Ondernemersprijzen

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2008

| november 2008 | tekst: sofie fest | aankondiging |

Tijdens de ondernemersavond presenteren de genomineerde bedrijven zich door middel van een korte filmimpressie waarna de jury bekend maakt wie de winnaar is. De PMRO prijs is echter niet de enige prijs die te winnen is. De Rabobank Maashorst Startersprijs en de Jo Janssenprijs voor een ondernemer met lef zullen die avond ook worden vergeven. Ter plekke wordt door middel van stembiljetten door het publiek de winnaar van de publieksprijs gekozen.

De winnaar van vorig jaar was dhr. Henk Cuppen, directeur van Janssen de Jong Infra BV (2007). Cuppen ontving de prijs vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn bijdrage aan het groeiende succes van Janssen de Jong. Eerdere winnaars waren dhr J.Hulsen, directeur Oerlemans Foods Nederland BV (2006), dhr T. Kleeven, directeur van Kleeven Control & Medical (2005) en dhr C. Beelen, directeur van Hotraco Group (2004). Allen ontvingen zij een trofee naar ontwerp van kunstenares Marieke Derks.

De PMRO prijs is in 2004 door Stichting Horst Promotie te Horst in het leven geroepen. Hiervoor werd door Stichting Horst Promotie de Stichting Ondernemersprijs Noord Limburg opgericht. Het bestuur van Stichting Ondernemersprijs Noord Limburg bestaat uit maximaal acht personen die het bedrijfsleven, de gemeenten en de sponsors vertegenwoordigen. De deelnemende bedrijven worden door een selectiecommissie getoetst. Vervolgens worden vijf genomineerde ondernemingen aan de jury voorgedragen. De jury kiest drie kandidaten uit die verder worden onderzocht en bepaalt uiteindelijk de winnaar.

Om als onderneming mee te mogen doen, moet het bedrijf of een onderdeel van het bedrijf gevestigd zijn in de regio. Alleen aanmeldingen uit de gemeenten en bijbehorende ondergemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wannsum (kernen Tienray en Swolgen) worden geaccepteerd. Andere belangrijke punten zijn innovatie en duurzaamheid. De ondernemer wordt getoetst op creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Bedrijven mogen elk jaar meedoen, mits zij in voorgaande jaren niet genomineerd zijn geweest. Banken en bedrijven zonder winstoogmerk zijn uitgesloten van deelname. Ondernemingen die aan de deelnamecriteria voldoen, kunnen zich aanmelden door middel van een contactformulier op de desbetreffende site.

Uitreiking Peel en Maas Ondernemersprijs 2008

Op donderdag 20 november wordt voor de vijfde de keer de jaarlijkse Peel en Maas Ondernemersprijs (PMRO prijs) uitgereikt in de Merthal te Horst. Deze prijs heeft als doel de economie in de regio te stimuleren en de deelnemende bedrijven in een positief daglicht te stellen. Dit jaar zijn onder andere de heren Henk Lucassen en Udo Verhaag van Verhaag Parketvloeren-

Afbouwprojecten-Schuifwandkasten B.V., de heren John, Ard en Leon Vissers van Vissers Aardbeiplanten B.V. en de heren Albert Vermeulen en Jack Reijnders van ACB Beheer B.V. genomineerd.

| BUSINESS | noord limburg | |

Verkoop nieuwe auto’s fors gedaald

De verkoop van nieuwe auto’s in de EU is de eerste negen maanden van dit jaar 4,4 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. De verkoop in de maand september was met 1,3 miljoen stuks zelfs de slechtste september sinds 1998, meldde de Europese vereniging van autofabrikanten ACEA onlangs. Vooral de verkoop in Italië, Spanje, Ierland en Engeland valt sterk terug. In Nederland was in de eerste negen maanden van het jaar juist een lichte stijging. Hier zagen de autodealers 1,2 procent meer nieuwe wagens de showroom uitrijden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De maand september was voor Nederlandse dealers zelfs 2,2 procent beter dan vorig jaar. De wagens die worden verkocht zijn vaker dan voorheen lichte en kleine modellen.

Floriade in tijdnood door melkveehouder

De Floriade dreigt in tijdnood te komen, omdat een cruciaal stuk grond niet verworven kan worden. Het gaat om een perceel van 3,36 hectare, dat onderdeel uitmaakt van het themapark over de tuinbouw. De gemeente Venlo probeert de grond nu te onteigenen. Het perceel is eigendom van Twan Peelen, melkveehouder aan de Heierkerkweg in Venlo. De gemeente heeft eerder aangeboden het hele bedrijf (100 koeien, 44 hectare) op te kopen. Peelen wil slechts meewerken als hij op een andere plek in de buurt zijn bedrijf kan voortzetten. Volgens hem heeft hij nog geen goed aanbod gekregen. Het perceel maakt deel uit van het themapark Onderwijs en Innovatie van de Floriade, dat in totaal 8,6 hectare groot is. In het park wordt de ‘complete en complexe keten van de tuinbouw’ getoond tijdens de expo in 2012. Voor de ontwikkeling van het terrein is de grond van Peelen onmisbaar, omdat er enkele gebouwen komen. Het is de bedoeling uiterlijk 2010 met de aanleg van het themapark te starten. Wethouder Mark Verheijen van Venlo vindt het jammer dat de gemeente een onteigeningsprocedure moet starten. Hij erkent dat de tijd krap wordt, maar gaat ervan uit dat alles goed komt. “De gemiddelde onteigeningsprocedure duurt veertien maanden. In dat geval komen we niet in de problemen.”

Uitzendmarkt verwacht slechte tijden

Onheilstijdingen stapelen zich op voor de uitzendmarkt. Er zijn aanwijzingen dat de omzetten in deze sector in deze weken omlaag gieren. Klanten zouden terughoudend zijn met het inhuren van tijdelijk personeel vanwege recessievrees en de kredietcrisis. Dat schreef Het Financiële Dagblad onlangs. Bronnen rond marktleider Randstad stellen dat deze partij de omzet in de afgelopen vier weken met 15 procent heeft zien kelderen. Voor Manpower zou het gaan om een daling van 8 procent. De uitzendbureaus willen de cijfers niet .

Een middelgroot uitzendbureau in het oosten van het land, dat niet bij name genoemd wil worden, stelt dat het niet langer kan investeren in opleidingstrajecten voor de uitzendkrachten, omdat de bank niet langer wil meefinancieren. Tegelijkertijd krijgt het bedrijf tal van kleine branchenoten over de vloer die zich voor overname aanbieden om de dans van een scherpe neergang te ontsnappen.

| | noord limburg | BUSINESS|

| business news | november 2008 |

| november 2008 | Column | deloitte |

Onze aanpak

De adviseurs en accountants van Deloitte beperken zich niet tot het verlenen van voor de hand liggende accountancy diensten. Ten aanzien van financieringvraagstukken is het zinvol deze vergezeld te laten gaan van specialistisch financieel advies. Het uiteindelijke doel is om samen met u het vraagstuk op te lossen, waarbij u gedurende het proces alle aandacht kunt blijven richten op de dagelijkse gang van zaken. Ondernemers hebben behoefte aan proactieve advisering, betrokkenheid, snelle doorlooptijden van aanvragen en uiteindelijk het verkrijgen van acceptabele condities.

