Contour

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2007

16 miljoen mensen,

6 miljoen ondernemers?

Uiteraard ben ik als adviseur van ondernemers er een groot voorstander van dat mensen ondernemingen starten. Wij prijzen ons gelukkig dat een groot deel van onze klanten ooit zelf begonnen is en een groot en bloeiend bedrijf opgebouwd heeft. Momenteel is de aanwas van startende ondernemingen enorm, ZZP-ers en freelancers overspoelen de markt. Voor alle marktpartijen een zegen?

| | noord limburg | BUSINESS|

| column | Contour | januari 2008 |

De roep om zelfstandigheid is begrijpelijk. Zelf je tijd invullen, vrijheid van beleid en handelen èn beter verdienen. De keerzijde is uiteraard dat alle mensen die zich losmaken uit bedrijven en zelfstandige worden werk hebben zolang de markt goed is. Realiseren zij zich dat een krimpende markt hun brodeloos maakt en onverzekerd voor werkeloosheid achterlaat? Donner hoeft zo het ontslagrecht niet te versoepelen. Realiseren zij zich voldoende dat de particuliere verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, overlijdensrisico en pensioen ook geld kosten? Realiseren zij zich dat een WA-verzekering noodzakelijk is? Realiseren zij zich dat tien jaar heel hard werken en niet scholen leidt tot tienjarige rijkdom gevolgd door een lange tijd zonder inkomen? Veel eenmans-zelfstandigen branden zichzelf op en lopen grote risico’s. Geen sociaal wenselijk verschijnsel.

Verder is er de noodzaak om ook echt als ondernemer aangemerkt te worden. Alleen dan krijg je een VAR-verklaring waar “winst uit onderneming” op staat. Zonder die verklaring geeft geen serieus denkend bedrijf een opdracht, er loert namelijk altijd het gevaar van een veronderstelde loondienstverhouding met alle gevolgen van naheffingen voor de opdrachtgever.

Een groot deel van de startende ondernemers rekent zich rijk met de 10% MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Daarvoor moet je dan wel echt zelfstandige zijn en aan het urencriterium voldoen. Ten aanzien van die zelfstandigheid is een bijzonder arrest gewezen. Jansen werkt met een zes collegae bij Voegbedrijf Evers. Evers wil geen gedoe meer met werknemers en de werknemers willen best meer verdienen. Ze starten dus een bedrijf met zijn achten. Jansen is de enige die daadwerkelijk zijn geld stort, risico loopt door mee te tekenen bij opdrachten en kosten voor de samenwerking maakt. De rest haakt af. Evers blijft natuurlijk net als voorheen alles regelen. Jansen is zijn baan en zijn zekerheid kwijt, is ook niet in verzekerde loondienst maar volgens de rechter ook geen ondernemer! En natuurlijk heeft de rechter gelijk, dit is geen onderneming maar een activiteit die tot belastingheffing leidt binnen de categorie “resultaat uit overige werkzaamheden”. Zijn activiteit ontbeert volgens de rechter het karakter van “een organisatie van kapitaal en arbeid”. Dus geen zekerheid, geen verzekering, geen bijzondere aftrekposten. Ik denk overigens dat Evers hier de dans maar net ontspringt. Het heeft nog steeds alle schijn van een dienstbetrekking, de grens is flinterdun. Dat had geleid tot heffing van loonheffing en premies bij Evers als ware de betaling aan Jansen netto loon geweest!

Onze conclusie is eenvoudig. Speel niet met het ondernemerschap om voordelen binnen te halen die de wetgever voorbehoud aan echte ondernemers. Het kwam tot voor kort de werkgever duur te staan, het kan dus ook voor de werknemer slecht uitpakken. De afbakening tussen dienstbetrekking, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden is essentieel en moeilijk vast te stellen. Laat u goed adviseren, dat geldt voor de opdrachtgever en voor de opdrachtnemer. Mijn advies: onderneem, maar onderneem dan ook echt.

Tom van Zwieten

| december 2007 | business news |

Ondernemers krijgen minder last van enquêtes

In de tweede helft van 2008 wordt de enquêtedruk op ondernemers fors verlaagd. Dat is het gevolg van samenwerking tussen de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB-Nederland en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De organisaties gaan volgend jaar hun conjunctuurenquêtes samenvoegen, wat een vermindering van de enquêtelast met circa 25 procent zal opleveren.

Dit werd onlangs bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers van de jaarlijkse Erbo-enquête. Als gevolg van de samenwerking daalt het aantal bedrijven dat wordt ondervraagd van 42.000 naar 12.000. Wel zullen ondernemers in sommige sectoren méér vragen moeten beantwoorden dan ze tot dusver gewend waren. De samenwerking leidt niet alleen door verlaging van de enquêtedruk, maar ook tot lagere kosten voor met name de Kamers van Koophandel, van wie de conjunctuurenquêtes nu komen te vervallen. Door het integreren van gegevens en de uniforme wijze van conjunctuurenquêtering, gaat vermoedelijk ook de kwaliteit van het onderzoek omhoog.

Economische groei hoogst in zeven jaar

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 4,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in meer dan zeven jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs bekendgemaakt. Vooral de aanzienlijk hogere productie van aardgas gaf een flinke impuls. Ten opzichte van het tweede kwartaal groeide de economie met 1,8 procent. Dit is zelfs de hoogste groei in meer dan tien jaar. De export steeg met 7,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal in 2006. De stijging is voor een deel toe te schrijven aan de hogere export van gas.

De hogere productie van aardgas had te maken met de minder warme zomer dit jaar. In andere bedrijfstakken lag de productiegroei in lijn met het voorgaande kwartaal. In de bouw, groothandel en bij de uitzendbureaus was de productie hoger dan gemiddeld. Huishoudens besteedden in het derde kwartaal 2,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Behalve aan gas gaven huishoudens vooral meer uit aan duurzame consumptiegoederen als auto’s, meubels, kleding en elektronica. De overheidsconsumptie steeg met 4,2 procent, vooral door de snel groeiende zorguitgaven. De investeringen stegen met 4,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Net als in voorgaande periodes namen vooral de investeringen in computers, bedrijfsauto’s en bedrijfsgebouwen sterk toe. Verder zijn er veel minder vliegtuigen in Nederland afgeleverd.

‘Hypotheek kan goedkoper’

Hypotheekrentes kunnen lager door meer grensoverschrijdende concurrentie tussen banken. Huisbezitters kunnen tot 470 euro per jaar besparen bij een lening van 100.000 euro.

Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie dat onlangs is gepresenteerd.

Banken verstrekken nu zelden een hypothecaire lening aan mensen over de grens. Dat komt niet alleen door taal, afstand, consumentenvoorkeur of bedrijfsbeleid. Volgens het onderzoek werkt de overheid de internationale hypotheken ook tegen. EU-commissaris Charlie McCreevy (Interne Markt) kondigde ideeën aan op het gebied van taxaties, kadaster en bij gedwongen verkoop. Hij sluit niet uit dat het om wetgevende voorstellen gaat, maar gaat voorlopig uit van niet-bindende oplossingen voor EU-landen.

| BUSINESS | noord limburg | |

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by