KVK

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2007

| oktober 2007 | met: harry loozen | kamer van koophandel |

Eerst schetst hij een beeld van ‘zijn’ regio. “De regionale economie drijft op vier grote pijlers, ieder met een eigen spin off. In de eerste plaats is er de maakindustrie. Innovatieve bedrijven in het MKB die veelal in nichemarkten opereren. Daarmee zijn ze vaak uniek in Europa. Ook kennen we enkele grote spelers zoals Xerox, Nelipack, maar ook Océ en Scheuten Glas. De tweede pijler betreft de agribusiness: land- en tuinbouw, veeteelt, handel en veilingactiviteiten en allerlei bedrijven die daarvoor goederen maken en diensten leveren. Groente- fruit-, bloemen- en plantenstromen uit heel Europa worden hier verwerkt en vermarkt.”

Hij vervolgt: “De derde pijler is de logistieke sector, vaak gekoppeld aan de agribusiness. Venlo is echt een logistieke stad. Geen wonder, gezien de ligging zo dicht bij de grens. Elk zichzelf respecterend bedrijf is hier in de regio vertegenwoordigd met een kantoor of een distributiecentrum. Noord Limburg is een knooppunt, een logistieke hub voor het achterland.” De vierde sector in de regio is het toerisme. Loozen: “Op Zeeland na verwelkomen wij de meeste bezoekers op jaarbasis. Dit blijkt uit cijfers van het aantal geboekte overnachtingen. Niet alleen Nederlandse, ook Duitse toeristen komen hier veelvuldig. Dit komt ook weer omdat we zo dicht bij de grens liggen, maar vooral omdat de regio qua natuur, cultuur, steden en dorpen zo aantrekkelijk en afwisselend is. Veel toeristen komen hier graag voor een tweede vakantie en de fantastische fietsmogelijkheden, in combinatie met goede accommodaties, zijn uniek.’’

Loozen gaat in op de eerder genoemde projecten en ontwikkelingen in Venray. Om te beginnen met de binnenstadsrenovatie. Onder de slogan ‘Venray op de schop’, krijgt het winkelhart een ‘upgrade’. Hij legt uit: “Venray is door zijn structuur een stad met de voordelen van een dorp. We hebben een prachtig winkelcentrum met een grote diversiteit aan winkels. Het is de bedoeling om de toegankelijkheid de komende jaren te verbeteren. Onder meer door de looproute goed aan te geven middels bestrating en verlichting. De Kamer van Koophandel adviseert samen met ondernemers en bestuurders over dit traject. Als alles goed gaat, moeten de werkzaamheden binnen niet al te lange tijd afgerond zijn.”

Dan de Floriade, een mega-evenement dat in 2012 zal plaatsvinden. Naar schatting zullen 2 miljoen mensen van over de hele wereld naar Limburg komen om deze manifestatie, die om de tien jaar wordt gehouden, bij te wonen. Volgens Loozen een kans voor Limburg: “De Floriade zal niet alleen een gigantische ‘boost’ aan de bekendheid van de regio en de economie geven, het is voor ons voor de komende jaren ook een mooi ijkpunt. Bedrijven, overheden en ook de Kamer van Koophandel moeten de komende jaren de handen ineenslaan om te komen tot gebiedsontwikkeling, infrastructuur en voorzieningen voor dit evenement. En vergeet niet dat op het terrein van de Floriade nadien een mooi businesspark over blijft dat weer goed is voor hoogwaardige werkgelegenheid.”

Kamer van koophandel stimuleert het ondernemen in de regio

De regio Limburg Noord, waartoe ook Venray behoort, is economisch gezien volop in ontwikkeling. Er komt een nieuw en hoogwaardig bedrijvenpark aan de A73, het stadscentrum krijgt een opknapbeurt en de eerste voorbereidingen voor de Floriade worden reeds getroffen. Vandaar dat Noord Limburg Business contact zocht met Harry Loozen, directeur Kamer van Koophandel Limburg-Noord en vanaf 1 januari 2008 algemeen directeur van de nieuwe, gefuseerde Kamer van Koophandel Limburg.

Harry Loozen, directeur Kamer van Koophandel Limburg-Noord

| BUSINESS | noord limburg | |

delen:
Algemene voorwaarden