Nieuws

geplaatst: 19-03-2018

Beveiligingsbedrijven Intelligent Security en EBM Security gaan samen

Beveiligingsbedrijven Intelligent Security uit Tilburg en EBM Security uit Venlo gaan samen verder. De twee bedrijven fuseren tot de grootste beveiliger van horeca en evenementen in Zuid-Nederland. Het bedrijf gaat verder onder de naamIntelligent Security en zal opereren vanuit Tilburg en Venlo. Ondernemer Toine van de Venvan het Tilburgse bedrijf CapiEurope isaandeelhouder en strategisch partner.

Intelligent Security en EBM Security werken al ruim tien jaar intensief samen op de Nederlandse markt en zijn sinds 2015 samen actief in meerdere wintersportgebieden in Oostenrijk.
EBM Security werd opgericht in 1993, eigenaar Taco Van Luyten nam het bedrijf in 2011 over. Het bedrijf richtte zich vanaf de start vooral op evenementenbeveiliging. Boris van der Horst startte Intelligent Security in 2005, tijdens zijn studie.Het bedrijf was de eerste jaren met name actief in de horecabeveiliging. Intussen zijn beide bedrijven uitgegroeid tot allround horeca- en evenementenbeveiligers.
Van Luyten en Van der Horst worden beiden directeur van het nieuwe bedrijf en zijn beiden voor een gelijk deel eigenaar. Toine van de Ven van Capi Europe heeft een minderheidsbelang en vervult de rol van strategisch partner.

Taco Van Luyten: “Na tien jaar intensieve samenwerking voelt deze fusie als een logische stap. We bundelen hiermee onze krachten om te komen tot een nog betere dienstverlening voor onze opdrachtgevers en nog meer kansen voor onze mensen.” Boris van der Horst: “We zijn samen klaar voor de toekomst en blij dat we onze samenwerking nu officieel is. We zijn er ook heel content mee dat Toine van de Ven ons team is komen versterken. Toine is een zeer innovatieve en ervaren ondernemer wiens inzichten en expertise een waardevolle aanvulling vormen. Met hem kunnen we Intelligent Security nog verder versterken.”

De komende maanden staan voor Intelligent Security in het teken van de transitie. De samenvoeging van de twee bedrijven zal dan op alle fronten uitgewerkt en geformaliseerd worden.
Boris van der Horst en Taco Van Luyten lichten de fusie toe in deze video: https://youtu.be/ygF4tfYaLfw

Intelligent Security werd opgericht in 2005 en is gespecialiseerd in horeca- en evenementenbeveiliging. Het bedrijf verzorgt de beveiliging van tal van horecagelegenheden en evenementen en festivals - zoals Intents Festival en Festival Mundial - in de regio Brabant. Het bedrijf is daarnaast expert op het gebied van hoog risico beveiliging en persoonlijke beveiliging.
http://intelligentsecurity.nl

EBM Security bestaat sinds 1993 en heeft zijn roots op het ‘t Preuvenemint in Maastricht. Het bedrijf is expert op het gebied van evenementen- en horecabeveiliging en is de grootste aanbieder van event security services in Limburg.
 

Nieuws

geplaatst: 19-03-2018

Bergen gaat voor duurzame dienstreizen

Medewerkers van Gemeente Bergen kunnen binnenkort elektrisch naar hun werkafspraak rijden. De gemeente zet hiervoor een elektrische dienstauto en twee elektrische fietsen in. Het betreft een pilot die is ingezet vanuit Trendsportal.

Bergen is lid van het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg (RMO) waarvan Trendsportal een onderdeel is. De acht samenwerkende gemeenten werken hierin samen aan Slimme Mobiliteit. In de aanpak naar duurzaam deelvervoer willen de acht gemeenten duurzame vervoermiddelen inzetten, met name elektrische deelauto’s en fietsen. Daarbij zijn de gemeenten hoofdgebruiker, maar ook andere organisaties kunnen gebruik maken van de deelvoertuigen. Mogelijk dat burgers ook gebruik kunnenmaken van het deelsysteem.

