Column Petto

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2007

| januari 2008 | door: anton loeffen | Petto | column |

Bij een storing komen al snel twee vragen bovendrijven: hoe lang gaat dit duren en ben ik nu gegevens kwijt? Om hier zo snel mogelijk antwoord op te krijgen, zult u direct contact opnemen met de ICT-verantwoordelijke in uw organisatie. Meestal volgt er een antwoord in de trant van: ‘Er wordt hard aan gewerkt om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen’. Dat betekent dus afwachten en onzekerheid.

Nagelbijten

“Kan de back-up niet worden teruggezet?”, vraagt u zich vervolgens nagelbijtend af. “Kunnen we nu de hele dag niet werken of ben ik mijn werk kwijt?”, vragen uw medewerkers. Zij behoren vast tot de categorie mensen die Murphy onder de optimisten scharen.

Om deze nachtmerrie voor te zijn, een aantal overwegingen: hoe lang mag uw systeem of een deel daarvan niet beschikbaar zijn? Zijn dat dagen, uren of minuten? Is uw systeem daar technisch ook op voorbereid? Zijn de garantie- en service-afspraken daarop afgestemd? Hoeveel informatie mag er verloren gaan bij een storing? Mag er één werkdag verloren gaan of maar twee uur of helemaal niets? Is één back-up per dag dan wel voldoende?

Simuleren

In veel gevallen krijgen ondernemers pas zekerheid over de antwoorden als het probleem zich heeft voorgedaan. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Om niet nagelbijtend en met het zweet op uw rug af te wachten, kunt u deze situaties simuleren en controleren. Want meten is weten. En wat is nu prettiger: zweten of weten?

Anton Loeffen,

directeur Petto

‘Scholing MKB-personeel hoort in werktijd’

De vakcentrales CNV en FNV voelen niets voor het plan van werkgeversorganisatie MKB om werknemers in hun eigen tijd cursussen te laten volgen. CNV-vicevoorzitter Rienk van Splunder noemt het plan ‘te gek om los te lopen’. Van Splunder benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor bijscholing van de werknemers niet alleen bij het personeel ligt, maar ook bij de werkgever. “Scholing is een onderdeel van je werk, die moet je in principe in de baas zijn tijd kunnen doen.” Het MKB-dreigement dat werknemers die de scholing in eigen tijd weigeren kunnen worden ontslagen, is volgens de CNV een ‘motie van wantrouwen’. “Werknemers willen juist graag worden geschoold. Bovendien is het wrang dat juist in het midden- en kleinbedrijf veel overuren worden gemaakt”, zei Van Splunder.

De FNV vindt het plan een beetje lachwekkend. “MKB-Nederland begrijpt de tijdgeest niet. En het bedrijfsleven schreeuwt moord en brand om nieuwe werknemers, maar prijst zich tegelijkertijd uit de markt”, zei een woordvoerder onlangs.

‘Niet zweten

maar weten’

Soms gaat er spontaan iets stuk of doet iemand per abuis iets doms. Gevolg: u kunt niet meer met één druk op de knop bij uw klantgegevens, calculaties, offertes, financiële administratie, bestanden, internet of e-mail. Een nachtmerriescenario?

| BUSINESS | noord limburg | |

Veel vrouwen hebben pensioengat

Vrouwen bereiden zich slecht voor op hun pensioen. Bijna een derde heeft nog nooit nagedacht over de oudedagsvoorziening. Wel willen zij bijna allemaal (83 procent) eerder stoppen met werken, maar bijna de helft spaart daar niet voor. Een op de acht heeft geen idee of ze spaart voor de oude dag. Een even groot aantal hoopt op een erfenis om hun pensioen te bekostigen. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Delta Lloyd onder ruim vijfhonderd vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Vrouwen weten heel weinig af van pensioen. Zij realiseren zich niet dat zij door deeltijdwerk, opname van ouderschapsverlof of eerder stoppen met werken een pensioengat creëren. De helft van de vrouwen weet niet dat de pensioenopbouw niet automatisch doorloopt bij zorg- of ouderschapsverlof.

