Gemeente Venray: dorpse sfeer met stade kwaliteiten

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2006

Wethouder Lei Heldens

Fotografie: Mijntje Wismans, Venray.

Dorpse sfeer met stadse kwaliteiten

Het meest kenmerkende aan de gemeente Venray is misschien wel het feit dat Venray zowel een dorp als een stad is. Ontstaan als ‘dorp in de Peel’, maakte Venray door de jaren heen een forse groei door, zowel economisch en qua inwonersaantal als qua voorzieningen en werkgelegenheid. Welke ontwikkelingen staan Venray nog te wachten en wat maakt Venray nou eigenlijk écht Venray? Een gesprek met Lei Heldens (Wethouder Economische Zaken en Grondbedrijf) en Frans Cortenbach (Accountmanager Bedrijven) bij de gemeente Venray.

| | noord limburg | BUSINESS|

| interview | Gemeente Venray | met: lei heldens en frans cortenbach | juni 2006 |

Vooral de laatste jaren is Venray economisch gezien flink aan het groeien. “We zijn als regio Venray onderdeel van de regio Noord-Limburg, waarbinnen we samen met Venlo stevig de kar trekken”, legt Heldens uit. “We groeien snel. De laatste vier à vijf jaar hebben we in een behoorlijk tempo industrieterrein Smakterheide 2 vol gekregen. Nu zijn we bezig met het ontwikkelen van De Hulst 2 en gaan we aan de slag met De Blakt als nieuw te beginnen terrein. Bij elkaar gaan we de komende jaren nog zo’n zeventig hectare industrieterrein in gebruik zetten. Qua acquisitie heeft Venray voor De Blakt het eerste bedrijf zelfs al binnengehaald. Er is sowieso heel veel belangstelling. Zowel voor De Hulst 2 als voor De Blakt loopt het goed. Wat dat betreft profiteren we gewoon van de geweldige ligging die Venray heeft. Langs de A73 bijvoorbeeld, wat gewoon een belangrijke verkeersader is. Bovendien wordt vervoer over water hier ook in toenemende mate een belangrijke logistieke stroom. Daarin is de haven van Wanssum, die echt ‘booming’ groeit, heel belangrijk. Als je kijkt naar deze regio en ook naar Venlo, dan zie je gewoon dat het een plek is met grote logistieke mogelijkheden.”

Koppeling

Een veel gehoord probleem is dat veel industrie vanuit onder andere Noord-Limburg uit kostenoverwegingen naar de lagelonenlanden zou vertrekken. “Ik nuanceer dat toch een beetje”, zegt Heldens daar over. “Zo slecht gaat het hier wat dat betreft helemaal niet. Maakindustrie heeft hier echt wel toekomst, dat bewijzen sommige bedrijven ook wel. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar een bedrijf als Inalfa Roof Systems. Ik zie in deze regio een aantal sterke bedrijven. Op het moment dat je daar kennis kunt toevoegen en toegevoegde waarde activiteiten kunt uitnutten, dan ben ik niet zo pessimistisch.” Vanuit de gemeente wordt volgens Heldens en Cortenbach ook voldoende gedaan om zulke bedrijvigheid in de regio te houden. Heldens: “Absoluut, we proberen bijvoorbeeld veel innovaties te stimuleren en leggen koppelingen tussen de kennisinstituten en de ondernemers. Dat is natuurlijk erg belangrijk. Koppeling tussen onderwijs, trainingen, opleidingen en de ondernemerswereld. Als overheid kun je in een regiefunctie best wel wat doen om zulke partijen bij elkaar te brengen. Een simpel voorbeeld daarvan is wat op De Hulst 2 gebeurt. Het ROC Gilde Opleidingen gaat daar namelijk een heel nieuwe school bouwen. Ik ben blij dat ze juist die plek kiezen. Ze zitten daar dadelijk namelijk helemaal op het industrieterrein en ingebed tussen de industriële ontwikkelingen. Dan is een koppeling natuurlijk dichtbij.”

