Nieuws

geplaatst: 18-04-2018

Kansen voor startups en investeerders over de grens

Steeds vaker gaan startups de landsgrenzen overom een nieuwe markt aan te boren,om aansluiting te vinden bij specifieke kennis of om de mogelijkheden voor financiering te vergroten. Een lokale investeerder, ook wel business angel, kan veel toegevoegde waarde hebben voor een bedrijf dat zich op een nieuwe markt wil begeven. Ook investeerders zien steeds vaker kansen over de grens, veelbelovende startups binnen specifieke sectoren of een ander investeringsklimaat. Bedrijven en business angels zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkhedendie er voor hen liggen, soms vlak over de grens. Bovendien weten ze niet altijd hoe kan worden ingespeeld op mogelijke belemmeringen op de weg naar cross-border investing.

Angel netwerken in de Euregio werken samen voor cross-border investing
Om startups en business angels uit de Euregio Rijn-Waal hierin te ondersteunen, werken drie angel netwerken uit Nederland en Duitsland samen binnen het Euregio Business Angels Forum gericht op cross-border investing. Dit zijn Business Angels ArgenturRuhr (BAAR) uit Essen, Angel Funding Germany uit Arnhem, en AngelEngine uit Düsseldorf. 

Vanaf mei dit jaar staan verschillende gezamenlijke activiteiten gepland waarbij ondernemers en business angels kennis kunnen maken met cross-border investing en hun internationale contacten op dit gebied kunnen uitbreiden. Bovendien zullen startups en business angels gericht met elkaar in contact worden gebracht tijdens investeerdersbijeenkomsten. 

Op woensdag middag 6 juni is de start bijeenkomst: “Business angel financiering over de grens” in Kleve. Hierbij zijn zowel business angels als startups en groeibedrijven van harte welkom. Meer informatie is te vinden via: www.euregiobusinessangels.eu

Euregio Business Angels Forum – “Angels without Borders”
Dit Euregio project wordt ondersteund door het Interreg programma van de Euregio Rijn-Waal en is erop gericht startups en business angels kennis te laten maken met de mogelijkheden van cross-border investing. Met de ervaringenen resultaten uit het project kan beter worden aangesloten bij de behoefte op dit gebied.

Nieuws

geplaatst: 18-04-2018

SAP AWARD VOOR DOMANI BUSINESS SOLUTIONS

Domani Business Solutions behaalt wederom de hoogste scores voor klant-tevredenheid

Tijdens de SAP Award uitreikingen in Barcelona ontving Domani Business Solutions dit jaar van SAP wederom de Award voor de hoogste klant-tevredenheid.

Domani Business Solutions ontving de prestigieuze Award voor “Hoogste klant-tevredenheid” van alle SAP Business One partners ne behaalde hiermee veruit de hoogste scores. Eerder ontving het team deze award al vier keer op een rij.

“De hoogste klant-tevredenheid award is een van de SAP-Awards die partners kunnen winnen in een jaar. Tevreden klanten zijn voor ons een elementair meetpunt en dragen bij aan onze aanhoudende groei in de markt”, aldus Marc Tiggeler, Channel Manager SAP Business One Benelux.

De scores voor het succesvol uitvoeren van implementaties, het leveren van de service en nakomen van haar afspraken waren bij Domani Business Solutions uitmuntend. Ook in 2012, 2013, 2014 en 2015 behaalde Domani Business Solutions hierin veruit de hoogste scores, waarbij in 2015 ook de Gold SAP Quality Award werd bereikt.

“Ik kan het niet vaak genoeg herhalen; tevreden klanten zijn het belangrijkste wat er is voor ons.”, zegt Katja Heurckmans, CEO van Domani Business Solutions. “Ik ben dan ook heel trots op ons team met het voor de vijfde keer behalen de hoogste klant-tevredenheid. Het mogen ontvangen van deze speciale Award is een mooie beloning voor onze dagelijkse inzet.”
 

