Nieuws

geplaatst: 18-12-2017

I-FourC verwelkomt Paul de Meulemeester als Operationeel Directeur

Vanaf 1 december 2017 heeft I-FourC haar team uitgebreid met Paul de Meulemeester. Als Operationeel Directeur versterkt Paul het directieteam, waarmee hij met zijn ervaring en achtergrond een waardevolle toevoeging voor de organisatie is.
I-FourC is expert in digitalisering, externe archivering en de ontwikkeling van ICT-oplossingen. Dag in dag uit zorgt I-FourC ervoor dat organisaties transformeren van een papier gestuurde- naar een digitale werkomgeving. Door de combinatie van dienstverlening en ICT zet I-FourC in op veilige en gebruiksvriendelijke toegankelijkheid van informatie.

Ervaring
Paul de Meulemeester was vanaf 1999 werkzaam bij de firma Stepco, gespecialiseerd in cloud-, beheer- en securitydiensten. In zijn rol als directeur was hij verantwoordelijk voor de strategie, gaf hij leiding en was hij vooral bezig met nieuwe innovaties en kansen voor de toekomst.

Joan Westendorff, Algemeen Directeur van Jalema en I-FourC, heet Paul van harte welkom bij de club: “De combinatie van de ervaring die Paul als directeur bij Stepco heeft opgedaan en zijn technische achtergrond, geven mij veel vertrouwen in onze samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat I-FourC zich samen met Paul nog verder kan professionaliseren en manifesteren in de wereld van digitalisering, digitaal werken en software.”
Paul de Meulemeester “Ik zie veel kansen en mogelijkheden voor I-FourC om een nóg stevigere positie in de markt te realiseren. Het team van I-FourC is gedreven en enthousiast en daar maak ik graag deel van uit. Ik zie deze uitdaging met veel plezier tegemoet.”

Toekomstgericht
Paul gaat zich bij I-FourC bezighouden de dagelijkse bedrijfsvoering. Vanuit de uitgangspunten Strategie, Techniek en Toekomst is hij vastberaden om samen met het hele team van I-FourC bestaande markten verder uit te bouwen en nieuwe markten aan te boren.

Nieuws

geplaatst: 18-12-2017

Limburgs economisch succes leidt tot krapte arbeidsmarkt

De aanhoudende economische groei in Limburg zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt, vooral in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de zorg. Het groeiende aantal moeilijk vervulbare vacatures kan zelfs tot stagnatie van de economische groei leiden. Deze analyse staat in het eerste kwartaalbericht ‘Arbeidsmarkt Provincie Limburg’ die GS vandaag aan Provinciale Staten stuurde. Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn: “Deze cijfers onderstrepen de noodzaak voor het provinciale Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘zo WERKT Limburg!’ dat als doel heeft meer Limburgers aan het werk te krijgen en meer vacatures in Limburg te vervullen.”

Minder werkeloosheid, meer vacatures
De Limburgse economie groeit volop, waardoor de werkgelegenheid in Limburg in 2017 met 1.1% is toegenomen. Het aantal vacatures is dit jaar met 27% gestegen ten opzichte van 2015. Met een krimpende potentiële beroepsbevolking zorgt dit voor een verwachte groei van het aantal arbeidsplaatsen met 10.500 tot 2021, en een afname van de werkeloosheid tot 3,1% in 2021. Dit biedt kansen voor mensen zonder werk, maar maakt het voor werkgevers moeilijker om hun vacatures te vervullen. De meeste vacatures ontstaan voor verkoopmedewerkers detailhandel, schoonmakers, kelners en barpersoneel, vrachtwagenchauffeurs, transportplanners en logistiek medewerkers, verzorgenden en bouwarbeiders ruwbouw.

Integrale aanpak voor complexe opgave
Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk & Welzijn: “Dit rapport toont eens te meer de noodzaak voor het Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘Zo WERKT Limburg!’. Nu de Limburgse economie zo floreert is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat er op korte, maar zeker ook op de lange termijn, voldoende gekwalificeerd personeel is om die groei voort te kunnen zetten. Dit is een belangrijke en complexe opgave, waar we iedereen bij nodig hebben! We kiezen voor een integrale aanpak met duurzaam werkgeverschap, scholing en vitaliteit van werknemers en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.