Massale belangstelling startersdag

Vorige maand hebben in totaal 30.000 mensen de Startersdag van de Kamer van Koophandel bezocht. De hoge opkomst weerspiegelt de trend van het groeiend aantal startende ondernemers. Naar verwachting van de Kamer van Koophandel zullen dit jaar 100.000 mensen een eigen bedrijf beginnen, een absoluut record. In Rijswijk werd de Startersdag bezocht door Hans de Boer, lid van het Innovatieplatform en voormalig voorzitter van MKB Nederland en door Charlie Aptroot, Tweede Kamerlid namens de VVD.

Met de jaarlijkse landelijke Startersdag helpt de Kamer van Koophandel starters-in-de-dop op weg naar het ondernemerschap. Geïnteresseerden konden presentaties volgen, gesprekken voeren met specialisten en rondkijken op de informatiemarkt. Op de Starterdag in Rijswijk heeft Hans de Boer samen met een medewerker van KvK Haaglanden de workshop ‘Goed voorbereid van Start’ gegeven voor een zaal van 200 mensen. Charlie Aptroot heeft contact gelegd met twee starters op de Starterdag. Hij gaat kijken of hij deze starters in de beginperiode kan ondersteunen. Het aantal mensen dat een bedrijf start groeit de laatste jaren sterk: in 2005 waren het er 80.000, in 2006 steeg dit tot 90.000.

Fiscus bereid dga tegemoet te komen

Het ministerie van financiën zal bezien hoe de Belastingdienst een aantal irritaties van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) over hun fiscale positie kan wegnemen. Staatssecretaris De Jager (CDA) heeft dit MKB-Nederland laten weten. De koepel van branches en ondernemersverenigingen had deze herfst gevraagd om een aantal pijnpunten in de fiscale wetgeving te veranderen. Zo wil MKB-Nederland dat het fictieve salaris dat een dga zichzelf moet toekennen, wordt afgeschaft. Het bedraagt nu minimaal 39.000 euro per jaar, maar als de bv verlies lijdt of weinig winst maakt, komt het bedrijf hierdoor in de problemen. Ook vindt de organisatie dat de verhuur van onroerend goed aan de eigen bv minder zwaar moet worden belast. Het kan nu oplopen tot 52 procent van de netto-opbrengst. MKB-Nederland vindt verder dat dga’s fiscaal vriendelijker aan hun pensioenopbouw moeten kunnen werken.

| | noord limburg | BUSINESS|

| business news | december 2007 |

| december 2007 | business news |

Meer controle op binnenhalen ‘nepkenniswerkers’

De controle op de kennismigrantenregeling wordt verscherpt om te voorkomen dat werkgevers de soepelere regeling misbruiken om goedkoop personeel van buiten de Europese Unie naar Nederland te halen. Dat zei staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) onlangs tijdens een debat in de Tweede Kamer over arbeidsmigratie. Regeringspartij CDA en oppositiepartijen SP en PVV vroegen zich af of door het steeds soepeler toelaten van zogenoemde kenniswerkers er geen sluiproute ontstaat om makkelijk buitenlands personeel binnen te halen. Vooral ook omdat de Kamer juist een pas op de plaats wil maken met het toelaten van Oost-Europees personeel binnen de EU.