Nieuws

geplaatst: 18-04-2018

ARBEIDSGEHANDICAPTEN MET EEN WERK-WENS: LIMBURG BIJ LAAGSTE VIER

Op het onafhankelijke online platform maakerwerkvan.nu kunnen werklozen met een arbeidshandicap kenbaar maken wat voor werk ze willen, en waar. Vervolgens gaat het team van maakerwerkvan.nu (allen mensen die zelf een arbeidshandicap hebben) kosteloos aan de slag om daar een werkgever bij te vinden die zijn of haar netwerk wil openstellen. De teller staat nu op 450 ingediende ‘wensen’. Drenthe heeft met 10 wensen de laagste opkomst (2%). Na Groningen en Zeeland volgt Limburg met 16 wensen (4%). Zuid-Holland is koploper met 100 wensmakers met een arbeidshandicap (22%). Opvallend is ook het snel groeiende aantal werkgevers dat bereid is om mensen met een arbeidshandicap een duwtje te geven op de arbeidsmarkt. Op 60% is reeds door een werkgever gereageerd en daardoor zijn er ook spontaan banen gerealiseerd. De campagne Maakerwerkvan.nu werd op 3 februari 2018 breed gelanceerd met meer dan 80 spots op de nationale tv-zenders, gelardeerd met een stevige socialmediacampagne (de video werd onder meer 428.700 keer bekeken op Facebook).

UWV: grijp deze kans!
Stichting Start Foundation, organisator van deze non-commerciële actie om mensen met een beperking een duwtje op weg naar werk te geven, bespeurt wel wat koudwatervrees onder arbeidsgehandicapten om deel te nemen. Directeur Jos Verhoeven: “Dit is jammer. We moeten onderzoeken hoe dit kan. Wellicht speelt een rol dat deze mensen vaak iets beloofd is wat niet werd waargemaakt. Of dat men bang is dat aan de slag gaan een gevolg kan hebben voor hun uitkeringspositie.” “Dat zou jammer en onnodig zijn”, aldus Tof Thissen, landelijk directeur WERKbedrijf van UWV. “Elk initiatief om deze groep aan werk te helpen, dragen wij een warm hart toe. Wij staan daarom achter deze actie en roepen onze clientèle op om deze kans met beide handen aan te grijpen.”

Mooie matches
De organisatie is blij met de toenemende belangstelling van werkgevers. Ruim 250 reacties van bedrijven en organisaties die zich bereid toonden om met de mensen die zich hebben aangemeld, in gesprek te gaan om te kijken waar hun capaciteiten en talenten het best tot hun recht kunnen komen. Verhoeven: “Er zijn al heel wat mooie matches te melden, we zien dus dat het concept wel werkt.”

Via de website www.maakerwerkvan.nu kunnen mensen met een arbeidsbeperking hun ‘werk-wens’ invoeren en aangeven in welke branche en bij welk bedrijf ze aan de slag zouden willen gaan. Bedrijven kunnen daarop reageren. De site mikt erop dat contact tot stand te brengen, het is geen vacaturesite, eerder een ‘datingsite’. Mensen krijgen op deze wijze de kans in een netwerk te komen waar ze normaliter geen of lastig toegang toe hebben. De website is nog zeker tot de zomervakantie in de lucht. Rond 1 mei, de Dag van de Arbeid, staan nieuwe campagneacties op stapel.

Werkgever: groothandel Koskamp 
Automaterialengroothandel Koskamp telt elf vestigingen in Noord- en Oost-Nederland. Er werken 350 mensen, onder wie ruim 40 met een beperking. Die vinden ze tamelijk moeiteloos, zegt HRM-adviseur Brigitte Nijland, dankzij goed samenspel met UWV en een vast jobcoachbureau. “De campagne ‘Maakerwerkvan.nu’ is voor ons niet nodig om inclusiever te ondernemen, want dat doen we al. Maar dat we toch gereageerd hebben op enkele oproepen op die site, is vooral omdat we uit ervaring weten hoe moeilijk deze doelgroep het vindt uit z’n schulp te kruipen. Des te knapper dus dat een aantal zijn wensen via die site kenbaar durft te maken. Bij Koskamp hebben we positieve ervaringen met deze doelgroep. Het vergt wat extra tijd, aandacht en begeleiding om er een succes van te maken - en dat moet je niet laten verslappen -, maar dan heb je zeer loyale medewerkers.”

