Bol Accountants

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2007

Keuzes maken

Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. De Pensioenwet vervangt de Pensioen- en Spaarfondsenwet die door talloze wijzigingen in de afgelopen 50 jaren een lappendeken was geworden. De Pensioenwet streeft door strikte regelgeving naar transparantie op pensioengebied. De werknemer ontvangt bij indiensttreding een startbrief met de inhoud van de pensioenregeling. Verder wordt de werknemer periodiek geïnformeerd over de opgebouwde aanspraken door middel van een – voor alle uitvoerders te gebruiken - standaard formulier. Tot slot wordt de gewezen deelnemer nog eens in de vijf jaar geïnformeerd door de pensioenuitvoerder.

Venray

Hoogakker 15

Postbus 421

5800 AK Venray

Telefoon (0478) 55 47 00

Telefax (0478) 55 47 05

Boxmeer

Spoorstraat 73

Postbus 142

5830 AC Boxmeer

Telefoon (0485) 56 12 00

Telefax (0485) 56 12 05

Schijndel

Hoofdstraat 190

Postbus 340

5480 AH Schijndel

Telefoon (073) 547 29 00

Telefax (073) 547 29 05

Website: www.bolaccountants.nl Email: info@bolaccountants.nl

| | noord limburg | BUSINESS|

| column | De pensioenwet | met: drs Eddy van der Pol fb | maart 2007 |

Maar wat heeft de directeur-grootaandeelhouder (DGA) te maken met de Pensioenwet? De DGA heeft van oudsher toch altijd een bijzondere plaats in pensioenland ingenomen. De DGA kon namelijk kiezen. Pensioen opbouwen in eigen beheer en de liquiditeiten, die anders naar de verzekeraar gaan, gebruiken voor investeringen in de onderneming. Of toch verzekeren bij de verzekeraar, waardoor een eventueel faillissement van de onderneming, door het afkoopverbod in de PSW, geen invloed heeft op de pensioenrechten.

Onder de Pensioenwet heeft de DGA geen keuze meer. De Pensioenwet bepaalt namelijk dat een werknemer die tenminste 10 % (certificaten van) aandelen houdt in het bedrijf van zijn werkgever, de beschermende werking van de Pensioenwet mist. Met andere woorden: de Pensioenwet is er niet voor de DGA, omdat hij eerder wordt gezien als een eigenaar dan werknemer van de vennootschap.

Gevolg hiervan is dat de faillissementbescherming uit de Pensioenwet niet geldt voor de DGA, zodat zowel de pensioenrechten in eigen beheer als extern verzekerde rechten bij een faillissement uitwinbaar zijn.

Als het pensioen in de werk-B.V. wordt opgebouwd, zal bij een faillissement de DGA moeten aanschuiven bij alle andere schuldeisers, waardoor er waarschijnlijk geen geld meer is voor de uitbetaling van de pensioenrechten. Wordt het pensioen opgebouwd in een separate holding- of pensioen-B.V. dan is het pensioen redelijk veilig bij een faillissement, mits de jaarlijkse premies ook daadwerkelijk zijn betaald en de holding- of pensioen-B.V. niet borg staat voor de werk-B.V.

Bij een externe verzekeringspolis heeft de curator de mogelijkheid om de polis af te kopen, tenzij de DGA door de afkoop onredelijk wordt benadeeld. Overigens betekent afkoop van het pensioen dat de afkoopsom wordt belast en 20 % revisierente wordt geheven. Het restant is dan voor de curator.

Voor de DGA die op 1 januari 2007 al pensioen opbouwt wordt 2007 een belangrijk jaar. Hij heeft namelijk één jaar de tijd om te kiezen of zijn pensioenrechten onder de Pensioenwet vallen. Kiest de DGA voor de (faillissement)bescherming van de Pensioenwet dan is hij verplicht zijn pensioen onder te brengen bij een verzekeraar, hetgeen leidt tot de directe betaling van de koopsom. Pensioenopbouw in eigen beheer is dan uitgesloten en de waarde van een bij een verzekeraar afgesloten polis kan nooit meer naar de eigen vennootschap worden overgedragen.

Kiest de DGA voor de flexibele opbouw in eigen beheer, dan geldt de bescherming van de Pensioenwet niet. Het (gedeeltelijk) verzekeren van de pensioenverplichting bij een verzekeraar blijft echter wel mogelijk, maar hiervoor zal de bescherming van de Pensioenwet niet gelden. Het in eigen beheer opgebouwde kapitaal kan dan ook niet meer worden overgedragen naar een Pensioenwet-polis van een professionele verzekeraar.

Wat gaat het worden? Een Pensioenwet-polis bij een verzekeraar of opbouw in eigen beheer? De keuze is aan u.

Eddy van der Pol

delen:
Algemene voorwaarden