenement. Zo onderbouwt Stefan Beerepoot, coördinator Wedstrijdatletiek en Topevenementen bij Atletiekunie, de keuze voor de Weir Venloop: “De Venloop is een aanjager voor allerhande sportieve en gezonde initiatieven. Groot en professioneel van opzet en met de halve marathon als koningsnummer. Verder heeft de Venloop op diverse onderwerpen interessante kennis opgebouwd en zijn we ervan overtuigd dat de organisatie van het NK Halve Marathon zal leiden tot een verdere sportparticipatie in de regio en een voorbeeld is voor de rest van het land. De Venloop heeft in het verleden aangetoond dat de organisatie van het NK in prima handen is.”

Aanvullend op Stefan Beerepoot geeft voorzitter Nico van Knippenberg aan dan het NK Halve Marathon perfect aansluit bij de ambitie van de Venloop. “De toekenning voor het meerjarige NK Halve Marathon past in de ambitie die de Venloop heeft om ons evenement en daarbij de stad Venlo nog meer landelijke bekendheid te geven en op de kaart te zetten. Daarnaast ondersteunt dit ook onze ambitie om topsport een voorbeeld te laten zijn voor de breedtesport. We zijn ervan overtuigd, mede door de positieve ondersteuning van de Provincie en de Gemeente Venlo, dat de Venloop hiermee weer een goede bijdrage kan leveren aan de verdere sportparticipatie en gezondheid in onze regio, hetgeen ook past binnen de ambitie van het NOC*NSF om middels breedtesport-evenementen de wekelijkse sportdeelname te verhogen. Ik ben erg blij dat de Atletiekunie ons deze mogelijkheid heeft geboden.”

Het NK Halve Marathon is niet alleen een verrijking voor de Weir Venloop en dus de atletiek in de regio, maar ook voor de stad Venlo. “De Venloop is een topevenement en al vele jaren een begrip in Venlo, waar duizenden sporters plezier aan beleven. Met de toekenning van het Nederlands Kampioenschap Halve Marathon in 2018 en 2019 krijgt het evenement wederom heel terecht de landelijke waardering die het verdient. Het evenement zet Venlo landelijk in de spotlight”, aldus wethouder Vera Tax.

Nieuws

geplaatst: 17-10-2016

Emmaus Feniks Tegelen ontvangt € 40.000,- van het VSBfonds

De stichting Beheer Onroerende Zaken Emmaus Feniks in Tegelen heeft een bijdrage toegezegd gekregen van  € 40.000,- van het VSBfonds voor de verbetering van de culturele ruimte binnen het gebouw van Emmaus Feniks. Met name de kapel in dit voormalige klooster zal ingericht worden als culturele ruimte, waar een scala van activiteiten kan plaatsvinden als concerten, tentoonstellingen, lezingen, seminars, e.d. De nieuwe functie betekent ook een uitbreiding van mogelijkheden voor de binnen Emmaus Feniks verblijvende daklozen om zinvolle werkervaring op te doen. Bestuur, bewoners en vrijwilligers zijn het VSBfonds dan ook zeer erkentelijk voor haar steun.

VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. De inkomsten die jaarlijks vrijkomen uit het vermogensfonds geeft het fonds een maatschappelijke bestemming. In de afgelopen vijfentwintig jaar steunde het fonds zo'n 40.000 projecten, samen goed voor een donatiebedrag van € 700 miljoen. Het fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien Dit doet het fonds door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het VSBfonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.

De bijdrage van het VSBfonds beschouwt het bestuur als een erkenning van het werk, dat zij ten behoeve van dakloze mensen in de regio Venlo verricht. Door hen tijdelijk een dak boven het hoofd te bieden, door hen een nieuw levensritme te laten ervaren, door hen zinvolle werkervaring op te laten doen, kunnen de bewoners weer terugkeren in de gemeenschap en zich zelfstandig een nieuw bestaan creëren. Ook naar de toekomst toe wil Emmaus Feniks deze mensen daarbij graag de helpende hand bieden. De steun van het VSBfonds is daarvoor een belangrijke stimulans.

Nieuws

geplaatst: 17-10-2016

Limburg maakt werk van winkelleegstand

Samen met de andere elf provincies tekende gedeputeerde Hans Teunissen namens Limburg in Den Haag een ‘RetailDeal’ met minister Henk Kamp (Economische Zaken). Daarin staat onder andere hoe het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden gebracht kan worden. En dat de provincie en gemeenten actief aan de slag gaan met verschillende pilots op het gebied van winkelleegstand.