Pilot
De RMO gemeenten starten binnenkort met de pilot: elke deelnemende gemeente krijgt de beschikking over minimaal één elektrische auto en twee elektrische fietsen. Medewerkers kunnen de auto voor hun dienstreis reserveren, keyless openen, starten en sluiten. De acht gemeenten werken hierbij samen met Stichting Limburg Elektrisch. Dit bedrijf werkt samen met de provincie Limburg en richt zich vooral op activiteiten die nog niet door de markt worden opgepakt.

Bergen energie neutraal
In de ambitie naar een energie neutraal Bergenzet Gemeente Bergen ook in op duurzaam transport. De inzet van elektrische dienstauto’s en dienstfietsen is een eerste stap. Gemeente Bergen gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het gemeentelijk wagenpark te verduurzamen.

 

Nieuws

geplaatst: 19-03-2018

Bedrijfseconomie Zuyd Hogeschool ziet bloeiende arbeidsmarkt

Vacatures voor financieel specialisten blijken ook in Limburg steeds moeilijker te vervullen door het bedrijfsleven, vooral vacatures op hbo- en wo-niveau. Dit blijkt uit een inventarisatie door de opleidingen Bedrijfseconomie en Accountancy van Zuyd Hogeschool en uit gegevens van het UWV. Bovendien blijkt dat, in tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, het beroep van accountant en controller niet verdwijnt maar verandert. De opleiding Bedrijfseconomie – voorheen onderdeel van de HEAO Sittard – viert donderdag 8 maart haar 50-jarig bestaan.

Vraag naar financieel specialisten groeit sterk
In 2017 werden er ruim 1.300 vacatures voor financieel specialisten bij het UWV aangemeld. Dat zijn er 28% meer dan in 2016. De groei ligt hiermee iets hoger dan landelijk (26%). Meer dan driekwart van de vacatures gaat uit van een opleiding op minimaal hbo-niveau. Veel vraag gaat uit naar (assistent-)controllers en (assistent)boekhouders. De opleidingen Bedrijfseconomie en Accountancy van Zuyd zien een vergelijkbare trend. “We zien dat al vanaf het tweede jaar aan onze studenten getrokken wordt door bedrijven,” zegt Annemie Jongen, teamleider Bedrijfseconomie bij Zuyd. Dat de arbeidsmarkt krap is blijkt ook uit de afgestudeerden: “Van de laatste lichting afgestudeerden is iedereen aan de slag: of men is direct aan het werk gegaan binnen het vakgebied of men studeert door”.  

Functie-inhoud verandert, vooruitzichten positief
De groei lijkt structureel. ‘De arbeidsmarkt voor hoger opgeleide financieel specialisten ziet er de komende jaren, afhankelijk van soort functie, redelijk tot goed uit. Wel zijn de beroepen aan verandering onderhevig. Zo gaan adviesvaardigheden en communicatieve vaardigheden een steeds belangrijkere rol spelen,’ stelt het UWV. Dr. Martijn Zoet, lector ‘Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen’ bij Zuyd onderschrijft de veranderende functie van, bijvoorbeeld, de accountant. “Wat wij als Zuyd zien is dat de zogenaamde soft skills inderdaad belangrijker worden. Maar ook zien we dat technologieën als proces mining en blockchain steeds meer geïntegreerd worden in de accountancy. Zowel in het beroep als in ons onderwijs. De student van nu ontwikkelt zich dieper en breder dan de student van tien of vijftien jaar geleden.”

Nieuws

geplaatst: 15-03-2018

Venlose werkzoekenden begeleid via innovatieve financiering

De gemeente Venlo heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rabobank Foundation en Rendiz. De partijen gaan zich gezamenlijk inzetten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. Dit gebeurt via een innovatieve financieringsstructuur, waarbij de Rabobank Foundation optreedt als financierder, Rendiz als maatschappelijk ondernemer en de gemeente als leverancier van kandidaten.

Met deze publiek-private samenwerking, een zgn. 'social impact bond', investeert een private partij (Rabobank Foundation) in een maatschappelijk probleem. De werkzoekenden die deelnemen aan deze trajecten zijn allen (om diverse redenen) niet in staat gebleken om zelfstandig de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Alleen via intensieve één op één begeleiding kunnen deze kandidaten weer arbeidsfit gemaakt worden.

