Column Deloitte

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2007

| januari 2008 | Deloitte | column |

Marktschets

De komende jaren zullen ongeveer 35.000 ondernemingen overgedragen worden, 40% hiervan zijn familiebedrijven. Het merendeel van deze ondernemingen heeft onvoldoende nagedacht over opvolging, is er op dit moment wellicht nog niet eens mee bezig, of heeft geen plan van aanpak voor wat de betreft de overdracht. Daar komt bij dat de verkoopbaarheid van de onderneming negatief wordt beïnvloed door aspecten waar vaak onvoldoende rekening mee wordt gehouden: stagnerende bedrijfsresultaten, kritische houding van financiers en een mis-match tussen vraag en aanbod. Een juiste timing en goede voorbereiding zijn cruciaal in een overname traject. Hierbij werkt u in samenwerking met uw persoonlijke adviseurs van Deloitte aan een interne en externe analyse op markt-, organisatie-, financiële en juridische aspecten.

Verwachtingen na verkoop

Veel kopers en verkopers verwachten dat “hun” onderneming op dezelfde voet verder gaat, of zich verbeterd voor wat betreft omzet, winst, behoud van werkgelegenheid, cultuur, bedrijfsnaam en vestigingsplaats. De realiteit is vaak anders. Behalve dat de interne organisatie op veel afdelingen verandert, ontstaat er vaak ook (al dan niet gedwongen) personeelsverloop en daalt de omzet en de winst in 20% respectievelijk 35% van de gevallen. Wat is hier de oorzaak van en hoe kan dit voorkomen worden? De accountants en adviseurs van Deloitte MKB A&A spelen hier op in door een grotere en bredere focus op het proces te leggen en door tijdig en gestructureerd met de voorbereiding te beginnen. Eén van de hulpmiddelen hierbij is de MKB-Overnamewijzer.

Deloitte MKB-Overnamewijzer

De overnamewijzer bestaat uit vijf onderwerpen met een aantal vaste stappen die u samen met onze adviseurs doorloopt:

1. Oriëntatie

2. Voorbereiding

3. Zoeken en selectie

4. Contractvorming

5. Nazorg

Hierbij wordt te allen tijde rekening gehouden met de “drivers” van de ondernemer en wat de ondernemer zelf wil, ook na de overdracht. Maar het is ook van belang om te kijken wat de directe omgeving wil (partner, kinderen, familie). Enkele kritische succesfactoren in dit proces zijn het maken van heldere afwegingen en het bespreekbaar maken van de overdracht door de ondernemer.

Onze rol, uw voordeel

Deloitte ondersteunt u met een goede, structurele en tijdige voorbereiding en wij verzorgen een objectieve interne analyse en stellen een tijdig plan van aanpak op. De kritische blik van een externe adviseur werkt vaak verfrissend. Dit zorgt voor betrokkenheid en draagvlak in uw organisatie en omgeving. Door probleemsituaties tijdig op de lossen kan uw onderneming een hogere prijs opleveren, waarbij wij zorg kunnen dragen voor een financiële en fiscale optimalisatie. Op deze manier hopen wij de doorlooptijd te verkorten en de faalkans te verminderen.

Uw interesse gewekt in de begeleiding van een overnametraject? Neem dan contact op met Hans Rutten of Jack van Gansewinkel

van Deloitte MKB A&A te Venlo: 077-3560222.

Overname & Opvolging:

Het managen van verwachtingen!