Kwartaal rapportage ‘Arbeidsmarkt Provincie Limburg’
Dit driemaandelijkse overzicht geeft inzicht in de dynamiek van de Arbeidsmarkt in Limburg en laat de stand en het verloop van de arbeidsmarktsituatie in Limburg zien. De cijfers zijn afkomstig van www.arbeidsmarktdashboard.nl, de website die met financiële ondersteuning van de Provincies Limburg, Noord-Brabant en de triple helix regio’s binnen Brainport Network recente, gevalideerde en consistente arbeidsmarktinformatie inzichtelijk en 24/7 online toegankelijk maakt.

Nieuws

geplaatst: 18-12-2017

Glasvezelcampagne van start in gemeente Gennep

In 2018 start de wervingscampagne om een glasvezelnetwerk in de gemeente Gennep aan te leggen. Firma Eising-Kempen gaat de zogenaamde vraagbundelingscampagne voor de gemeente Gennep uitvoeren. Dit bedrijf heeft ook de campagne in het Land van Cuijk succesvol georganiseerd.

Als de inwoners van de gemeente Gennep het willen, wordt er in 2019 een glasvezelnetwerk aangelegd in alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen. Om dat te bereiken worden de inwoners in 2018 uitvoerig geïnformeerd over de mogelijkheden die glasvezel biedt en onder welke condities wordt overgegaan tot aanleg. Vervolgens kunnen inwoners zich inschrijven voor een abonnement op glasvezel bij een provider. Dit wordt de vraagbundelingscampagne genoemd, en deze start in augustus 2018.

Vervolg op onderzoek
In mei van dit jaar werd het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente afgerond. Uit dat onderzoek bleek dat veel inwoners voorstander zijn van een 100% dekkend glasvezelnetwerk in de gemeente. Op grond daarvan heeft de gemeenteraad ingestemd met voorfinanciering van de vraagbundelingscampagne. Bij voldoende animo vloeit de financiering weer terug in de gemeentekas, anders niet.

Vrijwilligers
In de eerste helft van 2018 wordt de vraagbundeling voorbereid door Eising-Kempen. “Het is van belang dat de campagne goed georganiseerd wordt. Daarvoor roepen we in elke woonplaats de hulp in van vrijwilligers. Met deze ambassadeurs organiseren we de informatieavonden voor de dorpsgenoten. Vooraf bespreken we eerst de plannen met alle dorps- en wijkraden en andere belangenbehartigers. Zo gaan we er samen voor zorgen dat er in heel Gennep glasvezel komt”, legt Paul Kempen van Eising-Kempen uit.

Waarom glasvezel?
In Nederland zijn al circa 2,7 miljoen woningen door KPN aangesloten op glasvezel. Op dit moment willen KPN en Ziggo hun glasvezelnetwerk in de gemeente Gennep niet verder uitbreiden. En dat terwijl de noodzaak van glasvezel steeds groter wordt door het toenemende internetgebruik. Jaarlijks stijgt het internetgebruik met circa 40%.
Door zelf de voorbereidingen voor de aanleg ter hand te nemen, hoopt de gemeente voldoende draagkracht te krijgen voor het glasvezelnetwerk. Zodat inwoners en bedrijven straks gebruik kunnen maken van een stabiel en toekomst-vast telecomnetwerk.

Nieuws

geplaatst: 18-12-2017

Ondernemers vragen aandacht voor economische gevolgen Brexit

"Nu er een eerste akkoord ligt over de ‘ echtscheiding’ tussen het VK en de EU kunnen de onderhandelingen over de toekomstige relatie beginnen. Dat is goed. Maar ook verreweg het meest ingewikkeld, zowel politiek als handelstechnisch.” Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vanochtend in de Tweede Kamer toen hij de drie Brexit-rapporteurs van de Kamer (Anne Mulder, Kees Verhoeven en Pieter Omtzigt) een kaart aanbod met daarop de potentiële gevolgen van Brexit, als er geen deal komt over de nieuwe handelsrelatie.

Funest
“Wij bieden deze kaart aan de Tweede Kamer en de Premier aan om ze er het hele komende jaar aan te herinneren hoe ingrijpend de gevolgen van een harde Brexit zullen zijn. Het internationale politieke proces heeft alle risico’s in zich dat het niet lukt en dat we alsnog in het ‘ cliff edge scenario ’ terecht komen. Juist voor handelsland Nederland is dat funest,” aldus Hans de Boer.

één verandermoment
Volgens de ondernemersvoorman is de tijd tot 1 april 2019 veel te kort om een volledig nieuw handelsakkoord inhoud te kunnen geven. Daarom pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland voor een uitgebreide overgangsperiode waarin alles bij het oude blijft. In die tijd moet een nieuwe handelsdeal worden uit onderhandeld, zodat ondernemers straks maar één keer met veranderingen te maken krijgen.