Deelnemer met een arbeidsbeperking: Vera Roskam (21)
Vera Roskam (21) wilde liefst juf worden, maar een rugafwijking (scoliose) gooide roet in het eten. Dus koos ze voor een opleiding tot juridisch medewerker. Zittend werk voor maximaal 30 uur in de week is wat ze aankan. Haar moeder zette haar op het spoor van ‘maakerwerkvan.nu’, en binnenkort heeft ze een kennismakingsgesprek bij Achmea: “Superfijn dat zij zo snel op mijn wens reageerden! Ik heb veel zin in dat gesprek. Ter voorbereiding heb ik hun website bekeken en m’n cv in orde gemaakt, want die neem ik wel mee!”

Ex-werkgever met spijt: Wendela van der Meiden (moeder van Vera Roskam)
“Met enige schaamte kijk ik terug op mijn voormalige carrière als HR-adviseur bij een bedrijf met 1.700 mensen. We hadden acuut mensen nodig voor bepaalde jobs. Als er dan voor zo iemand speciaal meubilair aangeschaft moest worden, vonden we dat platweg gezegd te veel gedoe.”
Loopbaanadviseur en jobhunter Wendela van der Meiden kijkt er inmiddels met spijt op terug. Temeer omdat ze nu van nabij, zowel in haar huidige werk als privé met Vera meemaakt welke worsteling het is voor mensen met een arbeidsbeperking om bij een werkgever aan tafel te komen. “Als je keer op keer je neus stoot, als je lijf niet meewerkt, dan is het werk veroveren anno nu een zware strijd. Die mensen hebben een kruiwagen nodig. En we moeten het ze ook gunnen, want iedereen verdient een werkplekje.”

Nieuws

geplaatst: 10-04-2018

Koninklijke ZON realiseert positief financieel resultaat behaald

Koninklijke ZON heeft over het jaar 2017 een positief financieel resultaat behaald. Met een winst na belastingen van 0,8 miljoen euro is het resultaat op het niveau van 2016.  De totale omzet van ZON in 2017 kwam uit op 286 miljoen euro (295 miljoen in 2016). 

Verkoopstrategie
Door  haar duale verkoopstrategie slaagt ZON er in om de producten van haar telers op de bij hen passende wijze in de markt te zetten en daarbij goede prijsresultaten te boeken. Als we over de gehele linie naar de gerealiseerde uitbetaalprijzen van producten kijken dan zien we dat die, net als 2016, in vergelijking met andere afzetkanalen beter uitvallen.

Naast accountmanagement, waarbij telers direct gekoppeld zijn aan geselecteerde klanten, heeft de veilingklok een prominente rol in het verkoopbeleid. In 2017 heeft ZON deze commerciële strategie verder uitgebouwd in de vorm van het marketing- en communicatieplatform VanEigenBodem.nl, dat succesvol werd gelanceerd.

Belangrijk in de verdere versterking van de positie van Nederlands belangrijkste veilingklok voor groente is de  groeiende samenwerking met Spaanse coöperaties. Hiermee kan ZON haar klanten jaarrond een aantrekkelijk productaanbod bieden. Met deze in 2015 gestarte activiteit is ZON er in 2016 en 2017 in geslaagd de omzet van importproduct gestaag te laten stijgen, waarbij ook het aantal klanten verder toenam.

Voor Fresh Park Venlo was 2017 opnieuw een goed jaar. De acquisitie van nieuwe bedrijven op Fresh Park Venlo en de daaruit volgende nagenoeg 100 % bezettingsgraad wordt naar verwachting ook in 2018 gerealiseerd. In 2017 werden twee grote nieuwbouwprojecten gestart, te weten voor Staay-van Rijn en voor Scelta. Beide projecten worden binnenkort opgeleverd.

Bestuur en directie van ZON zijn tevreden met de ontwikkelingen in het voorbije jaar. ‘ZON is er van overtuigd dat we met de huidige duale verkoopstrategie meer telers kunnen bedienen’, aldus Algemeen directeur Michiel F. van Ginkel. Hiertoe zullen in 2018 verdere initiatieven worden genomen om van ZON een onderscheidende afzetorganisatie te maken, zoals het verder uitbouwen van de samenwerking met A-merk fabrikanten.