Bij de koop en verkoop van een onderneming is een juiste timing en goede voorbereiding van cruciaal belang. Bij de verkoop van een familiebedrijf speelt de factor “gevoel” eveneens een belangrijke rol. Deloitte heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij een gestructureerde, overzichtelijk en succesvolle overname.

| BUSINESS | noord limburg | |

Kansen zien en benutten

Het laatste forum van Noord Limburg Business zou in eerste instantie gaan over het afgelopen jaar. De hoogte- en dieptepunten, een evaluatie van het nieuws en een voorspelling voor 2008. Het moest een bijzonder forum worden en dat werd het ook. Echter, in plaats van een terugblik 2007, werd het een gesprek over de uitdagingen, de kansen en de mogelijkheden van Limburg. De Floriade, Euregio, het imago, alles kwam aan bod. Onverwacht, maar zeker niet onwenselijk, want het gesprek geeft aan hoe zeer ondernemers in Limburg zich verbonden voelen met de omgeving.

De deelnemers:

Frank Kuijpers,

directeur van De Kasteelboerderij te Horst

Henk Poels,

directeur van Facility Support te Venlo

Jos Derkx,

directeur van Systemec B.V. te Venlo

Wil Houben,

secretaris MKB Limburg te Heerlen

Hans Rutten,

partner bij Deloitte te Venlo

| | noord limburg | BUSINESS|

| forum | Terugblik | januari 2008 |

Hoewel het nog dik vier jaar duurt voordat de Floriade begint, is het nu al een verhit gespreksonderwerp. Hoe staat het eigenlijk met de voorbereiding? We vragen het aan Hans Rutten, verbonden aan Deloitte en voorzitter van de stichting ‘Limburg en Ambitie’ (Limbition). “Er zijn al veel initiatieven, maar ze zijn nog behoorlijk ‘groen’. Ik bedoel daarmee dat het in veel gevallen blijft bij fraaie ideeën van ondernemers, maar de daadwerkelijke uitvoering, daar ontbreekt het aan. Wij als organisatie helpen om initiatieven te concretiseren.” Gretig haakt Frank Kuijpers in: “Tijdens het vorige forum was de Floriade ook al onderwerp van gesprek, maar ik moet helaas constateren dat het vooral bij praten blijft. Verder is de communicatie vanuit de coördinerende organen echt belabberd; de ene burgemeester zegt A, terwijl de andere B roept. Van samen optrekken lijkt geen sprake, waarbij ondernemers vooral weifelen en zich afvragen in hoeverre de Floriade iets voor hen kan betekenen.”

Twijfel

Ook bij Facility Support en Systemec leven er vragen over de voortgang. Loopt alles wel op schema? Henk Poels: “Ik heb ooit een informatieavond over de Floriade bezocht. Destijds was de opkomst enorm en kregen we prachtige verhalen voorgespiegeld. Van dat enthousiasme merk ik niet veel meer. Het is nu zowat 2008 maar ik zie weinig concreets. Misschien is de communicatie inderdaad gebrekkig. Wat meer voorlichting resulteert wellicht in meer ondernemersbetrokkenheid.” Diezelfde mening horen we van Jos Derkx. “Aan ons ligt het niet. Wij gaan van hot naar her om het laatste nieuws over die Floriade te vernemen. De directe communicatie erover is echter ronduit slecht. Als wij een mailtje sturen met vragen of suggesties, dan belanden die zonder pardon in de prullenmand. En dat is niet alleen onze ervaring, ik hoor het ook van collega-ondernemers. Ook ik vraag me af in hoeverre we op koers liggen. Het evenement is namelijk cruciaal voor de provincie, maar met name voor Noord Limburg.”

Wil Houben is algemeen secretaris van MKB Limburg. Net als Rutten is hij nauw betrokken bij het voortraject van de Floriade. Hij gaat in op de gestelde vragen en suggesties, als zou het mega-evenement vooral interessant zijn voor de grote bedrijven en minder voor het MKB. “De Floriade moet nog groeien, als een bloembol onder de grond. Pas zodra de eerste scheuten boven komen, zie je concrete resultaten. Ik gebruik deze toepasselijke beeldspraak om aan te geven hoe enorm veel voorwerk een dergelijke happening vereist. De bulk van dat werk gebeurt inderdaad achter de schermen. Verder vind ik dat veel ondernemers een denkfout maken. Er valt meer te ondernemen en te verdienen in de regio dan op het Floriadeterrein zelf! Bedrijven moeten niet passief afwachten, maar anticiperen op wat komen gaat. Ik doe dan ook een dringend beroep op elke MKB’er om de Floriade te beschouwen als een vehikel, een kruiwagen om op mee te liften. Zorg voor de spin off tot in alle uithoeken van de provincie. Ik ben ervan overtuigd dat elke ondernemer kan inhaken op de Floriade.”