Nieuwe informatiecampagne
Omdat ondernemers zich grote zorgen maken over Brexit, maar zich vaak nog nauwelijks voorbereiden op de eventuele gevolgen starten VNO-NCW en MKB-Nederland later deze maand met een speciale informatiecampagne, inclusief een tweewekelijkse Brexit-nieuwsbrief en een checklist voor ondernemers om te starten met de Brexit-voorbereidingen.

Nieuws

geplaatst: 18-12-2017

Nieuw logo en nieuwe huisstijl voor Attractiepark Toverland

Met de komst van het nieuwe themagebied Avalon en de legendarische tovenaar Merlijn wordt Attractiepark Toverland in 2018 magischer dan ooit. Dit vraagt om een nieuw logo en een nieuwe huisstijl, welke naadloos aansluiten bij de identiteit van het attractiepark. De nieuwe visuele identiteit is ontwikkeld in samenwerking met merkenbureau Gewest13 en zal begin volgend jaar doorgevoerd worden. Toverland krijgt dan tevens een nieuwe website.

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl zijn in diverse fases ontwikkeld. Janou Gelissen, tweede generatie van het familiebedrijf, was nauw bij het proces betrokken. “Alvorens de nieuwe huisstijl te ontwikkelen heeft Gewest13 Toverland écht leren kennen. Zo zijn we gestart met een aantal kennissessies, waarin alle lagen van Toverland vertegenwoordigd waren. Hierdoor kreeg onze nieuwe identiteit direct een breed draagvlak.” Vervolgens heeft Gewest13 aan de hand van de gezamenlijk geformuleerde ambities en criteria een basisstijl ontwikkeld. Deze is tenslotte aangescherpt tot het nieuwe logo, dat bestaat uit een woord- en een beeldmerk. Gelissen is erg tevreden met het eindresultaat: “Het is een eigentijds en bovenal magisch logo geworden dat helemaal past bij Toverland.”

Begin volgend jaar wordt de nieuwe huisstijl in het gehele attractiepark doorgevoerd. Zo wordt onder andere het logo op de karretjes van spinning coaster Dwervelwind en de boten van waterattractie Djengu River aangepast. Ook wordt er een gloednieuwe website gelanceerd. Met de magische nieuwe huisstijl maakt Toverland zich op voor de grootste uitbreiding in haar geschiedenis. Naast themagebied Avalon opent het attractiepark ook een nieuwe entree met een bijbehorend verblijfsgebied. Hierdoor wordt Toverland maar liefst anderhalf keer zo groot.

Nieuws

geplaatst: 12-12-2017

Uitgangspunten Meer Maas Meer Venlo onderdeel van overleg met minister

Langs de hele Limburgse Maas wordt momenteel hard gewerkt aan hoogwaterveiligheid. Op veel plekken wordt onderzocht hoe de hoogwaterbescherming verder verbeterd kan worden. Eén van die plekken is de Maas ten noorden van Venlo. Bijzonder aan deze plek is dat niet alleen wordt onderzocht hoe het gebied beter beschermd kan worden tegen water, maar ook hoe het gebied zich ruimtelijk zou kunnen en moeten ontwikkelen en belangrijker nog; hoe deze twee ontwikkelingen elkaar kunnen versterken.
Op 6 december is er bestuurlijk overleg geweest tussen de regio (provincie, gemeenten, en waterschap ) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is ook gesproken over Meer Maas Meer Venlo.

Gedeputeerde Prevoo blikt tevreden terug op het overleg met de minister: “De minister laat duidelijk zien rekening te houden met de bijzondere situatie van de Limburgse Maasvallei. Er is hier nog geen lange historie met dijken; en dus is het des te belangrijker dat we nu met elkaar nadenken over hoe we droge voeten én een fijne plek om te wonen en werken kunnen combineren, voor nu en voor toekomstige generaties”.          

