Rabobank

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2007

Internationaal sterk

Rabobank Venray behoeft nauwelijks een introductie. Al jarenlang is ze geworteld in de samenleving, met een groot scala aan financiële diensten voor zowel particulieren als bedrijven. Dankzij de coöperatieve signatuur, is het een zelfstandige bank, die zelf beleid maakt, beslissingsbevoegd is en daardoor slagvaardig opereert. Dat Rabobank Venray ook een internationale bank is, zal menigeen verrassen. Ten onrechte, aldus het driekoppige team dat zich bezighoudt met grootzakelijke klanten. Noord Limburg Business sprak met hen.

| | noord limburg | BUSINESS|

| internationaal bankieren | Venray | oktober 2007 |

Het team grootzakelijke relaties bestaat uit Accountmanagers Sinar Sitepu, Sander Kuijpers en Teamleider Bedrijven HID Stephan Keijzers. Gedrieën vormen zij het eerste aanspreekpunt voor grote ondernemingen in de regio Venray. Eerst maar eens de vraag wat grootzakelijke klanten onderscheidt van het MKB. Keijzers trapt af: “Het verschil zit ‘m met name in de bedragen die gemoeid zijn met de bedrijfsvoering. Grote ondernemingen die willen uitbreiden, hebben veelal behoefte aan substantieel krediet. Verder opereren grote bedrijven nogal eens over de grens, buiten Nederland of zelfs buiten Europa. Je hebt dan te maken met afwijkende wetgeving, taalbarrières en complexe financiële constructies.”

Focus

Het was voor Rabobank Venray enkele jaren geleden reden om ook dit segment van de markt serieus op te pakken en ging daarbij niet over één nacht ijs. Sitepu: “We hadden een bepaald imago: een lokale bank voor particulieren en kleine bedrijven. Hoewel deze groepen de basis vormen, staan we ook bedrijven daarboven op een goede manier bij. Daarbij willen we de typische Rabobank filosofie blijven handhaven. Slagvaardig, betrokken en dichtbij.” Het drietal typeert die stap als een ontdekkingsreis, een ontdekkingsreis van de ondernemer die Rabobank Venray aan zijn zijde weet. Kuijpers verduidelijkt: “Ondernemers hebben een bepaald doel voor ogen, een traject vol obstakels en hindernissen. Het is onze uitdaging om hem of haar bij elke stap te begeleiden door gedegen advies, krediet, ervaring en onze contacten.”

De ambitie van Rabobank Venray om zowel lokale als internationale bank te zijn, heeft inmiddels vruchten afgeworpen, getuige de vele succesverhalen van enthousiaste ondernemers in Venray en omgeving. Neem bijvoorbeeld die ondernemer met forse uitbreidingsplannen. Bij andere banken moest hij moeite doen om voorbij de balie te komen, bij weer een ander kon men hem enkel een standaardproduct bieden. Bij Rabobank Venray luisterde men vooral. Luisteren, inschatten en vertrouwen geven, om vervolgens te komen met een financieringsoplossing op maat. Zonder tussenkomst van een hoofdkantoor op grote afstand. Of kijk naar het verhaal van dat grote bedrijf dat internationaal wilde gaan opereren. Bij Rabobank Venray had men de kennis, de contacten, de knowhow om een dergelijk avontuur tot een goed einde te brengen. Wederom Keijzers: “Voor ons is internationaal zakendoen normaal, en voor onze relaties is dit een aangename verrassing.”

Combinatie

Sitepu haakt in op het verhaal en legt uit waarom de combinatie lokaal én internationaal zo sterk is. “Wij kennen Venray, we kennen de ondernemers die er opereren en we kennen de trends in de markt. Op die manier bieden we toegevoegde waarde, omdat we onze relaties niet alleen helpen met grote kredieten, maar ook met advies. Zo kunnen we bijvoorbeeld ons netwerk beschikbaar stellen voor ondernemers, zodat ze onderling van elkaars expertise gebruik kunnen maken. Bovendien zorgt het feit dat we een lokale bank zijn ervoor dat we gemakkelijk bereikbaar zijn. Bij de Rabobank is er geen sprake van regiokantoren en kennen we geen 0900 nummers. Bij ons is duidelijk wie er verantwoordelijk is. Onze klanten hebben één aanspreekpunt, één accountmanager die desgevraagd langskomt om te overleggen.”