De voorbereiding door het

standaarddossier krediet (SDK)

bij investeringen en

groeifinancieringen.

De voorbereiding van de financieringsaanvraag is de belangrijkste stap in het proces. Hierin laat u zien wie u en het bedrijf zijn, zal er inzicht gegeven worden in de financiële performance en de toekomstverwachtingen. Vervolgens wordt er een degelijke onderbouwing van de kredietbehoefte gegeven. Voor dit proces heeft Deloitte het SDK ontwikkeld. Bij de ontwikkeling hiervan is gebruik gemaakt van de kennis van diverse financieel specialisten en bankiers. Het SDK geeft via een vaste structuur een beschrijving van de onderneming, de kredietbehoefte en de gewenste invulling. Een prognose en of ondernemingsplan kan ook toegevoegd worden. Vervolgens zal er contact worden gelegd met uw bank om het aan SDK gekoppelde rapport te presenteren en bespreken, in feite de belangrijkste stap. Indien gewenst kunnen wij de onderhandelingen voeren met de financier. Een groot voordeel van het inschakelen van een financieel specialist van Deloitte is dat hij gezien zijn ervaring zich optimaal kan verplaatsen in de gedachtegang van de financier. Dit zal een proces aanzienlijk doen versnellen en de kans op succes doen vergroten. Wij hebben tot tevredenheid van onze relaties maar ook van de financiers vele van deze trajecten doorlopen.

Het reviseren van financieringscondities en de reductie van het werkkapitaal

Het SDK model bevat ook een module om na te gaan of en hoe het werkkapitaal in uw bedrijf, en daarmee de financieringslasten, gereduceerd kan worden. Op een eenvoudige wijze laten we zien wat de invloed is van bijvoorbeeld het versnellen van debiteuren betalingen en hiermede het gebruik van het krediet in rekening-courant. Kortom, er doen zich dus bijna dagelijks momenten voor dat u bij de financiering van uw bedrijf stil kunt staan. Ons advies is om hier niet aan voorbij te lopen maar permanent de uitdaging aan te gaan deze te optimaal en fit te houden. Deloitte kan u hierbij in alle zich voordoende situaties optimaal van dienst zijn.

Is uw interesse gewekt of staat u voor de

uitdaging een nieuwe investering te financieren neem dan vrijblijvend contact met de heer Hans Rutten (partner van Deloitte Venlo) of de heer Silvano Cergnul (financieel specialist van

Deloitte), 077-3560222.

Topadvies bij financieringsvraagstukken

Kredietcrisis, Basel II, overheidsinterventies; de financiële wereld is volop in beweging. Het optimaal financieren van een bedrijf is voor u als ondernemer van groot en permanent belang. De huidige ontwikkelingen maken het er echter niet eenvoudiger op een passende oplossing te realiseren. Tijdens de hele levenscyclus van uw bedrijf speelt financiering een rol. Zowel ten tijde van de start, expansie en consolidatiefase kan externe financiering benodigd zijn.

| BUSINESS | noord limburg | |

Inspelen op de kredietcrisis

De kredietcrisis markeert de omslag van een tijdperk. De impact beperkt zich niet tot financiële markten, maar heeft verstrekkende gevolgen voor onze samenleving. Voor ondernemers en beleggers is het van belang die gevolgen tijdig te onderkennen en hier op in te spelen. Want een crisis biedt ook kansen. Het vergt allereerst een heldere blik op de oorzaken en de gevolgen op korte termijn. Vervolgens blikken we vooruit naar de toekomst en bieden we een aantal suggesties.

| | noord limburg | BUSINESS|

| analyse | Beurscrisis | november 2008 |

Oorzaken

Met name in de laatste tien jaar heeft de kredietverlening in zowel de VS als Europa een enorme groei gekend. De combinatie van dalende rente, creativiteit qua hypotheekvormen en afnemende kredietvoorwaarden zorgden hiervoor. Dit werd nog versterkt door bonussystemen bij banken waardoor een op verkoop gerichte cultuur is ontstaan. Traditionele banken werden verkooporganisaties. In samenhang hiermee ontstond de “structured finance” (het verpakken en verknippen van leningen tot nieuwe instrumenten).

Tegelijkertijd zorgde de opkomst van computers voor een verwiskundiging van de effectenhandel waarbij modellen en profielen de dienst uitmaakten en gezond verstand werd uitgeschakeld. Verkopers bij banken en fondsenhuizen begrepen vaak zelf de producten niet die men verkocht. Risicobeoordelaars of toezichthouders konden onmogelijk het tempo van de innovatie bijhouden.

Zo ontstond een financieel kaartenhuis en dat stortte in nadat enkele kleine bankjes in de VS als eerste in de problemen kwamen. Vanaf dat moment vertrouwden bankmanagers elkaar niet meer, viel de interbancaire kredietverlening stil en begonnen markten te stagneren. Dat leidde tot een domino-effect in de verkoop van effecten en tot ongebruikelijk hoge depositotarieven.

Bestrijding

Aanvankelijk probeerde de patiënt zichzelf te genezen, doch de koorts werd heviger. Uiteindelijk werden overheden gedwongen tot ingrijpen. Met de nationalisatie van banken, garantiestellingen en andere steunmaatregelen is een wereldwijde instorting van het bancaire systeem voorkomen. Genezen is de patiënt echter nog niet en de prijs is hoog.

Allereerst hebben tal van overheden binnen en buiten Europa hun staatsschuld enorm moeten verhogen. Daarmee wordt langdurig een claim gelegd op de belastingbetaler. Daarnaast zullen overheden fors moeten investeren in vergroting van toezicht en aanscherping van wet- en regelgeving. Uitbreiding van procedures en protocollen maakt in feite de financiële sector duurder en die kosten zullen worden doorberekend aan de gebruikers.

Om werkelijk weer een solide werking van banken en markten te krijgen, is een fundamentele splitsing nodig tussen het traditionele bankwezen (sparen en lenen) en de investment banking (beleggen, beheren en productverkoop), in combinatie met afschaffing van exorbitante beloningsstructuren. Of dit gaat gebeuren valt nog te bezien. Maar dat het bancaire landschap gaat veranderen, is wel duidelijk. Het consolidatieproces is nu echt begonnen.