Steun uit Den Haag voor lokale afspraken 
Om dit te bereiken, gaan provincies gemeenten ondersteunen bij het wegwerken van de overcapaciteit aan winkelgebied en zorgen ze voor afstemming tussen gemeenten bij locatiekeuzes voor nieuwe winkels. De Provincie wil voorkomen  dat plannen worden uitgevoerd die de leegstand juist vergroten. Gedeputeerde Teunissen: “Bij elke ingrijpende ontwikkeling moet altijd afstemming zijn met de buurgemeenten, zodat ze elkaar kunnen versterken in plaats van beconcurreren. Die afspraak heb ik in Limburg met de 33 gemeenten kunnen maken. Ik ben blij dat we nu ook vanuit het Rijk met deze RetailDeal ondersteuning kunnen verwachten voor het in de praktijk brengen van deze aanpak.”
 
Als voorbeeld van hoe gemeenten met elkaar overleggen noemt Teunissen de Parkstad-gemeenten. “Dit zijn acht  gemeenten, die samen vijftien vestigingen van de Aldi hebben. Dat moeten er tien worden, de vraag is echter hoe. Daarvoor is het Aldi-convenant getekend, waarbij alle betrokken partijen inclusief de Aldi samen naar een oplossing zoeken. Dat werkt goed. Voor de eerste winkels zijn de plannen inmiddels in gang gezet.”
 
Wat zijn de RetailDeals?
In de RetailDeals spreken de provincies onder andere af dat ze starten met verschillende pilots om ervaring op te doen met het, samen met gemeenten, in beeld brengen en desgewenst terugbrengen van bestemmingsplancapaciteit, terugdringen van de beschikbare winkeloppervlakte en tegelijkertijd ruimte bieden aan innovatie en vernieuwing. De opgaven verschillen per regio daarom bevatten de twaalf provinciale RetailDeals ook specifieke maatregelen die in de individuele provincies worden genomen.

In de RetailDeals staan daarnaast afspraken om te komen tot objectieve kengetallen over productiviteit en marktruimte voor de verschillende branches in de retail. Ook wordt er gewerkt aan een landelijke vastgoedmonitor en een landelijk dekkend en landgrensoverschrijdend koopstromenonderzoek. Op basis van deze gegevens kunnen overheden een effectief bovenregionaal detailhandelsbeleid voeren.
 
Tien procent lege winkels in Nederland 
Nederland heeft veel winkeloppervlakte: 30,8 miljoen vierkante meter en tien procent daarvan staat op dit moment leeg. Lege binnensteden en verlaten winkelcentra maken steden en dorpskernen onaantrekkelijk en hebben een negatieve invloed op de regionale economie en het toerisme. In Limburg is circa 2,3 miljoen vierkante meter winkeloppervlak, waarvan ongeveer 11 procent leeg staat. 

Nieuws

geplaatst: 13-10-2016

SCHULTZ EN BESTUURDERS LIMBURG GEVEN STARTSEIN GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met vertegenwoordigers van de provincie Limburg, het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray de afspraken bezegeld voor de ontwikkeling van het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord-Limburg. Met de werkzaamheden is in totaal 210 miljoen euro gemoeid. Het Rijk draagt 135 miljoen euro bij en de regio 75 miljoen euro.  

In het gebied tussen Ooijen en Wanssum worden maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. Een oude Maasarm wordt gereactiveerd, dijken worden verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. Met de herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat een bijzonder waterrijk natuurlandschap van ruim 300 hectare. Daarnaast krijgt de haven van Wanssum een uitbreiding en komt er voor het doorgaande verkeer een rondweg.

Minister Schultz is verheugd over de afspraken voor de realisatie van het project die zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. “In dit project wordt waterveiligheid op een mooie manier gecombineerd met andere maatregelen die de kwaliteit van het gebied verbeteren. Het gebied wordt niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar er ontstaat ook ruimte voor natuur, recreatie en andere economische ontwikkelingen.”

Gedeputeerde Van der Broeck, mede namens de gemeenten: “Dit is een belangrijk project voor de hoogwaterveiligheid in Limburg. Ik ben blij dat nu eindelijk de fase van uitvoering is aangebroken. En ook de inwoners van het gebied kunnen niet wachten tot we beginnen met dit prachtige project."

Rein Dupont van het Waterschap Peel en Maasvallei: “Het is mooi dat we nu gaan starten met de ontwikkeling van dit waardevolle gebied waarbij op een slimme manier gewerkt wordt aan natuur, landbouw, economie en waterveiligheid. Over ruim 10 jaar loop ik met mijn kleinkinderen door dit gebied en dan zal ik ze vol trots vertellen dat ik hier aan heb mogen meewerken.”

Nieuws

geplaatst: 13-10-2016

Terugblik Ondernemers Vakdagen Venray 2016

Terwijl de driedaagse mkb-beurs Ondernemers Vakdagen 2016 nog maar net voorbij is en de exposanten en bezoekers hun nieuwe contacten benaderen, is de datum voor editie 2017 al bekend gemaakt. Volgend jaar vinden de Ondernemers Vakdagen plaats op 24, 25 en 26 oktober.

Maar voor dat het zo ver is, kunnen we nog even genieten van de afterfilm, met dank aan Evenementenhal Venray!