Gesprek minister
Deze integrale en vernieuwende aanpak is een belangrijke reden waarom het project door de regio is besproken met de minister In dit overleg zijn nieuwe voorstellen voor  Meer Maas Meer Venlo besproken en onderschreven door de minister. Het studiegebied wordt groter. Hierdoor kunnen er meer kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen in kaart gebracht  worden, die vervolgens tot méér draagvlak kunnen leiden. Hoe dat er precies uitgaat zien wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarmee kan gestart worden met de inhoudelijke verkenning naar de kansen voor het koppelen van hoogwaterbescherming en ruimtelijke ontwikkelingen.
Dijkgraaf Van der Broeck toont zich verheugd dat het project Meer Maas Meer Venlo nu daadwerkelijk van start gaat en een voorbeeld is van een combinatie van hoogwaterveiligheid en economische ontwikkeling.

Wethouder Teeuwen vult aan: ‘er kunnen nu belangrijke stappen worden gemaakt. Ik hoop dat we de bewoners van het gebied snel mee kunnen nemen in de uitwerking van meerdere alternatieven. Met de steun van de minister kunnen we kijken hoe we de kansen van het gebied het beste kunnen pakken’.

Algemeen
Meer Maas Meer Venlo is een verkenning naar de kansen voor hoogwaterbescherming en ruimtelijke ontwikkeling voor de Maas ten noorden van Venlo tot aan Lomm. De projectpartners (waterschap, rijkswaterstaat, provincie, gemeentes en ministerie) werken de komende twee jaar gezamenlijk aan de verkenning. Deze verkenning maakt inzichtelijk op welke manieren de hoogwaterbescherming en ruimtelijke ontwikkeling van het gebied kunnen worden ingevuld. Zodat de projectpartners uiteindelijk voor het beste alternatief ter uitvoering kunnen kiezen.

Nieuws

geplaatst: 12-12-2017

Drie prijswinnaars InnovAward 2017

Slimme zitstokken voor kippen, snijwerende truien voor politie en lichtgewicht balkons voor flats

Drie Limburgse bedrijven hebben vandaag de InnovAward 2017 in de wacht gesleept met vernieuwende producten. De winnaars zijn Granito Beton in Ittervoort met een lichtgewicht balkon, Eurofibers uit Beek met t-shirts en truien die beschermen tegen snijden, bijten en krabben en Hotraco uit Hegelsom met een zitstok voor kippen, die zelf vogelmijten telt en de boer een seintje geeft wanneer hij daartegen moet optreden.

De winnaars kregen een geldbedrag van € 30.000,- Die prijzen werden uitgereikt door gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur. Een en ander vond plaats in het Center Court, het hart van de Brigthlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Ruim driehonderd ondernemers uit heel Limburg waren van de partij. Er was dit jaar met 84 stuks een record aantal inzendingen voor de tweejaarlijkse innovatieprijs. In 2013 waren er 57 inzendingen en twee jaar geleden 75.

De InnovAward is in 2012 in het leven geroepen door de Provincie Limburg. Doel is ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren tot creatief en innovatief ondernemerschap. "Ik ben onder de indruk,“ zegt gedeputeerde Beurskens. Zoveel inzendingen. Dat vind ik een prima oogst. Het toont de innovatiekracht van Limburgse ondernemers. Petje af daarom voor alle inzenders, genomineerden en prijswinnaars.”

Afgelopen voorjaar werden de inzendingen onder de loep genomen door een selectiecommissie, waarvan vervolgens vijftien genomineerden werden voorgelegd aan een jury. Deze heeft een bedrijfsbezoek gebracht aan alle genomineerden en daaruit de winnaars geselecteerd.

De winnaars van de InnovAward 2017:
Hotraco in Hegelsom heeft samen met de Wageningse universiteit iets bedacht om vogelmijten in kippenstallen beter te kunnen bestrijden. Dat is niet alleen goed nieuws voor de kip zelf, maar ook voor de beurs van de boer. De jaarlijkse schadepost door deze parasiet wordt geschat op enkele tientallen miljoenen euro’s. Hotraco heeft een holle zitstok gemaakt en voorzien van gaatjes. De amper één millimeter grote vogelmijt kruipt daar graag in. Via infrarood licht kan het aantal vogelmijten in de zitstok worden geteld. Zodra het aantal mijten toeneemt krijgt de kippenboer een seintje dat hij iets aan de bestrijding moet gaan doen, want anders raken zijn kippen van de leg.

Granito Beton in Ittervoort heeft een lichtgewicht balkon ontwikkeld dat met een nieuwe constructie makkelijk aan bestaande of nieuwe huizen en flats kan worden verankerd. Dit systeem wordt onder de naam Balqoon op de markt gebracht en levert volgens het bedrijf kostenbesparingen op ten opzichte van de traditionele bouwwijze. De Balqoon heeft geen goten en drempels en is daardoor rolstoelvriendelijk. Ze zijn al toegepast in gebouwen zoals in Jazz City Roermond.