Economische gevolgen

De economische gevolgen op middellange termijn zijn minder duidelijk. Mensen zijn snel geneigd recente gebeurtenissen door te trekken naar de toekomst en daarbij houden we vaak onvoldoende rekening met onverwachte gebeurtenissen. We kunnen echter duidelijk signaleren dat pensioenvoorzieningen beduidend minder zeker zijn dan vaak verondersteld wordt. De forse waardedaling van aandelen dwingt pensioenfondsen tot voorzichtigere allocaties (d.w.z. meer obligaties) en een lage rente plus een toenemende vergrijzing maakt indexatie van uitkeringen lastig.

De kredietverlening zal ongetwijfeld minder uitbundig zijn dan is geweest, ook omdat overheden enorm veel spaarmiddelen naar zich toe zuigen. Een afnemende koopkracht bij burgers is het gevolg en dat zal merkbaar zijn in het segment van de luxe goederen en bestedingen (vakanties e.d.). Ook de vastgoedsector, en met name de woningmarkt gaat dit merken. Het acceptatieproces van dalende woningprijzen duurt langer dan bij aandelen, maar is onvermijdelijk.

Menigeen dacht begin dit jaar dat de inflatie sterk zou oplopen. Na de recente dalingen van de grondstoffen- en voedselprijzen lijkt dit gevaar geweken. Voedsel en energie blijven echter schaars. De recente dalingen zijn vooral het gevolg van speculanten die hun posities hebben moeten afbouwen en van een overreactie op veronderstelde afnemende economische groei. Herstel van grondstofprijzen treed op en leidt tot inflatie. Inflatie is bovendien voor overheden met grote staatsschulden een ideaal middel om de lasten te verminderen. En wat denkt u van de loonontwikkeling? Op termijn dienen we dus rekening te houden met een stijgende inflatie. Dat gaat waarschijnlijk gepaard met een lage rente. De reële rente kan wel eens negatief worden.

Ondanks de crisis blijft het aantal mensen op aarde gewoon toenemen. De begonnen welvaartsgroei in Azië en Latijns Amerika gaat door. Misschien met een kleine hapering, maar dit proces stilzetten is onmogelijk. Nu nog zijn deze regio’s voor hun afzet afhankelijk van het Westen, maar hun interne markten groeien sterk en hun afhankelijkheid van het Westen neemt af. De economische groei in bijvoorbeeld China daalt van 10 naar 8 procent, maar is nog steeds enorm. Uiteindelijk zullen we onze welvaart met deze regio’s moeten delen.

Op zoek naar kwaliteit

De les van de kredietcrisis is dat bancaire producten (van deposito’s tot fondsen) evenals beleggingsmodellen niet meer standaard te vertrouwen zijn. Ook niet als de kredietwaardigheid weer herstelt. Menig ondernemer is primair met zijn eigen zaak bezig en niet altijd in staat om bancaire voorstellen te doorgronden, met het risico dat leningvoorwaarden onnodig duur zijn. En ook beleggingsportefeuilles vragen juist nu aandacht. Het gaat immers om het bepalen van de goede allocatie naar markten met herstel en selectie van kwalitatief goede fondsen of producten.

De wereldwijd belangrijke thema’s zijn naar onze overtuiging Water, Voedseltechnologie, Energie, Inflatie en Veiligheid. Daarnaast zien we kansen in overdreven afgewaardeerde obligatiemarkten en houden we rekening met een aanhoudend hoge volatiliteit. Daarmee leggen we accenten in portefeuilles, doch dat vereist maatwerk.

De selectie van geschikte fondsen is een zoektocht naar kwaliteit. Het aantal fondsmanagers met een netto toegevoegde waarde (dus na aftrek van kosten) is klein. Grafieken uit het verleden zeggen niet alles en het is van belang de oorzaken te kennen van de prestaties. Ook de kostenstructuur is van belang. De beloning moet afgestemd zijn op de prestaties en een fondsbeheerder moet ook zelf investeren in zijn eigen product. Pas dan lopen belangen parallel.

Vooral geldt echter: weet waarin u investeert. En dat geldt ook bij een belegging. Hoed u dus voor de verkoopmachines die weer op volle toeren gaan draaien.

IJs van Leijen

Onafhankelijk Investment Consultant

bij De VermogensMeesters BV

| november 2008 | Beurscrisis | analyse |

| BUSINESS | noord limburg | |

Uw totale oplossing voor

de invulling van alle

denkbare facilitaire zaken.

• Technisch onderhoud aan gebouwen

en installaties,

• Legionella preventie,

- Risico Analyse

- Aanpassingen installatie

- Uitvoering beheersplan

• Schoonmaak consultancy

• Bedrijfshulpverlening

Venrayseweg 102e, 5928 RH Venlo

Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen

Postbus 3306, 5902 RH Venlo

Telefoon 077 - 3 99 88 11

Fax 077 - 3 99 88 12

Website: www.facility-support.nl

mail: info@facility-support.nl

| november 2008 | UTS |

Met het uitgebreide netwerk van 33 locaties in Nederland, is UTS altijd dichtbij. Het doel is om daar te zijn waar de activiteiten van de opdrachtgevers plaatsvinden. De kostenbesparing en voordelen die hieruit voortvloeien heeft de opdrachtgever al snel verdiend.

UTS onderscheidt zich van andere dienstverleners door haar Unieke Totaal Service, professionele dienstverlening die veel verder gaat dan verhuizen en zich richt op alle facilitaire facetten rondom het verhuisproces. De coördinatie van het integrale verhuisproces gebeurt vanuit één punt, vanaf het idee en het advies tot aan de realisatie. De integrale bundeling van kennis, organisatie en logistiek, dat is UTS.

Ook de uitvoeringsgarantie die UTS haar opdrachtgevers geeft is uniek. Als enige landelijke verhuisorganisatie kan zij deze flexibiliteit ook echt waar maken door het aantal medewerkers dat vast in dienst is. Zo klein of zo groot, u hoeft zich nooit zorgen te maken over uw bedrijfscontinuïteit.

De activiteiten die UTS als hoofddiensten aanbiedt zijn Facility Management, projectverhuizingen, particuliere verhuizingen, internationale verhuizingen, archief- en databeheer en opslag.

De mogelijkheden zijn eindeloos, zo kunt u een Facility Manager laten detacheren, via de centrale service desk uw onroerend goed of gebouwen landelijk laten onderhouden door de Handyman Service, ICT Movements de verhuizing laten verzorgen van de servers, vloerbedekking regelen, uw opslag bekijken vanachter uw PC via het opslagbeheersysteem, uw voorraad laten beheren in een speciale MAM ruimte. Het is te veel om zo even op te noemen.