Participatie

Rutten wil wel reageren op het verwijt van Kuijpers dat deze wereldtentoonstelling vooral een feestje voor de grote multinationals is. “Tja, het zijn bedrijven zoals Arcadis en Rabobank die in eerste instantie de kar trekken. Voor hen is het natuurlijk een uitgelezen kans om zich te profileren. Ik vermeld er echter nadrukkelijk bij dat de Rabobank streeft naar maximale participatie vanuit het lokale MKB. Ik doel dan op de regionale ondernemers zich kunnen richten op uitbesteding door de hoofdcontractanten, die door de BV Floriade als sponsor of als hoofdleverancier zijn binnengehaald.” Volgens Rutten moeten de ondernemers de Floriade zien als vliegwiel waar ze op kunnen inhaken. Over de communicatie zegt hij: “Men heeft zich een beetje verkeken wat betreft tijdsplanning. De opbouw van de organisatie duurde lang en ook het eerste businessplan liet driekwart jaar op zich wachten. Toch kan ik stellen dat we het afgelopen jaar concreet vooruitgang hebben geboekt.

Dan Limburg economisch gezien. Wat waren de ‘highlights’ van 2007? Kuijpers weet het wel. “Lokaal gezien was de bouw van Park Hotel Horst in Horst aan de Maas een positief bericht. Eindelijk heeft men daar goede overnachtingfaciliteiten. Het is raar dat een dergelijk bruisend dorp tot nu toe zonder hotel zat. Ik voorspel dat de toeristensector hier zeker van zal profiteren. Ook de werkgelegenheid heeft er baat bij.” Voor Poels is en blijft de opening van de nieuwe A73 het speerpunt voor volgend jaar. “De A73 is heel belangrijk voor de economie van Limburg. Als straks de aansluiting met het zuiden rond is, zullen we dat zeker gaan merken. Ik verwacht dat we de eerste periode nog wel te maken gaan krijgen met kinderziektes, maar dat zien we volgend jaar wel.” De opening van de A73 wordt door alle aanwezigen toegejuicht. Voor Derkx is de eerder genoemde uitbreiding van Scheuten en printergigant Océ het nieuws van 2007. “We hebben een behoorlijke klapper gemaakt op economisch terrein. Niet alleen die twee, ook andere minder bekende bedrijven dragen hun steentje bij en zorgen voor een sterke economische groei. Dat is natuurlijk fantastisch mede dat dit gebeurd zonder extra subsidies. Onze regio is door Den Haag daarom ook aangewezen als kansenregio.”

Fusie

Limburg is een fantastische (eu)regio met ongekende kansen tot grensloze samenwerking met België en Duitsland. Minder ‘grensdenken’, zo stellen de aanwezigen. En ook al hoort Limburg bij Nederland; een verregaande samenwerking met Vlaams Limburg is zo gek nog niet. En zo komt ook de Belgische kwestie even ter tafel. Houben: “Ik verwacht natuurlijk

niet dat België uit elkaar klapt, al zie ik de scheiding in 1830 nog steeds als een historische vergissing. Echter; ik durf best hardop na te denken over verregaande samenwerking tussen de beide Limburgen. We delen dezelfde mentaliteit, we hebben dezelfde tradities en ik denk dat we ook op economisch terrein heel veel voor elkaar kunnen betekenen. De rest van Nederland gaat er klakkeloos vanuit dat Limburg alleen wat met Duitsland heeft, maar wij zelf zien dat anders. Het zijn een beetje onderbuikgevoelens, zeker nu met die Belgische crisis, maar feit blijft dat wij als Euregio de kansen samen met de Zuiderburen moeten pakken.”