Stad en dorp

“Zo’n ROC en de bedrijven zitten straks naast elkaar en als goede buren zullen ze naar elkaar toetrekken”, legt Cortenbach uit. “Bovendien komt de school recht tegenover een station te staan, wat natuurlijk helemaal ideaal is. Deze gedachtegang zie je ook terug in het beleid dat het college verwoord heeft in de Strategische Visie 2015, een toekomstvisie waarin uiteengezet wordt hoe Venray er in 2015 uit moet zien.” Wethouder Heldens vult aan: “Deze visie hebben we vorig jaar vastgesteld en hij steunt op een aantal pijlers. Bijvoorbeeld op het feit dat we Venray zien als stad én dorp. Dat zijn de twee gezichten die Venray heeft. Aan de ene kant de stad met zijn mensen, woningen en bedrijven, maar daarnaast het buitengebied met de heel fraaie kerkdorpen. Een andere pijler is dat Venray kennisintensief is. Dat stimuleren we en zoals gezegd leggen we ook koppelingen tussen de kennis en de ondernemers.” Concreet is de gemeente Venray met enkele logistieke bedrijven met enkele projecten bezig bij de invulling van De Blakt en Smakterheide. Eén daarvan is ‘onderwijs en arbeidsbemiddeling’. Cortenbach: “De werkloosheid in Venray is erg laag, maar we kijken wel naar wat we als gemeente kunnen betekenen voor de werklozen die er wél zijn. Hoe kunnen we die mensen aan het werk krijgen? Moeten die (om)geschoold worden bijvoorbeeld? Dat proberen we nu allemaal op elkaar af te stemmen.”

Samenwerken

Voor ondernemers in Noord-Limburg kan het nuttig zijn de vleugels te spreiden en dus de nabijgelegen grens over te steken naar Duitsland, al hangt het natuurlijk wel van het soort bedrijf af. “Wat ik wat dat betreft merk is dat er veel meer belangstelling is voor deze regio dan andersom”, vertelt Heldens. “We zitten hier dan ook perfect ontsloten. De A73, de Maas, Airport Weeze net over de grens. Misschien dat daar in de toekomst ook vrachtvluchten terechtkunnen, wat helemaal perfect zou zijn. Ook de haven in Wanssum is wat dat betreft natuurlijk ideaal.” Over Airport Weeze vindt op het moment in Duitsland de discussie plaats of het vliegveld al dan niet open mag blijven. Heldens en Cortenbach (en eigenlijk de hele regio wel) verwachten echter dat het gewoon open blijft. Cortenbach: “Het is in ieder geval zo dat er vanaf deze kant van de grens veel steun is richting de andere kant. De Kamer van Koophandel ondersteunt het en hetzelfde geldt voor de gemeenten in de regio. Als we met zijn allen willen dat het overeind blijft, dan kan ik me niet voorstellen dat het niet gebeurt.” Volgens Heldens is het sowieso goed om veel te overleggen met andere gemeenten: “Een van de wapenfeiten wat dat betreft is natuurlijk het binnenhalen van de Floriade. Dat is een enorm belangrijk evenement voor de regio. Het biedt sowieso al veel werkgelegenheid om überhaupt al zo ver te komen, maar ook voor de periode daarna zal het een enorme boost zijn. Als het straks zover is dan komen er miljoenen mensen op af. Die moeten allemaal vervoerd worden, ze moeten allemaal eten en ze zullen ’s nachts allemaal een bed nodig hebben. Dat heeft een enorme impact en daar kun je handig gebruik van maken. De ondernemers in de regio zijn zich daar al op aan het voorbereiden. Je ziet bijvoorbeeld dat ze gaan samenwerken om orders binnen te krijgen.” De Floriade is volgens Cortenbach een evenement waar je als regio nog lang plezier van kan hebben: “Dat geldt vooral voor de horeca en de recreatie. Je hebt hier in Noord-Limburg meer recreatieovernachtingen dan in het zuiden, terwijl het zuiden wel die naam heeft. Het fietspadenplan is hier bijvoorbeeld ook perfect. Het lijkt nu nog lang voor de Floriade daadwerkelijk hier is, maar het is nog maar zes jaar en voor je het weet is het zo ver.”