"En precies die passende begeleiding kan Rendiz hen perfect bieden," stelt wethouder Hanno Lamers (Sociale Zaken & Werkgelegenheid). "Daarnaast biedt Rendiz de mensen ook een werkplek aan, zodat zij direct werkervaring kunnen opdoen. Deze combinatie van activiteiten maakt de aanpak van Rendiz uniek. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we op deze manier in Venlo een significante uitstroom uit de uitkering gaan realiseren."

De trajectcoaches bij Rendiz gaan een opleiding volgen voor Positieve Gezondheid. Doelstelling is de deelnemers te begeleiden en te onderzoeken op positieve gezondheidsaspecten. Onze verwachting is dat mensen, die een zinvolle bijdrage aan de samenleving kunnen geven, dit op termijn positief zal bijdragen aan hun fysieke en mentale gezondheid. Aktief zijn in de samenleving is de beste preventie voor mensen.

In overleg met het Instituut voor Positieve Gezondheid worden de deelnemers gemonitord. Deze verbinding tussen arbeid en gezondheid in brede zin maakt deze social impact bond uniek in Nederland. De Provincie Limburg heeft de ambitie om de eerste provincie in Nederland te worden, waarbij positieve gezondheid is ingevoerd.

Minder mensen met een uitkering betekent een financieel voordeel voor de gemeente. Dit voordeel wordt, in de vorm van een prestatiebeloning, voor een vastgestelde periode gebruikt om de investering van Rabobank Foundation in de Rendiz-trajecten terug te betalen. De gemeente maakt alleen kosten wanneer er daadwerkelijk een besparing zichtbaar wordt.

Ter voorbereiding op deze 'social impact bond'  is een maatschappelijke businesscase opgesteld, waarin voorwaarden en onderlinge afspraken zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat Rendiz 30% van de deelnemers duurzaam kan laten uitstromen naar een betaalde baan.
 

Nieuws

geplaatst: 15-03-2018

Succesvolle editie Landbouwdagen Intensieve Veehouderij 2018 in Venray

De afgelopen editie van Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) op 6, 7 en 8 maart in Evenementenhal Venray is bezocht door ruim 15.000 professionals. De organisatie – Easyfairs Evenementenhal - was erg te spreken over het beursverloop, gezien de tevredenheid onder zowel exposanten als bezoekers. “Dit was een schoolvoorbeeld van hoe een vakbeurs hoort te zijn. De sector staat onder druk, maar er heerst een ongelofelijke strijdbaarheid om het beste bij elkaar naar boven te halen. Bezoekers gaven daarbij het belang aan van LIV als onmisbaar verzamelpunt voor de sector. Ze zien LIV als hét contactmoment, maar ook om te sparren over de laatste ontwikkelingen in de sector”, zeggen organisatoren Natascha Halbertsma en Judith Pelgrim.

De vele duizenden bezoekers waren met name pluimvee-, varkens- en kalverhouders en dierenartsen. Ze troffen een ruim opgezette beursvloer aan met 260 exposanten die onder andere actief zijn op het gebied van stalinrichting, veevoeding en voedingssupplementen, mestopslag, klimaattechniek en betonproducten.

Daarnaast zette de organisatie dit jaar meer in op kennisoverdracht. Dit werd onder meer gerealiseerd met een openingssymposium over erfveiligheid en bezoekers konden dagelijks aanschuiven bij meerdere kennissessies van Wageningen University & Research (WUR) en De Gezondheidsdienst voor Dieren over onder andere effectief dierziekten behandelen en verdere schade beperken.

“Na een maandenlange voorbereiding in nauwe samenwerking met onze exposanten was deze editie de kers op de taart van een zeer geslaagd agrarisch beursseizoen. De exposanten hebben goede zaken gedaan, omdat ze in contact kwamen met vakgericht publiek. We hebben vooraf nog nadrukkelijker gestuurd op de bezoekerskwaliteit. Dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, tot groot genoegen van de exposanten. Samen met hen hebben we een super mooie show neergezet met goede resultaten in een krimpende sector. Daar mogen we met elkaar ontzettend trots op zijn!”, aldus Halbertsma en Pelgrim.

Nieuws

geplaatst: 15-03-2018

Ruim 3000 bezoekers Dag van de Maakindustrie

De eerste editie van de Dag van de Maakindustrie die zondag 11 maart plaatsvond in Venlo, heeft ruim 3.000 bezoekers getrokken. Inwoners in de regio konden bij 11 productiebedrijven in de regio Venlo een kijkje achter de schermen nemen en productieprocessen met veel 'high tech' aanschouwen. Bij een groot aantal bedrijven waren alle rondleidingen volgeboekt. In veel gevallen was de belangstelling boven verwachting.