Eurofibers in Beek heeft t-shirts en truien ontwikkeld voor politie, brandweer, hulpverleners en beveiligers. Deze zijn niet alleen snij-, bijt- en krabbestendig, maar ze zitten ook comfortabeler dan de bestaande kledij op dit gebied. Dit is bereikt door de sterke kunststofvezel dyneema, die vaak wordt gebruikt als grondstof voor kogelwerend materiaal, samen te voegen met wol. De jury denkt dat dit product, dat onder de merknaam Bodyshield op de markt komt, het gaat maken. Er zijn nu al bestellingen uit de hele wereld.

Van de vijftien genomineerde inzendingen is een mobiele expositie gemaakt die op een aantal plaatsen in de provincie te zien zal zijn. Hieraan is een publieksprijs gekoppeld die op 29 maart 2018 in Museumplein Limburg te Kerkrade bekend zal worden gemaakt.
Meer informatie hierover op website: www.limburgenco.nl.

Column

geplaatst: 11-12-2017

De longen van de economie

Onlangs is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, met daarin uiteraard ook de nodige ideeën over de arbeidsmarkt. Vast werk minder vast en flexwerk minder flex, is zo’n idee.

Ik vraag me af hoe lang we nog denken in vast en flex. Is het niet tijd om te gaan denken in termen van duurzame inzetbaarheid? We hebben de komende jaren iedereen hard nodig, gezien de daling van de beroepsbevolking. Door vergrijzing en, zeker hier in Limburg, ontgroening. Het vinden van werk, vast of flex, is daarbij helemaal niet zo’n issue. Inzetbaar blijven, een leven lang leren en de wederzijdse verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer om te inspireren, dát zijn de uitdagingen.

De mogelijkheid om flexibele contracten aan te gaan heeft daarbij vooral een stimulerende werking. Als banenmotor enerzijds, die ondernemers de kans biedt om groei te omarmen en anderzijds als opstap naar duurzaam werk voor werknemers. Als zodanig zal de flexbranche altijd een belangrijke functie behouden. Goed beschouwd zijn flexwerkers de longen van de economie.

En natuurlijk heeft iedereen behoefte aan zekerheid. Zekerheid van inkomen, zekerheid van een leuke baan, zekerheid van ontwikkelmogelijkheden of de zekerheid van een net pensioen. Het goede nieuws is, al die zekerheden heeft de flexwerker ook.

Al met al ziet de nabije toekomst er, vanuit economisch perspectief, rooskleurig uit. Dat is ook het voornaamste motto in het regeerakkoord. Vertrouwen in de toekomst. Dat vertrouwen kan ik alleen maar delen. We hebben de wind in de zeilen. Laten we er allemaal iets moois van maken. Ondernemers en werknemers. Vast of flex. Iedereen aan de slag, een leven lang lerend en met geloof in eigen kracht.

Roger Holtus
Managing Director Wiertz Company

Nieuws

geplaatst: 07-12-2017

Europese steun voor ontwikkeling van gezonde en duurzame materialen

De ontwikkeling van gezonde en duurzame materialen en diensten krijgen een flinke boost door Europese steun voor het project “Financial Healthy Buildings”. Om innovatie te stimuleren, is ruim 1,87 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar.
Onlangs keurden de Provincie Limburg en de euregio Rijn-Maas-Noord het Venlose Interreg project goed. Dit betekent dat de gemeente Venlo samen met een aantal Nederlandse en Duitse projectpartners aan de slag kan. Aan de ene kant gaat men de kennis en ervaringen die zijn opgedaan bij het Venlose stadskantoor verder verankeren, verbreden en uitbouwen. Daarnaast wil men stimuleren dat meer gezonde en circulaire diensten en producten in de Euregio op de markt komen. Hier wordt het midden- en kleinbedrijf in de Euregio in betrokken. Tot slot wordt ingezet op het toepassen van deze circulaire materialen in gebouwen.

Groot effect
Een prettige en gezonde werkomgeving heeft een substantiële invloed op de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van medewerkers. Dat blijkt uit een studie van de World Green Building Council, een wereldwijdnetwerk van bedrijven en organisaties. Van de operationele kosten in een kantoorgebouw, gaat 1 procent op aan energie, 9 procent aan het gebouw (water, materialen, onderhoud etc.) en maar liefst 90 procent aan personeel. Een bedrijf dat op de kosten let, kan bezuinigen op energie of onderhandelen over onderhoudscontracten. Maar het is dus veel slimmer om te kijken naar de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van medewerkers. Zelfs een kleine verbetering op dit vlak kan al flink wat opleveren.