Kwaliteit

Venray kent een diversiteit aan woonmilieus. “Qua voorzieningen kennen we hier stadse kwaliteiten, maar we hebben niet de stadse problemen”, legt Heldens uit. “Het is allemaal nog te overzien en dat maakt Venray gewoon een fijne plek om te wonen en te werken. We hebben op zich veel bedrijven en mensen hier, maar de anonimiteit van de stad heb je hier niet.” Cortenbach is het daar mee eens: “Dat wordt ook gestuurd door het college. Qua woningen bouwen we geen rijtjes recht toe recht aan, maar stimuleren we gevarieerde bouw voor alle mensen. Het is trouwens ook een feit dat de mensen die hier wonen doorgaans erg gemotiveerd zijn en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Daarom kennen we hier ook weinig werkloosheid en wat dat betreft steken we ook goed af bij andere gemeenten.” Heldens beaamt dat: “De mensen hier willen werken. ‘Niet lullen, maar poetsen’, dat is de mentaliteit die heerst. Bovendien willen we groei door kwaliteit en geen groei door kwantiteit. Niet groeien om het groeien dus en dan moet je soms ook nee durven zeggen tegen bedrijven wanneer ze niet passen in de visie die wij uitdragen.”

Luisteren naar ondernemers

Ook voor startende ondernemers kan de gemeente Venray het nodige betekenen. Cortenbach: “Als een bedrijf interesse toont dan pikken wij dat op. We praten met ze, kijken wat ze willen en wanneer het serieus wordt dan proberen we ze in alles te begeleiden en waar mogelijk te faciliteren. Zoals wethouder Heldens ook al zei moet zo’n bedrijf natuurlijk wel daadwerkelijk iets toevoegen. Als we merken dat dit inderdaad het geval is dan gaan we er ook voor, maar je moet inderdaad soms ook ‘nee’ durven verkopen.” Volgens Cortenbach is het als overheid zaak om goed te luisteren naar de ondernemers, of het daarbij nou gaat om starters of om de gevestigde orde: “Je moet ze bijstaan, je moet in netwerken zitten en je gezicht laten zien. We zijn uiteraard niet uniek en voor de bedrijven gaat het dus voor een groot deel om het gevoel dat ze meekrijgen. Dat goede gevoel willen wij ze geven door ze waar mogelijk te helpen. Je kunt immers wel beren op de weg zetten, maar je kunt ze er ook vanaf halen en dat werkt veel beter.”

Alle informatie over de gemeente Venray is te vinden op www.venray.nl

| juni 2006 | met: lei heldens en frans cortenbach | Gemeente Venray | interview |

Vooral de laatste jaren is Venray economisch gezien flink aan het groeien. “We zijn als regio Venray onderdeel van de regio Noord-Limburg, waarbinnen we samen met Venlo stevig de kar trekken”, legt Heldens uit. “We groeien snel. De laatste vier à vijf jaar hebben we in een behoorlijk tempo industrieterrein Smakterheide 2 vol gekregen. Nu zijn we bezig met het ontwikkelen van De Hulst 2 en gaan we aan de slag met De Blakt als nieuw te beginnen terrein. Bij elkaar gaan we de komende jaren nog zo’n zeventig hectare industrieterrein in gebruik zetten. Qua acquisitie heeft Venray voor De Blakt het eerste bedrijf zelfs al binnengehaald. Er is sowieso heel veel belangstelling. Zowel voor De Hulst 2 als voor De Blakt loopt het goed. Wat dat betreft profiteren we gewoon van de geweldige ligging die Venray heeft. Langs de A73 bijvoorbeeld, wat gewoon een belangrijke verkeersader is. Bovendien wordt vervoer over water hier ook in toenemende mate een belangrijke logistieke stroom. Daarin is de haven van Wanssum, die echt ‘booming’ groeit, heel belangrijk. Als je kijkt naar deze regio en ook naar Venlo, dan zie je gewoon dat het een plek is met grote logistieke mogelijkheden.”