Nieuws

geplaatst: 10-04-2018

Multicopy terug in Noord-Limburg

Multicopy The Communication Company is weer helemaal terug in Noord-Limburg. Robert Gijsbers, tevens ondernemer van Multicopy Nijmegen, zal nauw gaan samenwerken met NLW Groep om deze maand en in de vertrouwde omgeving van het bedrijvencentrum van NLW Groep in Venray een Multicopy-vestiging te starten. 

Met de vestiging in Venray is Multicopy weer helemaal terug in Noord-Limburg. Solide, betrouwbaar en – vooralsnog – in de vertrouwde omgeving van het bedrijventerrein van NLW Groep in Venray. Dit voorjaar zal ook de uitrol plaatsvinden naar Venlo en Peel en Maas.

Ondernemer Robert Gijsbers: “Met de NLW Groep werken we nauw samen. Zo ook met een aantal gecontracteerde medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt van de NLW Groep. Binnen de strengste eisen van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid leveren wij (en onze klanten) meteen een belangrijke bijdrage aan de Participatiewet. Maar bovenal hebben we, met onze vertrouwde professionals, zo een compleet, gemotiveerd team dat graag voor bedrijven en ondernemingen in Noord-Limburg aan de slag gaat en blijft.”

“Mijn vrouw Marjan en ik hebben bijna 10 jaar een Multicopy bedrijf in Nijmegen en hebben ons ontwikkeld tot allround communicatiepartner van onze klanten. Van print tot gevel- en autoreclame, van direct mailings tot websites, van bedrijfskleding tot e-mailings, van advies tot design. We hebben er het volste vertrouwen in dat we in Noord-Limburg ook voor verrassende communicatieoplossingen kunnen zorgen.”

Nieuws

geplaatst: 10-04-2018

Voor de Zaak Advocaten groeit als kool

Specialisatie in de advocatuur werkt

Met de komst op 1 april van Sander Oudenhoven als partner bij Voor de Zaak Advocaten is het aantal medewerkers, sinds de oprichting in december 2016 door Marivonne van Kralingen en Rob de Hair, verdrievoudigd. Inmiddels beschikt het advocatenkantoor over vier advocaten, een paralegal en een office manager.

Specialiseren is de toekomst.
De tijd dat advocatenkantoren alle specialisaties onder één dak aanbieden lijkt voorbij. Rechtsgebieden en daarmee de wensen en behoeften van de klanten worden steeds complexer. Daarom heeft Voor de Zaak Advocaten zich volledig toegelegd op één doelgroep; ondernemers in de regio groot Venlo. De benodigde specialisaties, ondernemings- en arbeidsrecht, zijn evenredig over de vier advocaten verdeeld. Bovendien wordt ook mediation specifiek in deze vakgebieden aangeboden. Gezien de explosieve groei van het kantoor blijkt dit een goede keuze te zijn.

Advocatuur 2.0
Maar met specialisatie alleen kom je er niet. Innovatie en advocatuur zijn niet gelijk twee termen die je met elkaar in verband brengt, maar Voor de Zaak is wellicht de uitzondering die de regel bevestigt. Het kantoor is continu bezig om nieuwe juridische producten met toegevoegde waarde voor ondernemers te ontwikkelen.

Zo ontwikkelt Voor de Zaak op dit moment bijvoorbeeld “Het Sparringspakket”. Een ondernemer die dit pakket afneemt gaat periodiek met de advocaten van Voor de Zaak om tafel. Via een vooraf opgestelde agenda komen algemene of individuele zaken die binnen de organisatie spelen aan de orde. Ook aanstaande wetgeving komt hierbij aan bod. Door deze pro-actieve benadering van juridisch advies kunnen veel procedures worden voorkomen. Mochten kwesties die besproken en vastgelegd zijn toch tot een juridische procedure leiden, dan laat Voor de Zaak zien dat het ook ondernemingsrisico wenst te nemen door een forse verlaging van het uurtarief.

Ambitie
De no-nonsense mentaliteit bij Voor de Zaak spreekt veel ondernemers aan. De ambitie van het jonge advocatenkantoor is dan ook om door te groeien tot een middelgroot kantoor met zes tot acht advocaten. Een kantoor dat altijd voorop loopt met nieuwe juridische producten voor ondernemers. Maar wel met dezelfde persoonlijke en laagdrempelige benadering zoals die vanaf de start van het kantoor is ingezet.