De kracht van UTS zijn haar professionele en gemotiveerde medewerkers. Zij maken het verschil! Om de kwaliteit en het uitstekende niveau van dienstverlening te garanderen heeft UTS haar eigen opleidingcentrum. Hier worden medewerkers opgeleid met een gespecialiseerd trainingsprogramma. Hierdoor kunt u rekenen op proactieve vakmensen die meedenken en net die stap extra zetten die nodig is om een goed gevoel waar te maken.

CO2 NEUTRAAL VERHUIZEN

UTS verhuist als eerste verhuisorganisatie in Nederland CO2 NEUTRAAL Zij neemt hier een voortrekkersrol in omdat de organisatie veel waarde hecht aan de toekomst van de nieuwe generaties en de omgeving waarin zij leven en werken.

De pijlers van het beleid zijn gericht op duurzaam ondernemen. Veilig en milieuverantwoord werken dragen alle UTS medewerkers op het hart mee, want verbeteren begint bij jezelf. Milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen, verhuiswagens die rijden op biogas, participeren in initiatieven om mensen wereldwijd te helpen op de plaatsen waar ze het nodig hebben, ondernemen is ten slotte veel meer dan alleen winst maken.Het hoofdkantoor van UTS is gevestigd in Den Haag en is partner van UTS Unigroup Worldwide, een uitgebreid netwerk van UTS vestigingen over de hele wereld.

Verhuizen zonder stress doet u met UTS

Een bekend fenomeen in vele gebouwen en op de Nederlandse wegen is UTS. Als toonaangevende landelijke verhuisorganisatie en marktleider op de Nederlandse verhuismarkt, zet UTS al ruim 18 jaar de toon op het gebied van innovatieve concepten, flexibiliteit, efficiency en kostenbesparingen.

| BUSINESS | noord limburg | |

Volvo XC60

Skoda Superb

ZAKENAUTO

Deze uitgave staat in het teken van bedrijfswagens. Echter, ook de ‘gewone’ zakenauto verdient aandacht. Vandaar dat Noord Limburg Business op deze pagina drie gerenommeerde modellen onder de aandacht brengt. Mocht u toe zijn aan een nieuwe wagen, doe hier dan uw voordeel mee.

| | noord limburg | BUSINESS|

| zakenauto | Nieuw | tekst: Tony Vos | november 2008 |

Skoda Superb

Net als de eerste generatie is de nieuwe Skoda Superb weer een gigantische auto, onder meer door zijn binnenruimte die van limousinekwaliteit is. De flexibiliteit van het model is er ook op vooruit gegaan. De ingenieurs hebben een bijzondere feature aan de achterkant bedacht. De auto oogt als een sedan en heeft ook een normaal kofferdeksel, dat echter aan de kleine kant is. Door vóór het openen op een tweede knop te drukken, worden klep en achterruit aan elkaar gekoppeld en blijkt ineens sprake van een enorme vijfde deur. En dat is weer erg handig om de minimaal 565 liter grote bagageruimte optimaal te beladen.

Chique

De uitstraling van de nieuwe Superb is uitermate chique. Niet alleen door de langgerekte vorm, maar ook door het beschaafde gebruik van chroom. Wat betreft materiaalkeuze, kleurstelling en afwerking kan de Skoda zich met alle concurrenten meten en overtreft er zelfs een aantal. De motorenkeuze is bijzonder breed en varieert van de compacte, maar tegelijk krachtige en zuinige 1.4 TSI (125 pk) tot een 3,6 liter zescilinder, gekoppeld aan vierwielaandrijving. Jammer alleen dat gekozen is voor relatief stugge schokdempers die het comfortabele karakter vanwege de lange wielbasis enigszins teniet doen. Prijzen van 26.190 euro (1.4 TSI) en 28.690 euro (1.9 TDI).

Lancia Delta

Lange tijd heeft het Italiaanse merk Lancia in de luwte van de automarkt geopereerd, maar daar moet met de nieuwe Delta verandering komen. Het is een echt designproduct geworden met bijzondere vormen en aparte kleurstellingen. Met een lengte van 4,50 meter is de Delta een forse auto en dat is vooral ook in het interieur te merken. Voorin heeft niemand te klagen, achterin kan de achterbank worden verschoven om vrijwel traploos te kiezen tussen meer been- of bagageruimte. De motorenkeuze is groot, te beginnen met de 1,4 liter T-Jet benzineversies (120 en 155 pk) en daarnaast maar liefst drie diesels. Het rijgedrag is een tikkeltje sportief en de prestaties als het brandstofverbruik zijn keurig in balans.

Volvo XC60

Er ontstaat een nieuw marktsegment waarin Volvo meteen aansluit. Het gaat om relatief compacte SUV’s en crossovers van de premiummerken. De nieuwe XC60 van Volvo is geen kleine XC90, maar een auto die vooral lager is en daardoor totaal andere proporties heeft. Op dit moment is vierwielaandrijving de enige optie, maar voorwielaandrijvers zijn in de maak, alsmede een viercilinder benzinemotor en een geoptimaliseerde vijfcilinder diesel. De klant kan in de uitstekend rijdende auto nu al kiezen uit twee diesels en de T6 benzinemotor. Het interieur loopt op een positieve manier over van Scandinavisch design, met onder meer licht hout. De zwevende middenconsole blijft natuurlijk gehandhaafd.

Lancia Delta

| november 2008 | business news |

Woningprijzen licht gestegen

De prijs van koopwoningen is in augustus ten opzichte van juli met 0,6 procent gestegen. Dit maakte het Kadaster maandag bekend. Ten opzichte van augustus 2007 stegen de prijzen met 2,7 procent. Volgens het Kadaster was dit de laagste stijging op jaarbasis in vijf jaar tijd. De prijzen zijn het afgelopen jaar het sterkst gestegen in Groningen, waar een koopwoning gemiddeld 4,1 procent duurder werd. Limburg waar de prijzen gelijk zijn gebleven, was de enige provincie waar geen prijsstijging werd genoteerd. De grootste stijging op maandbasis deed zich voor bij appartementen. Deze werden in een maand tijd 1 procent duurder. Twee-onder-een-kapwoningen lieten met 0,1 procent de kleinste stijging zien.

Werknemers hebben weinig inspraak in werklocatie

Werknemers krijgen te weinig inspraak in de locatie en bereikbaarheid van hun werkplek. Slechts 36 procent van alle werknemers heeft inspraak gehad in de locatiekeuze van hun bedrijfspand. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bevestigde deze uitkomst van een onderzoek waar het Financieele Dagblad over berichtte. Meer dan 70 procent van de werknemers oordeelt overigens positief over de locatie en bereikbaarheid van hun kantoor. Driekwart van de Nederlandse werknemers beschouwt de werklocatie en de bereikbaarheid ervan als de belangrijkste voorwaarde voor een goede werkplek. De NVM presenteerde de resultaten onlangs tijdens het Nationaal Vastgoed Debat aan minister Jacqueline Cramer.