Koppeling

Een veel gehoord probleem is dat veel industrie vanuit onder andere Noord-Limburg uit kostenoverwegingen naar de lagelonenlanden zou vertrekken. “Ik nuanceer dat toch een beetje”, zegt Heldens daar over. “Zo slecht gaat het hier wat dat betreft helemaal niet. Maakindustrie heeft hier echt wel toekomst, dat bewijzen sommige bedrijven ook wel. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar een bedrijf als Inalfa Roof Systems. Ik zie in deze regio een aantal sterke bedrijven. Op het moment dat je daar kennis kunt toevoegen en toegevoegde waarde activiteiten kunt uitnutten, dan ben ik niet zo pessimistisch.” Vanuit de gemeente wordt volgens Heldens en Cortenbach ook voldoende gedaan om zulke bedrijvigheid in de regio te houden. Heldens: “Absoluut, we proberen bijvoorbeeld veel innovaties te stimuleren en leggen koppelingen tussen de kennisinstituten en de ondernemers. Dat is natuurlijk erg belangrijk. Koppeling tussen onderwijs, trainingen, opleidingen en de ondernemerswereld. Als overheid kun je in een regiefunctie best wel wat doen om zulke partijen bij elkaar te brengen. Een simpel voorbeeld daarvan is wat op De Hulst 2 gebeurt. Het ROC Gilde Opleidingen gaat daar namelijk een heel nieuwe school bouwen. Ik ben blij dat ze juist die plek kiezen. Ze zitten daar dadelijk namelijk helemaal op het industrieterrein en ingebed tussen de industriële ontwikkelingen. Dan is een koppeling natuurlijk dichtbij.”

Stad en dorp

“Zo’n ROC en de bedrijven zitten straks naast elkaar en als goede buren zullen ze naar elkaar toetrekken”, legt Cortenbach uit. “Bovendien komt de school recht tegenover een station te staan, wat natuurlijk helemaal ideaal is. Deze gedachtegang zie je ook terug in het beleid dat het college verwoord heeft in de Strategische Visie 2015, een toekomstvisie waarin uiteengezet wordt hoe Venray er in 2015 uit moet zien.” Wethouder Heldens vult aan: “Deze visie hebben we vorig jaar vastgesteld en hij steunt op een aantal pijlers. Bijvoorbeeld op het feit dat we Venray zien als stad én dorp. Dat zijn de twee gezichten die Venray heeft. Aan de ene kant de stad met zijn mensen, woningen en bedrijven, maar daarnaast het buitengebied met de heel fraaie kerkdorpen. Een andere pijler is dat Venray kennisintensief is. Dat stimuleren we en zoals gezegd leggen we ook koppelingen tussen de kennis en de ondernemers.” Concreet is de gemeente Venray met enkele logistieke bedrijven met enkele projecten bezig bij de invulling van De Blakt en Smakterheide. Eén daarvan is ‘onderwijs en arbeidsbemiddeling’. Cortenbach: “De werkloosheid in Venray is erg laag, maar we kijken wel naar wat we als gemeente kunnen betekenen voor de werklozen die er wél zijn. Hoe kunnen we die mensen aan het werk krijgen? Moeten die (om)geschoold worden bijvoorbeeld? Dat proberen we nu allemaal op elkaar af te stemmen.”