Gezonde gebouwen
Dit project gaat het effect van gezonde gebouwen verder onderbouwen. Het stadskantoor Venlo wordt als case ingezet om het effect tussen een gezonde werkomgeving en productiviteit wetenschappelijk inzichtelijk te maken. Daardoor kunnen de resultaten ook gebruikt worden voor andere (business)cases. De onderzoeksresultaten gaan het euregionale bedrijfsleven stimuleren om gezonde en circulaire diensten en producten te ontwikkelen. Deze kunnen in renovatie- en (nieuw)bouwprojecten toegepast worden. Daarnaast levert het project waardevolle kennis op voor de inkooporganisaties van de gemeentes in de euregio.

Onderzoek in het stadskantoor
Vooruitlopend op de toekenning van de Interreg-subsidie, startte de gemeente Venlo samen met de Universiteit Maastricht afgelopen jaar al een onderzoek in het stadskantoor, onder andere door enquêtes af te nemen. De komende jaren wordt dit onderzoek verder uitgebreid. Zo wordt in 2018 nieuwe meetapparatuur geplaatst voor het meten van de luchtkwaliteit.

Breed gedragen
Het project 'Healthy Building Network' wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, de Provincie Limburg en het ministerie voor Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen financieel ondersteund. De Provincie Limburg en Bundesland NRW verlenen het Nederlands-Duitse Interregproject Healthy Building Network samen een cofinancieringsbijdrage van € 573.771,79. Daarnaast draagt de Euregio € 1.297.543,59 bij. Naast de gemeente Venlo zijn de andere partners in het project het C2C ExpoLAB, Universiteit Maastricht, Wirtschaftsförderung Krefeld, Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, Wirtschaftsförderung Viersen, Blue Engineering, Blue Hub en Driessenaar.

Nieuws

geplaatst: 07-12-2017

Corendon winterzononderzoek: Tweederde Limburg verkiest overwinteren in warm land boven winter in Nederland

Limburgers slaan winter in eigen land liefst over door te overwinteren op zonnige bestemming

Gemiddeld zeggen zes op de tien Nederlanders de winterse kou en het slechte weer als voornaamste reden te hebben om op winterzonvakantie te vertrekken. Maar liefst 67% van de provincie Limburg zou zelfs het liefst de winter in Nederland overslaan en het koude seizoen te overwinteren in een warm land.

Verder blijkt uit een winterzon-analyse van Corendon dat 5% van de Nederlanders op winterzonvakantie vertrekt om de feestdagen te ontvluchten. Gemiddeld 37% van de Limburgse inwoners zou, als zij mochten kiezen, ook het liefst de feestdagen doorbrengen op een zonnige bestemming in plaats van aan het kerstdiner met familie. Al is 34% van Limburg juist wel graag met familie tijdens de feestdagen. De provincie Utrecht kiest het minst voor de winterzonvakantie.

10% Nederlanders viert komende feestdagen in de zon
De komende kerstdagen en jaarwisseling worden door ongeveer één op de tien Nederlanders gevierd of ontlopen op een winterzonbestemming. Zo’n 2% viert alleen de jaarwisseling in een zonovergoten land, gemiddeld 4% juist alleen de kerstdagen. Nog eens 4% viert zowel Kerstmis als oud en nieuw op winterzonvakantie. De favoriete maand om op winterzonvakantie te vertrekken is overigens met 23% niet december, maar de maand februari.

Curaçao en Spanje favoriete winterzonvakantie bestemmingen
Een klein deel van de vakantievierders (1%) maakt het niet veel uit waar de winterzonreis naartoe gaat, als de zon maar schijnt en het er warm is. Een kwart van de Nederlanders wijst Curaçao aan als ultieme winterzonbestemming. Gemiddeld 18% kiest voor de zachte winterzon op de Canarische Eilanden. Corendon heeft voor winter 2017 de nieuwe bestemmingen Aruba, Bonaire en Thailand toegevoegd aan het assortiment vakantiebestemmingen.

Het winterzon-onderzoek is uitgevoerd onder 1520 respondenten die in het verleden een reis bij Corendon hebben geboekt. Meer informatie is terug te vinden op https://www.corendon.nl/winterzon-onderzoek