Managers werken door

Zieke managers werken het liefst gewoon door. Ze verzuimen gemiddeld slechts 1,6 dagen per jaar, zo blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Management Team, dat onlangs uitkwam.

Bijna één op de drie managers voelt zich wel eens grieperig, heeft koorts of is snipverkouden, maar een dag ziekmelden is er niet bij. Bijna 39 procent van de managers meldt zich geen enkele dag per jaar ziek, terwijl maar 8 procent zegt nooit ziek te zijn. Ter vergelijking: de gemiddelde Nederlander meldt zich 8,9 dagen per jaar ziek. Eén op de tien geeft zelf toe altijd te gaan werken op momenten dat hij of zij volgens eigen zeggen beter thuis had kunnen blijven. Twee op de tien gaat in zo’n situatie regelmatig werken en meer dan de helft van de managers doet dat soms. Volgens het onderzoek gaan zieke managers, die dan toch thuis blijven, niet braaf in bed liggen. Zo checken twee op de drie e-mails tijdens ziekte, beantwoordt ruim de helft de telefoon en bellen vier op de tien zelf, terwijl slechts één op de vijf zieken zegt niets te doen. Eén op de acht denkt ooit nog eens een burn-out te krijgen als ze zo doorgaan. Eén op de vier denkt fitter te zijn als ze minder zouden werken.

| BUSINESS | noord limburg | |

Duurzaamheid: het kantoor in de toekomst

Voorspellingen zijn vaak overdreven: kijk naar de wijze waarop men vijftig jaar geleden tegen de 21e eeuw aan keek. We zouden dan bijvoorbeeld allemaal in ruimteschepen rondvliegen. Voorlopig staan we allemaal gewoon nog in de file. Daarom is het de moeite waard om trends te herkennen die gaan bepalen hoe bijvoorbeeld ons kantoor er in de toekomst uitziet.

| | noord limburg | BUSINESS|

| duurzaam bouwen | november 2008 |

Als het gaat om duurzaamheid, zijn de trends beslist geen rages die weer snel overwaaien. Zo kunnen de effecten van slechte luchtbehandelingsinstallaties zich pas over een aantal jaren manifesteren. Denk aan asbest: de gevolgen van de toepassing van dit materiaal behoren een duidelijke waarschuwing te vormen. Wat vandaag een uitstekende keuze lijkt, kan later een fatale blijken.

Trends in duurzaamheid

Duurzaamheid is feitelijk geen trend meer te noemen omdat het is opgenomen in een groot aantal beleidsplannen, en omdat het een vast deel is gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Diverse ondernemingen hebben protocollen opgesteld voor hun operaties en processen, en in veel gevallen blijken die protocollen al tientallen jaren geleden geformuleerd.

Toch is er nog veel onduidelijkheid met betrekking tot duurzaam bouwen, al zijn ook op dit gebied allerlei bedrijven zeer actief en biedt de overheid een grote hoeveelheid informatie over dit onderwerp. Echter, veel personen en instanties die betrokken zijn bij het ontwerpen van gebouwen blijven sceptisch over het soort en de schaal van verbeteringen op milieugebied die werkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Menig gebruiker en beheerder van bestaande werkomgevingen delen die mening, ondanks de inspanningen van voorlopers als kantoormeubelfabrikant Herman Miller en printerproducent Kyocera Mita, die al vijftig jaar geleden duurzaamheid hoog in het vaandel hadden staan.

Verwachtingen

Daarom kunnen we met enige zekerheid voorspellen dat over 20 of 30 jaar duurzaamheid nog steeds in de belangstelling zal staan. Op basis hiervan kunnen we enkele verwachtingen formuleren:

• overheden, actiegroepen en aandeelhouders zullen hun eisen blijven stellen

De nationale overheid evenals de EU zullen instrumenten (blijven) ontwikkelen die organisaties stimuleren dan wel dwingen om duurzaam te opereren. Tevens zullen meer ondernemingen zich inspannen om tegemoet te komen aan de eisen van hun aandeelhouders, klanten en andere stakeholders door het toepassen van duurzame concepten.

• er komen steeds geavanceerdere methodes en maatstaven voor het plannen en beheren van duurzaamheid

We kunnen meer systemen en methodes verwachten voor het testen van duurzaamheidsfactoren. Deze zullen van diverse organisaties komen en niet altijd met elkaar verenigbaar zijn, aangezien er verschillen van mening bestaan voor wat betreft hetgeen er precies gemeten kan worden, en welke normen er gehanteerd dienen te worden.

• er zal meer informatie beschikbaar zijn en een beter begrip komen, maar nog steeds zal het moeilijk zijn om beslissingen te nemen

Wetenschappelijk onderzoek, evenals de leveranciers van geprefereerde (of erkende) producten zullen er voor zorgen dat er een beter begrip zal komen en meer informatie beschikbaar zal zijn over elk aspect van duurzaamheid. De impact van ‘harde’ factoren zoals energie-efficiëntie op de zogenoemde ‘zachte’ factoren (de mensen) zal duidelijker zijn, waardoor er meer gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen.

We zullen dus beter geïnfomeerd zijn, maar zal dat dan ook tot gevolg hebben dat men het eens zal zijn over de vraag wat duurzaamheid nu eigenlijk inhoudt? We gaan er in ieder geval iets aan doen, uit vrije wil dan wel gedwongen door wettelijke bepalingen. In beide gevallen hebben we een beter begrip van de mogelijke voordelen. Deze kunnen ook nog eens beter worden aangetoond omdat zowel voor- als tegenstanders van wettelijke dwang of te realiseren resultaten de tijd zullen hebben gehad om relevante informatie te verzamelen en te verwerken om op basis daarvan hun argumenten kracht bij te zetten.

De werkplek van de toekomst

Dat is allemaal prachtig, maar wat heeft dat voor consequenties voor de werkplek van de toekomst? Hoe ziet die er uit en wat voor gevoel zal men daar bij hebben? Die toekomstverwachting kan worden gevat in twee termen: flexibiliteit en controle.

Mensen willen hun werkplek kunnen beheren zodat ze die kunnen aanpassen aan hun persoonlijke wensen en voorkeuren voor wat betreft verlichting, temperatuur, functionele voorzieningen (supplies e.d.), esthetische aantrekkingskracht, enzovoort. Des te meer controle, des te gelukkiger de medewerkers. Op de werkplek van de toekomst zal die controle worden bepaald door de technologie en het ontwerp van de omgeving, de meubilering en de hulpmiddelen.