Het initiatief richtte zich erop om inwoners meer bekend te maken met de bedrijven op de industrieterreinen en het werven van nieuwe medewerkers. De bedrijven hebben veel werkgelegenheid in de productie en op kantoor. Bezoekers, jong en oud, kwamen zowel uit de regio Venlo zelf als net daarbuiten. Naar verwachting vindt er in 2019 een tweede editie plaats. 

Nieuws

geplaatst: 15-03-2018

Bestuurswissel bij Wiertz Foundation

Maurice Buck draagt ingaande 1 maart de voorzittershamer van Wiertz Foundation over aan Dionne Wiertz-Buck. Maurice vervulde de voorzittersrol vanaf de oprichting van de stichting op 13 juni 2006. Gedurende de afgelopen bijna 12 jaren gaf hij mede vorm, inhoud en sturing aan de goede doelen stichting.

Wiertz Foundation werd opgericht door Dionne Wiertz-Buck en Harm Wiertz -founders van Wiertz Company- vanuit de wens om iets terug te geven aan de leefomgeving vanuit een professionele structuur. Aanvragen voor ondersteuning worden ingediend via het filialennetwerk van Wiertz Company of via de website van Wiertz. Ieder kwartaal komt het bestuur bijeen om zich te buigen over de aanvragen. Sinds de oprichting werd er bijna 1 miljoen euro gedoneerd.

Wiertz Foundation is Maurice Buck bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren de voorzittersrol heeft vervuld. De keuze voor Dionne Wiertz-Buck als nieuwe voorzitter ligt voor de hand nu de oprichters van Wiertz Company zich afgelopen jaar terugtrokken uit hun actieve rol binnen die organisatie. Hierdoor heeft Dionne nu volop de ruimte om zich als voorzitter van Wiertz Foundation te richten op het goede doelen beleid. Het is de bedoeling om de doelstelling en werkwijze van de stichting te komende tijd te herijken en te vernieuwen. In het bestuur hebben, naast Dionne Wiertz-Buck, Roger Holtus en Jessie Vreuls namens Wiertz Company zitting en Harm Wiertz namens Wiertz Family. Daarnaast is het de bedoeling het bestuur de komende tijd uit te breiden met 1 of 2 personen.

Meer informatie: www.wiertzfoundation.com

Nieuws

geplaatst: 08-03-2018

Grootste beurs in Evenementenhal Venray beleeft succesvolle openingsdag

De grootste en traditioneel drukstbezochte beurs in Evenementenhal Venray is gisteren van start gegaan: Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV). Duizenden pluimvee-, varkens- en  kalverhouders en dierenartsen komen op het driedaagse vakevent af. De beurs werd op 6 maart afgetrapt met een symposium over Erfveiligheid. Vandaag en morgen kunnen bezoekers naast een bezoek aan de beursvloer – gevuld met 260 exposanten – ook deelnemen aan kennissessies over onder andere effectief vogelmijt bestrijden en effectief dierziekten behandelen.

“We hebben gisteren een fantastische openingsdag van LIV Venray beleefd”, zeggen organisatoren Natascha Halbertsma en Judith Pelgrim. “Alles viel op z’n plek. De exposanten hebben alles uit de kast getrokken om zich zo goed mogelijk te presenteren aan de bezoekers in Venray. En dat werd gewaardeerd, wat de sfeer natuurlijk erg ten goede kwam.”
Halbertsma en Pelgrim: “We organiseren LIV al meerdere jaren in onze vestiging in Venray, om de sector uit Zuid-, Oost- en Midden-Nederland een jaarlijks contactmoment aan te bieden. Door de gunstige ligging van Venray komen er ook bezoekers uit Duitsland en België op de vakbeurs af. Het beursconcept waarbij de exposant als bezoeker volledig in de watten wordt gelegd met gratis parkeermogelijkheden, een hapje en een drankje, wordt erg gewaardeerd en onderscheidt ons ook.”