Hij krijgt bijval van Rutten. “Er is duidelijk sprake van één cultuur, ook al ligt er een landsgrens tussen. Ook ik zie graag meer samenwerking tussen Vlaams en Nederlands Limburg. Ik noem nogmaals de enorme potentie van de regio als economische entiteit. Met Maastricht en Leuven heb je een kennislink die zijn weerga niet kent. Ik acht het echter minstens zo belangrijk om de band met onze Oosterburen te verstevigen. We moeten elkaar versterken en ons minder richten op de Randstad.” Een speerpunt de komende jaren is en blijft het streven om Limburg aantrekkelijk te maken voor jonge afgestudeerden, zo is de mening van Poels: “We zijn het erover eens dat onze regio, zeker in combinatie met het Vlaamse gedeelte, op alle gebieden kan wedijveren met de Randstad. De kunst is om er daadwerkelijk iets mee te doen. Het gaat wat mij betreft om een stuk imagoverbetering; te beginnen jonge mensen vasthouden. Laat zien dat we een echte kennisregio zijn, een Euregio met steden als Maastricht, Aken, Leuven en Antwerpen. Daar kan Amsterdam niet tegenop.”

Samen

“In het Noorden van het land wordt ook al op grote schaal samengewerkt”, aldus Derkx. “Wij moeten dat ook doen, maar dan grensoverschrijdend. Natuurlijk met Vlaams Limburg maar ik blijf het zeggen; vooral de band met onze Oosterburen is belangrijk! De Nederlandse mentaliteit wordt daar enorm gewaardeerd en ik merk vaak dat ondernemers van ons willen leren. Er heerst een bepaald soort ontzag. Wat de regio verder echt zou helpen is de ontwikkeling van een echt congrescentrum in Noord Limburg. Een multifunctioneel complex voor bijeenkomsten, congressen, presentaties etc. Gelukkig zijn de plannen voor een dergelijk complex in een vergevorderd stadium.”

Het gezelschap is het er tenslotte over eens dat de provincie nog meer dan nu al het geval is, moet werken aan het imago. Kuijpers: “We hebben nog teveel het imago van pretprovincie. Lekker naar Toverland, klimmen in de Ardennen, shoppen in Maastricht. Allemaal leuk en aardig, maar focus ook eens op innovatie, Euregio en kennisoverdracht. Het ‘gezellig gemoedelijk’ imago kleeft teveel aan Limburg. Op zich niets mis met pret, maar dan doe je de provincie echt tekort.

En zo eindigt een zeer boeiende bijeenkomst over een regio die zich opmaakt voor een spektakel. Een Euregio waar veel kansen liggen en waar duurzame innovatie, kennisoverdracht en samenwerking de komende jaren centraal moeten staan.

henk poels

| januari 2008 | Terugblik | forum |

wil houben

| BUSINESS | noord limburg | |

frank kuijpers

De Hoveniers van Gunhoek

Ook voor úw tuin of bedrijfsterrein

Venray Tel.: 0478 571 800

www.gunhoek.nl

Stap binnen in de wereld van gezelligheid en ontspanning bij

Hostellerie de Neerhof

in Kessel.

Gelegen aan een unieke lokatie aan de Maas

en aan de voet van ruine “kasteel de Keverberg”.

Lekker genieten op ons terras of in ons sfeervolle restaurant.

Daarbij kunt u overnachten in een van onze hotelkamers.

Onze lokatie leent zich bij uitstek voor een bedrijfsfeest of presentatie.


Hostellerie de Neerhof
Kasteelhof 1
5995 BX Kessel
T 077-4628462
F 077-4628469

www.deneerhof.nl   

info@deneerhof.nl

hans rutten

jos derkx

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by