Natuurlijk willen de managers van die organisaties ook controle, bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat er niet meer energie wordt verbruikt dan absoluut nodig is voor het uitvoeren van de taken. Het verlichten van het gehele gebouw omdat een paar mensen overwerken zal niet langer aanvaardbaar zijn. Het verminderen van de hoeveelheid afval om kosten te besparen is een ander streven dat zal zorgen voor betere methoden om gebruikte grondstoffen te beheren.

Het voldoen aan de eisen voor de toekomstige werkomgeving zal tevens zorgen voor flexibiliteit. Hierbij zullen nieuwe generaties van beheersystemen in de werkomgeving een belangrijke rol gaan spelen. In de toekomst zal het energieverbruik geoptimaliseerd zijn door te ‘tracken‘ waar de medewerkers zich bevinden, en welke omstandigheden zij wensen. Deze systemen kunnen worden aangepast door individuen, terwijl hun wensen worden samengevoegd tot een optimale instelling. Er zijn al organisaties die hun kantoren opnieuw hebben ingericht en uitgerust om aan dit concept te voldoen. Ze hebben bijvoorbeeld aanwezigheids-detectiesystemen laten installeren om de verlichting af te stemmen op het gebruik, en die verlichting gekoppeld aan een systeem dat de daglichtsterkte meet zodat er geen energie wordt verspild.

Verbetering door ontwerp

In veel gevallen kunnen deze resultaten worden bereikt door een gebouwontwerp waarbij dit soort zaken al vanaf de tekentafel zijn meegenomen. Dit geldt trouwens ook voor renovatieprojecten, al zal dat wat meer voeten in de aarde hebben. Vanaf de tekentafel rekening houden met duurzaamheid (en flexibiliteit en controle) is efficiënter dan het installeren van complexe luchtbehandelingsinstallaties of andere apparatuur.

Mede daarom zullen we steeds meer gebouwen gaan zien die:

• in hun eigen energiebehoefte voorzien door middel van windkracht en zonlicht

• alle medewerkers een werkplek bieden met natuurlijke lucht en daglicht

• ontworpen zijn om de interne temperatuur te stabiliseren door het toepassen van isolatie

• regenwater opvangen en hergebruiken

• geïntegreerd zijn in hun omgeving, om de grondstoffen te kunnen delen en er optimaal gebruik van te kunnen maken.

In het kantoor van de toekomst zal meer aandacht worden geschonken aan afvalbeheer. De spullen die worden weggegooid, zullen worden gesorteerd en misschien zelfs ter plekke worden gerecycled. Bijvoorbeeld door deze te gebruiken als brandstof in verwarmingsketels, zoals Herman Miller doet in zijn fabriek in Michigan in de Verenigde Staten.

Bij Herman Miller, net zoals bij veel andere ondernemingen die duurzaam werken, heeft de inspiratie van de oprichter en de toewijding van de medewerkers er voor gezorgd dat duurzaamheid een item op de agenda werd. Naarmate meer en meer beslissers in organisaties beseffen dat een beleid dat gericht is op duurzaamheid niet alleen goodwill kweekt, maar ook geld kan opleveren (hogere productiviteit, lagere kosten), zullen duurzame werkplekken meer regel gaan vormen dan uitzondering.

| november 2008 | duurzaam bouwen |

Nieuwe naam fusiegemeente Helden, Maasbree, Meijel en Kessel

De zoektocht naar de nieuwe naam voor de fusiegemeente Helden, Kessel, Maasbree en Meijel is gestart. Aan inwoners is gevraagd suggesties in te sturen. Een commissie buigt zich over alle inzendingen. In deze commissie zit uit elke gemeente een historicus en uit elke kern een vertegenwoordiger. Onderleiding van een onafhankelijke voorzitter gaan deze 15 personen de drie meest geschikte namen selecteren. Tussen 19 en 26 november krijgen alle inwoners (ouder dan 18 jaar) de kans om uit de drie geselecteerde namen hun favoriet te kiezen. Iedereen ontvangt hiervoor een stemkaart met code. Via de website www.uwvisie.nl kunnen inwoners kiezen uit de top 3. Mensen die niet over internet beschikken, kunnen de stemkaart insturen. Op 1 december 2008 beslissen de vier gemeenteraden over de definitieve. De keuze van de inwoners speelt daarin een grote rol.

Transportsector lijdt onder kredietcrisis

Uit het conjunctuurbericht over het derde kwartaal van ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN), is gebleken dat de transportsector zwaar lijdt onder de kredietcrisis. Volgens het bericht is dit het slechtste kwartaal in zes jaar tijd. Hoewel de dieselprijs is gedaald, is de vervoersaanvraag in elkaar gezakt.

Voorzitter Alexander Sakkers van TLN noemt de situatie zorgelijk. Hij is van mening dat het wel een paar jaar gaat duren voordat de transportsector hoer bovenop gaat komen. Van alle ondernemers constateert 46 procent een daling in de bedrijvigheid ten opzichte van een jaar geleden. Bij internationaal georiënteerde bedrijven is dit 54 procent. Door de lage bedrijvigheid wordt het niveau van de omzet naar beneden getrokken. Het ondernemersvertrouwen is hierdoor op het lage niveau van het voorgaande kwartaal blijven steken. Lage dieselprijzen zijn een welkome financiele meevaller, maar wegens niet op tegen de afzetdaling. Het aantal ritten van vrachtauto’s zal dit jaar waarschijnlijk met 20 procent dalen. In de sector werken volgens Sakkers direct en indirect zo’n 700.000 mensen.

Samenwerking gemeente en Belastingdienst

Burgemeester Bruls van Venlo heeft een convenant met de Belastingdienst ondertekend. In dit handhavingsconvenant Horizontaal Toezicht Gemeenten spreken Venlo en de Belastingdienst af samen te zullen werken op basis van transparantie, begrip en vertrouwen. Het convenant is de uitkomst van een pilot die in 2007 heeft plaatsgevonden. Venlo was één van de drie deelnemers aan de pilot Horizontaal Toezicht Gemeenten, naast Oud-Beijerland en Hardenberg. Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de gemeente en de Belastingdienst, waarbij transparantie, vertrouwen en begrip voorop staan. De pilot en ook het convenant hebben betrekking op de belastingverplichtingen die de gemeente heeft ten opzichte van het Rijk. Het doel is om te kijken hoe gemeente en Belastingdienst tot een betere samenwerking kunnen komen om fiscale risico’s beter inzichtelijk te maken en te verkleinen.

De belastingdienst krijgt snellere en betere informatie beschikbaar. Naarmate gemeenten er beter in slagen om te komen tot een samenhangend systeem van beheersing en controle (‘Tax Control Framework’), kan ook het toezicht meer toegespitst plaatsvinden.