Nieuws

geplaatst: 10-04-2018

Venrayse bakker ontwikkelt eiwitrijk brood voor sporters en senioren

Rob Santegoets van Bakkerijk Vedder uit Venrayontwikkelde een nieuw brood met de meeste eiwitten en de minste koolhydraten van al haar broden tot nu toe. Het brood is speciaal bedoeld voor sporters en ouderen die willen werken aan een gezonde spieropbouw of juist het behoud van spieren. Het zou sporters moeten helpen om tot meer spieren te komen. Voor mensen vanaf een jaar of vijftigzou het brood moeten bijdragen aan het behoud van spiermassa. Want of we nu willen of niet. Ergens tussen de veertig en de vijftig begint de afname van spiermassa.

Dat steeds meer mensen bewust eten en rekening houden met hun gezondheid, merken ze bij Bakkerij Vedder al geruime tijd. Klanten stellen vragen over voedingswaarde en de herkomst van ingrediënten. Steeds meer klanten kiezen voor vezelrijk brood, voor volkorenbrood, meergranenbrood en voor brood op basis van gezonde zaden en pitten. Ze horen van hun artsen en diëtisten dat het gezond is voor hun darmen, spieren en botten envoor het voorkomen een hoog cholesterol, een hoge bloeddruk endiabetes type 2. Het bracht Rob Santegoets op het idee om een speciaal brood te ontwikkelen voor sporters.Want voor een goede spieropbouw is naast training ook een goede voeding belangrijk. Het nieuwe brood “Krachtpatser” is bovendien bedoeld voor ouderen die graag fit en goed ter been willen blijven. Ook voor hen is het belangrijk om te werken aan spierbehoud en een gezonde spieropbouw. Door actief en in beweging te blijven maar ook door te kiezen voor gezonde eiwitrijke voeding.

Rob Santevoets koos bij de ontwikkeling van zijn nieuwe brood “krachtpatser” voor eiwitrijke ingrediënten. Brood met een hoog percentage eiwit laat zich jammer genoeg lastig bakken. Er ontstaan snel grote gaten in het brood. De smaak van eiwitrijk brood is al snel droog, niet echt lekker van smaak en heeft een onaangename consistentie. Krachtpatser bevat daarom de precies de juiste verhouding aan eiwitrijke ingrediënten en traditionele ingrediënten als tarwe, gerst, lijnzaad en zonnebloempitten. Die zorgen voor lekker veel smaak en extra veel vezels.Santevoetsinvesteerde veel tijd in de ontwikkeling van het juiste bakprocedé. Ook de juiste duur en manier van knedenbleken cruciaal met als de juiste baktemperatuur en tijd. Het nieuwe brood Krachtpatser bevat drie maal zoveel eiwit en nog maar 10% van de hoeveelheid koolhydraten dan traditioneel brood.
 

Nieuws

geplaatst: 10-04-2018

Attractiepark Toverland presenteert making-of serie

Toverland staat aan de vooravond van de grootste uitbreiding in haar geschiedenis. Met de komst van het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon wordt het attractiepark maar liefst anderhalf keer zo groot. Vanaf vrijdag 13 april presenteert Toverland een making-of serie waarin de bouw van Port Laguna en Avalon op de voet gevolgd wordt. 

De making-of serie van Port Laguna en Avalon bestaat uit acht afleveringen en zal te bekijken zijn via het YouTube-kanaal van Toverland. Tot aan de opening op zaterdag 7 juli wordt er elke twee weken op vrijdag een nieuwe aflevering gepresenteerd. In de diverse thema-afleveringen krijgt de kijker een uniek kijkje achter de schermen bij de realisatie van deze enorme uitbreiding. Alle aspecten van de bouw - van idee tot uitvoering - komen aan bod. Na 7 juli volgt een slotaflevering waarin wordt teruggeblikt op de opening. 

