Contour

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2007

CONTOUR: De kracht van samenwerken

Sinds begin dit jaar is Hafmans Accountants BV opgegaan in CONTOUR Accountants, allebei gevestigd te Venlo. Een fusie die zorgt voor een stuk schaalvergroting, een betere dienstverlening en het delen van kennis en kunde. Het kantoor mag zich nu rekenen tot een van de grootste onafhankelijke accountantskantoren in de regio. Toch blijft de dienstverlening hetzelfde: persoonlijk, betrokken en professioneel. Noord Limburg Business sprak met Ton Joosten en Leo Hafmans, twee van de vier partners bij het kantoor Venlo. Zij delen hun visie op het vlak van accountancy.

Leo hafmans en ton joosten

| | noord limburg | BUSINESS|

| fusie | Accountancy | maart 2007 |

Filosofie

De kersverse partner bij CONTOUR, Leo Hafmans, trapt af: “De komende jaren zul je zien dat schaalvergroting de trend wordt in ons vak. Met name de ontwikkelingen op het gebied van ICT, de wetgeving en de noodzaak tot voortdurende investeringen, dwingt je als kantoor om schaalvergroting na te streven. Ik ben in 1985 met Hafmans gestart en sinds die tijd zijn we flink gegroeid. Toch zochten we naar een betrouwbare partner die past bij de filosofie van ons kantoor. CONTOUR paste bij ons.”

Zijn nieuwe collega-partner Joosten vult aan: “Na de zomer zijn we uitgebreid om tafel gegaan voor de verkennende gesprekken. We hanteren allebei de ‘1-op-1 loket gedachte’ en allebei zijn we werkzaam in het midden- en kleinbedrijf. Het klikte en dat is belangrijk.”

De fusie is prima verlopen, al is men niet over één nacht ijs gegaan. Hafmans: “Het is toch een ingrijpende verandering, met name voor je personeel en voor je klanten. Men is nu eenmaal gehecht aan een bepaalde bedrijfscultuur en wil die graag behouden. Ik heb als eerste mijn werknemers ingelicht en hun vragen beantwoord. Daarna is er een nieuwsbrief uitgegaan naar al onze relaties en klanten. Gelukkig waren de reacties positief. Tot en met de kerst zijn we bezig geweest om iedereen op de hoogte te brengen.” Voor Joosten is een fusietraject geen onbekend fenomeen. In 1999 fuseerde CONTOUR ook al met een ander kantoor. Hij licht toe: “Uiteindelijk willen we toe naar een organisatie van rond de 120 man personeel. Mocht er zich in de toekomst een fusiemogelijkheid voordoen, dan staan we daar positief tegenover, mits het kantoor bij ons profiel past.”

Profiel

Tot zover de recente fusie. CONTOUR is vandaag de dag een organisatie met 80 medewerkers en 6 vennoten verdeeld over drie kantoren in Venlo, Venray en Boxmeer. Men is gespecialiseerd in het MKB waarbij de transportsector, de autohandelaren en zorgverleners in de gezondheidssector een belangrijk aandeel van het klantenbestand uitmaken. Persoonlijke aandacht en een continu streven naar kwaliteitsverbetering staan voorop in de bedrijfsvoering. Zowel Joosten en Hafmans zijn werkzaam geweest bij een van de vier grootste landelijke accountantskantoren (The Big Four) maar ze hebben op een gegeven moment bewust gekozen voor een kleinere, betrokken organisatie. Joosten: “Bij de grote organisaties gaat het vooral om de cijfertjes, om de jaarrekeningen. Je bouwt geen band op met je relaties en het stukje advies en coaching blijft dan achterwege. Bij ons is dat wél belangrijk.”