AgruniekRijnvallei Voer B.V. wint Innovatie Award
Tijdens de openingsdag van LIV Venray reikte een vakjury de Innovatie Award LIV Venray 2018 uit aan AgruniekRijnvallei Voer B.V. voor hun ‘Zuiver Voer’. Ontvanger Theo Mijnen nam de prijs vol trots in ontvangst: “Ik ben heel blij voor iedereen uit het bedrijf die hieraan heeft bijgedragen, van de directie tot de chauffeurs die dit voer wegbrengen naar onze klanten.”
LIV Venray is 8 maart nog geopend van 14.00 tot 22.00 uur. Naast een goed gevulde beursvloer met 260 exposanten, heeft de organisatie een kwalitatief kennisprogramma samengesteld. Bezoekers kunnen hier kosteloos aan deelnemen. Zo zijn er vandaag en morgen presentaties van Wageningen University & Research (WUR) en De Gezondheidsdienst voor Dieren over onder andere effectief dierziekten behandelen verdere schade beperken.

Ben Beerens hield namens WUR een presentatie over drie onderwerpen: actuele gezondheidsproblemen ouderdieren en relatie tot management en systeem, pluimveehouder ken de (on)mogelijkheden van uw stal en relatie aanpassingen management/systeem en reproductie. Meer informatie over het programma en LIV Venray is te vinden op www.liv-venray.nl

Nieuws

geplaatst: 08-03-2018

Organisatie Gezondheidsbeurs pakt groots uit voor tweede editie

De Gezondheidsbeurs Land van Cuijk & Noord-Limburg keert op 15 en 16 september voor de tweede editie terug naar het Ebben Inspyrium in Cuijk. De organisatie pakt groots uit met meer dan negentig exposanten en een ruim aanbod aan lezingen en workshops. “Beleef hét gezondste dagje uit in de regio, is dan ook onze boodschap”, vertelt organisator Angelique Peppinck.

Belevenis
“Na de eerste editie – die bezocht werd door ruim 3.300 enthousiaste bezoekers – werd er door zowel gasten als exposanten meteen om een vervolg gevraagd. Nu kunnen we bekendmaken dat het in september weer zover is. Wat men kan verwachten? De Gezondheidsbeurs wordt een ware belevenis in een unieke sfeer. We pakken namelijk uit met een verfrissend nieuw beursconcept die beschikt over een natuurlijke uitstraling en informele sfeer. Exposanten vertellen niet alleen over hun dienstverlening; de bezoekers kunnen het direct ervaren”, aldus Peppinck.

De organisatie verwacht meer dan negentig bedrijven uit de gezondheidssector. Het aanbod is volgens Peppinck erg divers. “Deze bedrijven die grotendeels uit de regio komen, presenteren de gezondheidsbranche in de breedste zin des woords. Van jong tot oud; iedereen kan zich hier laten informeren en inspireren. Ontdek bijvoorbeeld via de meest interessante test hoe gezond je bent.  Werk je met vrienden in het zweet tijdens een sportieve workshop. Volg met je partner een gezonde kookworkshop bij onze sterrenchef. Neem een momentje voor jezelf tijdens een heerlijke beautybehandeling, terwijl de kids – onder professionele begeleiding – genieten op de Playground. Dat wil je toch niet missen?”

“En laten we de innovaties die je op de beurs kunt ervaren niet vergeten”, gaat Peppinck verder. “Van nieuwe voedingsmethodes tot virtual reality. Wat denk je bijvoorbeeld van een pak waarin je kunt ervaren hoe het is om bejaard te zijn. Dat wil je toch meemaken?” Het complete programma wordt in de weken voorafgaand aan de beurs gepresenteerd. 

Oproepje
Wat er verder staat te gebeuren, laat de organisatie ook vrij aan exposanten en betrokkenen. Peppinck vertelt: “We staan open voor ieder gezond initiatief. Klein of groot - dat maakt niet uit. Iedereen die op zijn of haar manier bijdraagt aan een gezonde regio is van harte welkom op De Gezondheidsbeurs Land van Cuijk & Noord-Limburg. Vandaar onze oproep voor alle inwoners van deze regio. We willen weten wat zij graag op de beurs terug zouden zien. Welke bedrijven mogen niet ontbreken? Wat wil je ervaren? Je kunt dit aangeven in een reactie op deze vraag op onze Facebook-pagina.”