Fiscus stuit op grote fraude met aftrekposten

De belastingdienst is gestuit op fraude van meer dan 65 miljoen euro met aftrekposten voor buitengewone uitgaven. Meer dan 45 belastingplichtigen probeerden over 2007 1 miljoen of meer af te trekken. Volgens de fiscus was deze groep niet de enige waarbij zeer hoge aftrekposten aangetroffen werden. Ruim tweehonderd belastingplichtigen voerden elk een aftrek van meer dan 100.000 euro op. Bij 355 andere aangiften viel op dat er eveneens zeer forse claims voor onder meer betaalde alimentatie en giften werden ingediend. In een tiental gevallen werden tegelijkertijd zelfs drie aftrekposten van meer dan een ton opgevoerd. De belastingdienst vraagt de betrokken belastingplichtigen om uitleg. Als de forse claims niet kunnen worden onderbouwd en er sprake is van opzet, volgt een boete. Ook strafrechtelijke vervolging is een mogelijkheid. De komende tijd verwacht de fiscus nog enkele tienduizenden belastingplichtigen om uitleg te moeten vragen. Wie snel zijn belastingaangifte corrigeert, kan een boete voorkomen.

| november 2008 | Rivez | column |

Its the economy…

Particuliere én bedrijfsmatige risico’s in de vastgoedsector kennen hun bedreigingen. Voor particulieren en bedrijven wordt het lastiger te financieren. De rente, de prijs van het geld staat onder een opwaartse druk. Dus prijsdrukkend op vastgoed én druk op de economische ontwikkeling. Een tweesnijdend zwaard, vraag het de bouwsector. Partijen dekken zich in, en worden compliant. Hierover verderop meer. Op het moment van schrijven buitelen de ontwikkelingen bij partijen in de financiële sector over elkaar heen. Het eind is nog niet in zicht.

En de ICT sector? De rol van de automatisering wordt steeds belangrijker in de huidige economieën. De arbeidsmarkt is echter continue krap. Behalve aan de financieringskant speelt de kredietcrisis hier ook een andere rol. Bedrijven maken pas op de plaats, moeten vooral compliant zijn. Hierdoor worden de eisen richting de ICT sector aangescherpt. In het geweld van wat er speelt bij de banken, zou je bijna vergeten dat dit ook de verzekeringsindustrie raakt. Op sommige fronten zelfs niet zachtzinnig! Banken en verzekeraars bewegen zich deels op dezelfde markten (denk aan de markt voor woninghypotheken). Zij hebben belangen over en weer en verzekeraars verzekeren kredietrisico’s (faillissementsrisico’s) van banken. Tel daarbij op het vernietigende beurssentiment en het tanende vertrouwen in de financiële wereld en de toon is gezet. Herverzekeraars ruiken bloed en een danige verharding van de markt zou wel eens tot de mogelijkheden kunnen behoren. De eerste tekenen zijn er.

Overheden grijpen in; kost wat kost moet het vertrouwen in het (financiële) systeem worden hersteld, en terecht. Reken er op dat dit consequenties zal hebben. Procedures voor kredietverstrekking worden aangescherpt en instellingen moeten hun Risk Management nóg meer op orde krijgen. Good governance!

De markt beweegt. Partijen trekken zich terug, herrekenen de prijzen en zijn in hun acceptatie duidelijk lastiger. De rol en positie van herverzekeraars (daar waar verzekeringsmaatschappijen –delen van- hun risico’s weer herverzekeren) wordt prominenter en de positie van verzekeringsmaatschappijen zwakker.

Ja ondernemer, wat betekent dat nu voor u? De verhoudingen in het bank- en verzekeringslandschap wijzigen. Partijen verdwijnen van de markt, maar er komen ook weer nieuwe. Dit betekent dat u kritisch moet zijn. Is mijn huidige verzekeraar de juiste partij? Behoud ik mijn onafhankelijke (onderhandelings-) positie? Wat zijn de alternatieven?

We zien het; de financiële markten veranderen. Wie had ooit gedacht dat dit in deze mate ooit zou spelen? De wereld verandert ook en daarmee de verzekeringsmarkt en uw positie. Ooit lag de nadruk op solidariteit. Financiële producten zijn nu eerder een financieel-speculatieve dienst die aangeboden en verkocht wordt in een op mededinging gerichte markt. Dit betekent dynamiek die op zichzelf altijd goed is. U zorgt er toch wel voor dat die ook voor ú goed uitpakt?

In dit nummer van Noord Limburg Business zijn twee van de thema’s vastgoed en ICT. Laten dit nu net de sectoren zijn die de kern vormen van onze dagelijkse werkzaamheden. De ontwikkelingen in beide sectoren zijn turbulent en wordt geflankeerd door, jawel: de kredietcrisis….

Rivez is gevestigd in Venray en Helmond en is specialist op het gebied van Risk Management en alles op het gebied van het omgaan met, en het (her)verdelen van, risico’s en personal benefits.

De filosofie richt zich op aanpak van risico’s zodat kan worden bereikt dat:

-“hidden risks” duidelijk worden

- risicokosten (en het risicoprofiel)wordt verlaagd

- share-en/stakeholder value wordt verhoogd

Bonus is: -een snelle terugverdientijd, betere bestuurbaarheid, actieve cultuur, u bent compliant en u bent (veel)

minder kwetsbaar

v.l.n.r.: wiljon scheppers, karel van treek en gerard groot.

CarFilm is verhuisd

Met de verhuizing naar bedrijventerrein Lindenholt in Nijmegen heeft het bedrijf CarFilm het haar klanten stukken gemakkelijker gemaakt. “De nieuwe locatie is overzichtelijker en moderner, waardoor we onze klanten professioneler te woord kunnen staan”, vertellen eigenaren Yvonne en Tonnie Aalbers.

A73 Autolease focust op MKB

In Venlo is de nieuwe leasemaatschappij A73 Autolease opgericht. Het bedrijf richt zich met name op kleine en middelgrote bedrijven en levert auto’s van ieder gewenst merk. A73 Autolease verwacht snel een belangrijke rol te kunnen spelen in een branche waarin tot nu toe grote landelijke leasemaatschappijen de toon zetten. Om dat te bereiken wil het bedrijf vooral flexibiliteit bieden.

Voor klanten wordt een vaste maandprijs berekend die gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst geldt. Het nieuwe leasebedrijf wil zo voorkomen dat klanten worden geconfronteerd met hercalculaties en daarmee met onaangename verrassingen.

Nederlands jongste leasemaatschappij wil duidelijkheid tot handelsmerk verheffen. Daarmee denkt het bedrijf zich snel een vaste plek in de markt te kunnen verwerven. Ook flexibele regelingen voor het leasen van meer of minder auto’s zullen daartoe bijdragen. Die flexibiliteit geldt tevens voor de duur van de overeenkomst. Manager Rob Geeraedts “Of de vervoersbehoefte nu een periode van één dag of vijf jaar beslaat, en of het nu om een geel kenteken of een grijs kenteken tot maximaal 3,5 ton GVW gaat, A73 Autolease biedt de complete en pasklare oplossing. Het kan vooral bij een MKB onderneming al snel voorkomen, dat de mobiliteitsbehoefte tijdelijk wijzigt. Met name op dat soort omstandigheden spelen wij snel in.”