Lonen opgeschroefd

Iedere werkgever moet het personeel tussen de 23 en 65 jaar oud ten minste het minimumloon en de vakantiebijslag betalen. De nieuwe bedragen per 1 januari 2008 zijn vastgesteld. Dit geldt ook voor het minimumjeugdloon. De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (in januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008 € 1.335,00

Bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2008

Leeftijd per maand

22 jaar € 1.134,75

21 jaar € 967,90

20 jaar € 821,05

19 jaar € 700,90

18 jaar € 607,45

17 jaar € 527,35

16 jaar € 460,60

15 jaar € 400,50

Eerste Kamer akkoord met vrijgeven ozb-tarief

Gemeenten bepalen vanaf 2008 weer zelf de hoogte van hun onroerendzaakbelasting (ozb). De Eerste Kamer ging onlangs akkoord met een wetsvoorstel van staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) om de Gemeentewet daartoe aan te passen. Alleen de VVD stemde tegen. De afgelopen twee jaar stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken de limiet op de ozb vast. Gemeenten mogen dat per 1 januari weer zelf doen, zolang ze gezamenlijk niet door een vastgesteld plafond breken. Overschrijden ze die macronorm wel, dan kan het Rijk ingrijpen door minder geld in het gemeentefonds te storten. De staatssecretaris heeft bepaald dat de ozb-opbrengst van alle gemeenten samen in 2008 met maximaal 3,75 procent mag stijgen ten opzichte van dit jaar.

| BUSINESS | noord limburg | |

‘Nederland moet werkaanbod vrouwen verbeteren’

Nederland doet het goed als het gaat om de verbetering van de werkgelegenheid. Toch zou het de maatregelen om het werkaanbod voor vrouwen, oudere werknemers en werklozen moeten verbeteren. Dat staat in een voortgangsrapport over de Lissabon-strategie dat onlangs door de Europese Commissie werd gepresenteerd. De Lissabon-strategie heeft als doel om met hervormingen economische groei en meer werkgelegenheid te bevorderen. Het rapport concludeert verder dat Nederland meer aandacht moet geven aan het vermeerderen van het aantal gewerkte uren in de economie en aan publieke uitgaven.

Re-integratiebedrijven scoren voldoende

Cliënten en opdrachtgevers zijn redelijk tevreden over de dienstverlening van re-integratiebedrijven. Zeven op de tien re-integratiebedrijven krijgen een ruime voldoende of hoger. Dit blijkt uit de onlangs verschenen jaarlijkse rapportage van de stichting Blik op Werk. Opvallende uitkomst is dat werkgevers en bedrijven meer tevreden zijn dan de opdrachtgevers in de publieke sector (gemeenten, UWV). Vooral uitkeringsinstituut UWV toont zich in het tevredenheidsonderzoek kritisch. UWV let er nadrukkelijk op dat gemaakte afspraken over te behalen prestaties worden nagekomen. Ook de bekendheid van een re-integratiebedrijf met beschikbare vacatures weegt bij de beoordeling door het UWV zwaar mee. De beoordeling van de re-integratiebedrijven is stabiel: net als voorgaande jaren een 7. Bijna 95 procent van de bedrijven scoort een voldoende, 70 procent een 7 of hoger en 19 procent zelfs een 8 of hoger. Het onderzoek gaat over de dienstverlening in 2006. Kleine re-integratiebedrijven scoren bij zowel cliënten als opdrachtgevers hoger dan de grote bedrijven.

Kabinet gaat ondernemerschap meer stimuleren

Het kabinet komt dit jaar met belastingvoorstellen om ondernemerschap te bevorderen. Ook worden de regels rond aanbesteding zo veranderd dat zelfstandigen beter toegang krijgen tot opdrachten van de overheid. Bovendien wordt de regeldruk aangepakt. Dit staat in de ‘kabinetsbrief zelfstandig ondernemerschap’, die onlangs naar de Tweede kamer is gestuurd. De voorstellen zijn nog niet concreet, wel geeft het kabinet aan dat zelfstandig ondernemerschap belangrijk is voor de groei van productiviteit en werkgelegenheid. Bijna een op de acht mensen die betaald werk verrichten, is zelfstandig ondernemer en dat aantal stijgt snel. De kabinetsbrief is ondertekend door de staatssecretarissen Frank Heemskerk (Economische Zaken), Jan Kees de Jager (Financiën) en Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken).

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by