De Gezondheidsbeurs wordt zaterdag 15 en zondag 16 september van 10.00 tot 17.00 uur in het Ebben Inspyrium te Cuijk. Ga voor meer informatie naar www.degezondheidsbeurs.nl.
 

Nieuws

geplaatst: 08-03-2018

Mijlpaal voor MKB Sectorplan Limburg

250e kandidaat geplaatst in een krapteberoep

MKB Sectorplan Limburg vierde vrijdag 2 maart de plaatsing van de 250e kandidaat in een kansrijk beroep. Tijdens een feestelijke ochtend bij het Geleense bedrijf Microz BV werd de gelukkige kandidaat Melanie Tempelman in het zonnetje gezet door Monique Princen, voorzitter van MKB Sectorplan Limburg.

Gastheer Freek Cuypers van het Geleense bedrijf Microz BV licht toe: “Begin 2017 konden wij geen goede mensen vinden via de uitzendbureaus. Wij zijn toen zelf aan de slag gegaan met het werven van kandidaten. Hierbij hebben we partners gezocht, waaronder scholen. Via het CITAVERDE College kwamen we al snel uit bij het MKB Sectorplan Limburg. Door de laagdrempelige aanpak van het MKB Sectorplan konden wij ons focussen op het proces en op de mensen zelf en hadden wij geen last van administratieve rompslomp. Inmiddels hebben wij via het Sectorplan 14 mensen kunnen plaatsen.”

Krapteberoepen op de arbeidsmarkt
Het thema arbeidsmarkt is al enige tijd is een van de speerpunten van MKB-Limburg. Het MKB Sectorplan Limburg is een van de projecten die MKB-Limburg heeft geïnitieerd om aan de slag te gaan met dit thema. Samen met een aantal Limburgse partners, waaronder het CITAVERDE College, Koninklijke Metaalunie, FNV, UWV en VOC en een aantal subsidieverstrekkers waaronder de Provincie Limburg en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft MKB-Limburg in 2016 de handen ineen geslagen om Limburgse bedrijven te ondersteunen bij het invullen van hun vacatures in een zogenaamd krapteberoep. Kandidaten voor deze vacatures liggen over het algemeen niet voor het oprapen, dus moest er een strategie worden bedacht die bedrijven kon helpen hun vacatures toch in te vullen.

Geschikte kandidaat na om- of bijscholing
De oplossing voor de mismatch tussen de vraag en het aanbod voor vacatures in krapteberoepen ligt vaak in het om- of bijscholen van een kandidaat. Door de juiste scholing kunnen kandidaten die de juiste competenties, maar niet de juiste opleiding hebben, toch aan de slag. Het MKB Sectorplan vergoedt een gedeelte van de opleiding van de bemiddelde kandidaten. Melanie Tempelman volgt bijvoorbeeld een opleiding bij het CITAVERDE College en is zo een geschikte kandidaat voor de functie van food operator bij Microz BV. Frank van Osseforth van Osseforth Opleidingen gaf aan dat hij met de bijdrage van het MKB Sectorplan 10 mensen een opleiding tot rijinstructeur heeft aangeboden.

Goed op weg
MKB Sectorplan Limburg heeft zich tot doel gesteld om aan het einde van de projectperiode 425 kandidaten succesvol te hebben geplaatst in een vacature binnen het mkb. Monique Princen, voorzitter MKB Sectorplan Limburg: “De mijlpaal van vandaag was niet mogelijk geweest zonder onze partners, subsidieverstrekkers, en mobiliteitsadviseurs, waarvoor uiteraard hartelijk dank. We zijn inmiddels goed op weg, maar we zijn er nog niet, dus we gaan nog even door. De 425e vacature gaan we in ieder geval invullen.”

De toekomst van de Limburgse arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt blijft een hot issue binnen de provincie Limburg. Zo lichtte gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen het Aanvalsplan toekomstbestendige arbeidsmarkt Limburg van de Provincie Limburg toe. Hierin beschreef zij de vijf actielijnen om de provincie Limburg een aantrekkelijke regio te maken voor wonen, werken, ontspanning en ontwikkeling. “Samenwerking om Limburg als provincie naar een hoger niveau te tillen, blijft hierin onmisbaar,” aldus Monique Princen, “na afronding van het MKB Sectorplan project gaan we samen met onze partners verder om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. We houden u op de hoogte!”