Deloitte

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2007

Strategie creëert waarde

Binnen het MKB weet 40 procent van de bedrijven niet wat hun strategie is. 45 procent zegt zelfs expliciet geen route naar te toekomst te hebben uitgestippeld. Belangrijkste oorzaken hiervoor: onwetendheid over de te hanteren aanpak en tijd, of eigenlijk het ontbreken hieraan. Daarom heeft Deloitte het Strategie Inventarisatie Model ontwikkeld.

| | noord limburg | BUSINESS|

| strategie | Planning | oktober 2007 |

Behoefte aan strategie

De accountants en adviseurs van Deloitte MKB A&A beperken zich niet alleen tot standaard accountancy dienstverlening, maar ze zijn er ook op gericht om een organisatie naar een hoger niveau te helpen. Steeds vaker voeren wij gesprekken met ondernemers over strategie, de implementatie hiervan, en de daarmee verband houdende onderwerpen: HRM, overnames, fusies en samenwerking Kortom: specifiek meer op de toekomst gerichte ontwikkelingen. De behoefte hieraan wordt veroorzaakt door de snel veranderende omstandigheden en de dynamische en complexe markt die bedrijven dwingt om na te denken over de te volgen strategie en het nemen van cruciale beslissingen.

In samenwerking met een persoonlijke adviseur van Deloitte en een daartoe ontwikkeld maatwerk model, creëren we in vijf stappen; inzicht, tijd en sturing op waardetoevoegende- en operationele activiteiten. Dit resulteert in een overzichtelijk en gestructureerd plan dat aansluit bij de organisatie.

Waardecreatie

Onze aanpak is met name gericht op waardecreatie voor de onderneming ter bevordering van de continuïteit, en ondersteuning bij het opstellen van een strategisch businessplan. Daarbij worden de verschillende invalshoeken (personeel, financieel, organisatie, markt en producten) uitgelicht en worden concrete verbeterpunten benoemd, zoals verbetering van de klant- en medewerkertevredenheid, inspelen op toekomstverwachtingen en te behalen rendementsverbeteringen. Het volledige traject verloopt volgens een duidelijke rationele en procesmatige aanpak, waarna de ondernemer een objectief document in handen heeft. Dit maakt het voor de ondernemer en zijn omgeving makkelijker om geleidelijk de bestaande koers en verwachtingen los te laten en een nieuwe weg naar succes in te slaan. Op deze wijze worden ideeën vertaald naar concreet uitvoerbare projecten. De implementatie van de plannen zal vervolgens moeten leiden tot een hogere waarde van de onderneming.

Gebruiksgemak

Het Strategie Inventarisatie Model is een gebruiksvriendelijke tool die het strategische proces vereenvoudigd, zonder te verzinken in bergen papier. De actieve samenwerking met een persoonlijke adviseur en een maatwerk-model maken deze methode uniek en onderscheidend wat betreft eenvoud, duidelijkheid en een frisse visie waarbij de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het succes.

Veel ondernemers hebben wel een strategie voor ogen, maar deze staat niet gestructureerd op papier. Dit kan leiden tot het mislukken van innovaties en het niet halen van doelstellingen omdat er onvoldoende duidelijkheid bestaat bij uw relaties en medewerkers. Voorkom dit, werk niet meer in de waan van de dag, maar zorg dat u wel weet welke koers u wilt varen!

Enthousiast om ook de juiste koers te

kiezen? Neem dan contact op met Bas

Gorissen of Rob Mertens van Deloitte MKB A&A te Venlo: 077-3560222, of per e-mail: bgorissen@deloite.nl.

het deloitte strategie model

delen:
Algemene voorwaarden