Volwassener dan ooit 
Vandaag geeft Toverland alvast een voorproefje van de making-of serie middels een teaser. Hierin wordt de kijker in vogelvlucht meegenomen over de bouw. Ook geeft Caroline Kortooms, Algemeen Directeur, de grootsheid van de uitbreiding weer: “Een investering van 35 miljoen euro, twee themagebieden erbij. Wij worden volwassener dan ooit en de hele wereld zal dat merken!” De eerste aflevering is vanaf vrijdag 13 april online te bekijken via het Toverland YouTube-kanaal. In deze aflevering zal de beginfase van Port Laguna en Avalon centraal staan. 

Nieuws

geplaatst: 10-04-2018

De 12 irritantste stopwoorden tijdens vergaderingen

Dus ja.. heeft het geschopt tot irritantste vergaderstopwoord van Nederland. Dat blijkt uit een oproep van EffectiefVergaderen.nl. Ook uitdrukkingen als ‘snap je’ en ‘die parkeer ik even’ scoren hoog op lijst.

Wat zijn stopwoorden? Waarom ergeren we ons eraan?
Uitdrukkingen die je regelmatig gebruikt zonder dat ze veel inhoud hebben kun je als ‘stopwoord’ classificeren. Vergaderingen lopen er onnodig door uit en de aandacht bij luisteraars verslapt in razend tempo.

Respondenten - die onder andere via LinkedIn, Twitter en een online enquêteformulier reageerden - noemden niet alleen klassieke stopwoorden zoals ‘nouja’ of ‘in principe’. Ook dooddoeners als ‘die parkeer ik’ en ‘even centraal’ zorgden voor flink wat ergernis.

De volledige lijst met irritante stopwoorden

1. Dus ja../dus
2. Snap je/snappie
3. Nou ja..
4. Die parkeer ik
5. Even centraal
6. Het heeft de aandacht
7. We gaan er naar kijken
8. Stip op de horizon
9. Ja maar
10. Even snel schakelen
11. In principe
12. Goede vraag

Voor tijdens de vergadering: Stopwoordenbingo!
Benieuwd of je zelf ook veel onnodige stopwoorden gebruikt? Of wil je je collega’s op een speelse manier wijzen op hun vage taalgebruik? Naar aanleiding van het onderzoek hebben we een bingospel ontwikkeld waarmee je zelf een eerste stap zet op weg naar duidelijker taalgebruik.

Over EffectiefVergaderen.nl
Wie we ook spreken, niemand vindt vergaderen echt leuk. Het is een onderwerp dat voortdurend terugkomt bij onze coaching- en trainingssessies bij Orange8. Daarom lanceerden we afgelopen jaar EffectiefVergaderen.nl met tips om meetings weer leuker en efficiënter te maken. Zo vind je de vijf grootste vergaderergernissen in deze blog.

Nieuws

geplaatst: 05-04-2018

Culinaire banenmarkt op Lekker Venlo

Eat, Meet en Recruit extra evenement op donderdag 14 juni 2018

De Regio Venlo heeft een sterke focus op young professionals. De uitdaging die bedrijven hebben om young professionals aan te trekken en vast te houden worden steeds groter. Speciaal voor beide doelgroepen organiseert Lekker Venlo het evenement Eat, Meet en Recruit. 

Op donderdag 14 juni, de eerste dag van Lekker Venlo, ontmoeten bedrijven en young professionals elkaar op het terrein in het Julianapark. De gebruikelijke smakelijke ingrediënten van Lekker Venlo zijn ruimschoots aanwezig maar er zijn ook workshops, sprekers en naar verwachting 20+ bedrijven die zichzelf presenteren. Culinair genieten en laagdrempelig netwerken en ontmoeten staat daarbij centraal,de deelnemende restaurants van Lekker Venlo serveren gedurende de avond een aantal passende gerechten.

Lekker Venlo daagt young professionals uit om te investeren in hun toekomst in een zeer aantrekkelijke en inspirerende omgeving op het paviljoen van Lekker Venlo. De eerste stap van het werkende leven van deze jonge personen zou zomaar in het Julianapark tijdens Lekker Venlo kunnen worden gezet.  

Voor deze besloten avond is vooraf inschrijven mogelijk via de website www.lekkervenlo.nl/eat-meet-recruit

Deelnemers en standhouders kunnen contact opnemen met de organisatie of op de website meer informatie vinden:
https://www.lekkervenlo.nl/eat-meet-and-recruit-standhouders