Samenwerken

Voor ondernemers in Noord-Limburg kan het nuttig zijn de vleugels te spreiden en dus de nabijgelegen grens over te steken naar Duitsland, al hangt het natuurlijk wel van het soort bedrijf af. “Wat ik wat dat betreft merk is dat er veel meer belangstelling is voor deze regio dan andersom”, vertelt Heldens. “We zitten hier dan ook perfect ontsloten. De A73, de Maas, Airport Weeze net over de grens. Misschien dat daar in de toekomst ook vrachtvluchten terechtkunnen, wat helemaal perfect zou zijn. Ook de haven in Wanssum is wat dat betreft natuurlijk ideaal.” Over Airport Weeze vindt op het moment in Duitsland de discussie plaats of het vliegveld al dan niet open mag blijven. Heldens en Cortenbach (en eigenlijk de hele regio wel) verwachten echter dat het gewoon open blijft. Cortenbach: “Het is in ieder geval zo dat er vanaf deze kant van de grens veel steun is richting de andere kant. De Kamer van Koophandel ondersteunt het en hetzelfde geldt voor de gemeenten in de regio. Als we met zijn allen willen dat het overeind blijft, dan kan ik me niet voorstellen dat het niet gebeurt.” Volgens Heldens is het sowieso goed om veel te overleggen met andere gemeenten: “Een van de wapenfeiten wat dat betreft is natuurlijk het binnenhalen van de Floriade. Dat is een enorm belangrijk evenement voor de regio. Het biedt sowieso al veel werkgelegenheid om überhaupt al zo ver te komen, maar ook voor de periode daarna zal het een enorme boost zijn. Als het straks zover is dan komen er miljoenen mensen op af. Die moeten allemaal vervoerd worden, ze moeten allemaal eten en ze zullen ’s nachts allemaal een bed nodig hebben. Dat heeft een enorme impact en daar kun je handig gebruik van maken. De ondernemers in de regio zijn zich daar al op aan het voorbereiden. Je ziet bijvoorbeeld dat ze gaan samenwerken om orders binnen te krijgen.” De Floriade is volgens Cortenbach een evenement waar je als regio nog lang plezier van kan hebben: “Dat geldt vooral voor de horeca en de recreatie. Je hebt hier in Noord-Limburg meer recreatieovernachtingen dan in het zuiden, terwijl het zuiden wel die naam heeft. Het fietspadenplan is hier bijvoorbeeld ook perfect. Het lijkt nu nog lang voor de Floriade daadwerkelijk hier is, maar het is nog maar zes jaar en voor je het weet is het zo ver.”

Kwaliteit

Venray kent een diversiteit aan woonmilieus. “Qua voorzieningen kennen we hier stadse kwaliteiten, maar we hebben niet de stadse problemen”, legt Heldens uit. “Het is allemaal nog te overzien en dat maakt Venray gewoon een fijne plek om te wonen en te werken. We hebben op zich veel bedrijven en mensen hier, maar de anonimiteit van de stad heb je hier niet.” Cortenbach is het daar mee eens: “Dat wordt ook gestuurd door het college. Qua woningen bouwen we geen rijtjes recht toe recht aan, maar stimuleren we gevarieerde bouw voor alle mensen. Het is trouwens ook een feit dat de mensen die hier wonen doorgaans erg gemotiveerd zijn en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Daarom kennen we hier ook weinig werkloosheid en wat dat betreft steken we ook goed af bij andere gemeenten.” Heldens beaamt dat: “De mensen hier willen werken. ‘Niet lullen, maar poetsen’, dat is de mentaliteit die heerst. Bovendien willen we groei door kwaliteit en geen groei door kwantiteit. Niet groeien om het groeien dus en dan moet je soms ook nee durven zeggen tegen bedrijven wanneer ze niet passen in de visie die wij uitdragen.”

Luisteren naar ondernemers

Ook voor startende ondernemers kan de gemeente Venray het nodige betekenen. Cortenbach: “Als een bedrijf interesse toont dan pikken wij dat op. We praten met ze, kijken wat ze willen en wanneer het serieus wordt dan proberen we ze in alles te begeleiden en waar mogelijk te faciliteren. Zoals wethouder Heldens ook al zei moet zo’n bedrijf natuurlijk wel daadwerkelijk iets toevoegen. Als we merken dat dit inderdaad het geval is dan gaan we er ook voor, maar je moet inderdaad soms ook ‘nee’ durven verkopen.” Volgens Cortenbach is het als overheid zaak om goed te luisteren naar de ondernemers, of het daarbij nou gaat om starters of om de gevestigde orde: “Je moet ze bijstaan, je moet in netwerken zitten en je gezicht laten zien. We zijn uiteraard niet uniek en voor de bedrijven gaat het dus voor een groot deel om het gevoel dat ze meekrijgen. Dat goede gevoel willen wij ze geven door ze waar mogelijk te helpen. Je kunt immers wel beren op de weg zetten, maar je kunt ze er ook vanaf halen en dat werkt veel beter.”

Alle informatie over de gemeente Venray is te vinden op www.venray.nl

Inalfa: - Inalfa Roof Systems

Fotografie: Bert Smits, Vierlingsbeek.

| BUSINESS | noord limburg | |

| juni 2006 | met: lei heldens en frans cortenbach | Gemeente Venray | interview |

Diversiteit in woonmilieus

Fotografie: Bert Smits, Vierlingsbeek.

| BUSINESS | noord limburg | |