Dan het internationale aspect. Kuijpers: “De Rabobank is internationaal gezien een grote speler. In het buitenland opereren tweehonderd Rabobankvestigingen die stuk voor stuk beschikken over een zogenaamde ‘Dutch Desk’, waar Nederlands sprekende accountmanagers werken. Een telefoontje is voldoende om de juiste kennis over een bepaalde regio te verkrijgen. Dankzij die vestigingen, beschikt Rabobank Venray over een uitgebreid netwerk internationale contacten, die we aan onze grootzakelijke relaties beschikbaar stellen.” Hij noemt verder talenkennis, de uitgebreide kennis omtrent kredietfaciliteiten, bankgaranties en de letters of credit als sterk punt. De accountmanagers van Rabobank Venray krijgen regelmatig training om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. “Wij denken dat we met deze koers Rabobank Venray absoluut een internationale bank mogen noemen, die de concurrentie op veel punten verslaat”, aldus Kuijpers.

Ontdekkingsreis

Keijzers toont een klein houten koffertje, voorzien van een ouderwets kompas en een glossy brochure voor de grootzakelijke relaties. “Ondernemers die ons benaderen hebben een droom, een doel voor ogen. De weg er naar toe beschouwen we als een ontdekkingsreis, waarbij Rabobank Venray de reisgenoot is. We zorgen voor de middelen en we helpen hem om de juiste koers te bepalen. Het streven van de klant is daarbij het uitgangspunt. Die analogie van de ontdekkingsreis geldt ook voor ons als bank: we zijn al sterk in particulieren, we zijn nummer één in het MKB en vandaag de dag is Rabobank Venray ook de bank voor het zwaardere werk. Wat dat betreft liggen we op koers.”

vlnr: Sinar Sitepu, Stephan Keijzers en Sander Kuijpers

| oktober 2007 | Venray | internationaal bankieren |

| BUSINESS | noord limburg | |

Het Kantoor van Rabobank Venray

Ondernemers blij met einde Europese impasse

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de resultaten van de Europese top twee maanden geleden in Brussel. Het aangepaste verdrag waarover de lidstaten het eens werden, doet recht aan de Nederlandse bezwaren, zeggen de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook blij dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel erin is geslaagd de impasse te doorbreken en overeenstemming te bereiken over de hoofdlijnen van een nieuw Europees Verdrag. Een efficiënt en effectief functioneren van de Europese Unie is essentieel om de voornaamste beleidsprioriteiten van het bedrijfsleven op Europees terrein te verwezenlijken. De voorgestelde verdragswijzigingen maken de EU sterker en dit is van het grootste belang voor het concurrentievermogen van Europa in de wereld. Zo zal het in de toekomst bijvoorbeeld makkelijker worden om tot een gemeenschappelijk energiebeleid te komen.

Meer bedrijven rookvrij

Drie jaar na de invoering van de regels voor een rookvrije werkplek, heeft 86 procent van de bedrijven ervoor gezorgd dat werknemers zo’n plek hebben. Steeds meer bedrijven voeren een volledig rookverbod in, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). In de tweede helft van vorig jaar werden veertienhonderd bedrijven onderzocht. De gezondheidszorg doet het ‘t best. Hier zijn alle werkplekken rookvrij. In de industrie geldt dit voor driekwart van de arbeidsplaatsen. In alle branches zijn de omstandigheden verbeterd, maar de bouw, industrie, vervoer en opslag, communicatie en landbouw en visserij blijven achter. De VWA besteedt extra aandacht aan deze branches. Het onderwijs, de gezondheidszorg en het openbaar bestuur zijn de branches waarin de meeste bedrijven voldoen aan de eisen uit de tabakswet.

Voordeeltjes voor thuiswerkers bepleit

Werknemers die elke week twee dagen thuiswerken, moeten worden beloond met een antifilebonus. De huidige fiscale regeling voor het thuiswerken moet daarnaast uitgebreid worden. Dat voorstel doet werkgeversorganisatie VNO-NCW in een brief aan staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). De bonus voor thuiswerken zou volgens de werkgeverskoepel geregeld kunnen worden in de flexibele arbeidsvoorwaarden. Tegenover De Telegraaf licht de secretaris fiscale zaken van VNO-NCW het plan toe: “Op dit moment kan een baas eens per vijf jaar een vergoeding van maximaal 1815 euro geven voor de inrichting van een werkruimte thuis. Dit bedrag zou moeten worden opgetrokken naar drieduizend euro.” Ook de kosten voor verwarming en verlichting zouden moeten worden vergoed door de werkgever.

| business news | oktober 2007 |

delen:
Algemene voorwaarden