Economie

De twee kijken naar de recente economische ontwikkelingen en de stijgende lijn die langzaam zichtbaar wordt. De accountancy lijkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ict-sector, geen last te hebben van slechte tijden. In tegendeel. In mindere periodes moet de accountant zijn klant bijstaan om op tijd de bakens te kunnen verzetten. Er moeten maatregelen getroffen worden om de continuïteit te waarborgen en er moet kritisch gekeken worden naar de uitgaven. En in goede tijden kijk je vooruit, worden er nieuwe investeringen gedaan en er is ruimte voor groei. Bovendien, zo leert ervaring, zijn er veel mensen die een eigen bedrijf starten als het slechter gaat. Hafmans: “In al die situaties zijn wij een betrouwbare sparringpartner,

de rechterhand van de ondernemer die vaak geconfronteerd wordt met lastige afwegingen. Dan heb je behoefte aan een klankbord. CONTOUR vervult die functie.”

Ook de ontwikkelingen in de ict vormen een speerpunt voor CONTOUR. Steeds vaker maken accountantskantoren gebruik van online software, zodat bedrijven hun gegevens direct door kunnen sturen. Zowel de accountant als de ondernemer beschikt zo dag en nacht over de meest actuele bedrijfsgegevens. Ook is het tegenwoordig mogelijk om een aangifte digitaal naar de belastingdienst te sturen via XBRL. CONTOUR is druk bezig om een eigen softwarepakket te implementeren: CONTOURweb. Met CONTOUR online is het mogelijk om via internet mee te kijken over de schouders van de ondernemer. “Een digitaal kantoor”, zo licht Joosten toe: “Intern is de implementatie bijna rond en de volgende stap is de mogelijkheid om te kunnen inloggen. Niet alleen de jaarrekening, ook bijvoorbeeld de loonadministratie kan je dan gemakkelijk doorsturen. Het is vooral zaak om je beveiliging op orde te hebben. Daar zijn we nu druk mee bezig.” Ook dergelijke investeringen zien de twee als een argument om de krachten te bundelen.

Toekomst

Wat zijn de ambities voor de aankomende periode? Waar zal CONTOUR zwaar op inzetten? Noord Limburg Business legt het voor aan Hafmans en Joosten. Eerst Hafmans. “Kwaliteit van dienstverlening vraagt altijd om verbetering. Het zal dan ook centraal staan in 2007. Luisteren naar ondernemers en hen bijstaan op een persoonlijke en betrokken manier. Niets is vervelender dan om als een nummer behandeld te worden. We streven ernaar dat elke klant zijn eigen aanspreekpunt heeft.” Ook concreet staat er het een en ander te gebeuren. Joosten noemt de WTA vergunning, waarvoor het kantoor binnenkort inspectie op bezoek krijgt. “Wij zijn het enige accountantskantoor dat vanuit Venlo deze vergunning heeft gekregen. Het is een belangrijke stap naar professionalisering. Verder krijgt de afdeling loonadministratie extra aandacht door middel van een speciale website: loonpunt.nl. Die is op dit moment in ontwikkeling.”

Genoeg plannen dus voor de nabije toekomst. Een toekomst bij een kantoor waar ménsen centraal staan. Voor de werknemers intern en voor de relaties extern. De naam CONTOUR en het bijbehorende beeldmerk zijn dan ook niet toevallig gekozen. De naam is Latijns voor ‘samen op weg’ en het beeldmerk symboliseert de kracht van samenwerken. Samenwerken zodat je als organisatie hogerop komt. CONTOUR Accountants, een jong en enthousiast kantoor dat net als ondernemers vooruit denkt, is dagelijks in touw om die doelstelling voor bedrijven te bewerkstellingen.

‘Persoonlijke aandacht en

een continu streven naar

kwaliteitsverbetering

staan voorop in de

bedrijfsvoering’

| maart 2007 | Accountancy | fusie |

de nieuwe partner leo hafmans

‘Wij zijn het enige

accountantskantoor

dat vanuit Venlo deze

vergunning heeft gekregen’

| BUSINESS | noord limburg | |

Het team van kantoor Venlo: (vLNR) Robert Hendriks,

Leo Hafmans, Ton Joosten en Leon Geerlings

delen:
Algemene voorwaarden