A73 Autolease bedient, na een korte aanloopperiode in de regio, inmiddels een landelijke klantenkring. De leasemaatschappij verwacht tevens dat de bijzonderheden snel bekend raken binnen de MKB-bedrijven in Nederland. De eerste reacties uit de markt tonen aan, dat de opzet van A73 Autolease positief is ontvangen.

| carfilm | Verhuizing | november 2008 |

Na zeven jaar is CarFilm het enige bedrijf in Nederland dat fulltime gespecialiseerd is in het beplakken van inmiddels duizenden autoramen. “We beplakken voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Onze opdrachten komen van Groningen tot Maastricht”, aldus het ondernemersechtpaar. CarFilm werkt met het topproduct op glasfilmgebied: LLumar uit Amerika. “Getinte ramen van LLumar-film hebben 99,9% uv-wering en deze film voorkomt bij glasbreuk rondvliegende scherven; de glassplinters blijven aan de film plakken. Het helpt ook ter preventie van inbraak, het zogeheten ‘smash & grab’. Dat is nu een stuk lastiger.”

Het aanbod op gebied van getinte ramen is zeer divers. Zo kan gekozen worden uit verschillende zwart- en grijstinten, maar ook uit blauw, groen of bruin. Ook zeer gewild zijn de goedgekeurde films voor de voorruit en de ramen van de voorportieren. Na montage hebben ze ongeveer 54% lichtdoorlaatbaarheid. CarFilm heeft al de ruiten van vele politieauto’s, ambulances en brandweerauto’s beplakt. Naast het nieuwe pand in Nijmegen zijn er ook vestigingen in Venlo en Veenendaal, zie www.carfilm.nl

Kerkenbos 10-93c, Nijmegen

024 - 348 01 21, carfilm@xs4all.nl

noord-limburg business organiseert

autotestdag

www.oostgelderlandbusiness.nl

Heavy metal

Dat zou iedere ondernemer wel willen: nog niet eens officieel geopend, maar toch al een drukbezocht evenement op het terrein. Het gloednieuwe Parkhotel Horst ging officieel pas op 31 oktober open voor het publiek, maar Noord-Limburg Business mocht de schitterende locatie op 23 oktober al gebruiken als achtergrond voor de jaarlijkse Bedrijfsautotestdag.

| | noord limburg | BUSINESS|

| bedrijfsautotestdag | november 2008 |

Gelukkig was het grootste gedeelte van de ruime parkeergelegenheid al bestraat en klaar voor gebruik, anders hadden we echt een probleem gehad met de maar liefst 19 glimmende bedrijfsauto’s die de diverse dealers ter beschikking hadden gesteld voor onze testdag.

Slagorde

Het aanbod van bedrijfsauto’s was zeer gevarieerd, van fors tot handig en van zwaar tot bijna frivool. Gelukkig werkte het weer ook mee, want het was een schitterende herfstdag met veel zon. Eerst werden de dealers met hun auto’s ontvangen. Zij stelden hun te testen wagens in slagorde op en gingen er voor zover nodig nog een keer met de poetsdoek overheen. De eerste indruk is natuurlijk heel belangrijk, dat weten autodealers als geen ander. Dat geldt voor luxe auto’s, maar zeker ook voor de zwaardere bedrijfsauto’s, zeg maar het heavy metal. Daarna konden de dealers in een zaaltje van het Parkhotel genieten van een heerlijke kop koffie terwijl de uitgever van Noord-Limburg Business, Michael van Munster, een korte uitleg gaf over het programma van die dag.

Onder de indruk

Inmiddels stroomden de testrijders binnen, en ook zij werden ontvangen met koffie en wat lekkers. Voor velen was het de eerste kennismaking met het nieuwe Parkhotel, en ze waren terecht behoorlijk onder de indruk van het gebouw, de perfecte ligging aan de A73 en uiteraard ook de service van het personeel. In eerste instantie namen de testrijders plaats in de gezellige lounge met open haard en uitzicht op de grote vijver achter het hotel. Die plek beviel hen blijkbaar zo goed dat we zelfs enige moeite hadden om hen daar vandaan te halen om de briefing bij te wonen in het zaaltje.

In dat zaaltje, waar enige dealers inmiddels al het nodige foldermateriaal over hun auto’s hadden uitgestald, werd de testrijders verteld wat de bedoeling was en ontvingen ze allen een mapje waarin onder meer een voorstel voor een mogelijke route die ze met de auto zouden kunnen rijden.

En toen kon het dan echt aan de gang gaan: stuk voor stuk werden de testrijders aan de auto’s gekoppeld en maakten ze kennis met de betreffende dealers. Na de gebruikelijke fotosessie kon met de rit worden begonnen. Vanaf dat moment was het een komen en gaan van auto’s, we hoorden iemand goedkeurend zeggen dat het een georganiseerde chaos was.

Formulier

De testrijders waren in eerste instantie aan één bedrijfsauto gekoppeld. Na de testrit met deze auto werd de rijder opgewacht door één van de aanwezige redacteuren van Noord-Limburg Business om de ervaringen op schrift te zetten. Dat ging op basis van een formulier, maar elke rijder kreeg de gelegenheid om aanvullingen te doen. De verslagen hiervan staan verderop in dit magazine.

Na deze plichtplegingen kregen de testrijders de mogelijkheid om andere auto’s uit te proberen, en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Sommige testrijders hebben we nauwelijks nog gezien die middag, die hopten van de ene in de andere auto. En dat was ook precies de bedoeling van de testdag: dat de rijders zoveel mogelijk auto’s zouden uitproberen. Pas dan kan immers een goede vergelijking worden gemaakt. Menig rijder had natuurlijk zelf ook al één of meerdere bedrijfsauto’s lopen, en benutten de kans om eens in een ander merk of een grotere uitvoering van ‘hun’ merk te rijden. Voor veel van die testritjes geldt ongetwijfeld: wordt vervolgd!

Na de ritten was het tijd voor ontspanning en uiteraard ook het verzorgen van de inwendige mens: van al dat rijden krijg je honger. Het Parkhotel had gezorgd voor een heerlijk diner waarbij de zojuist gelegde relaties nog verder werden uitgediept: zo’n testdag is immers een leuke en alternatieve manier van netwerken.

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Fiat | autotestdag |

Fiat Ducato

Op een dag als vandaag mogen de bedrijfswagens van Fiat natuurlijk niet ontbreken. De Fiat Ducato is ter beschikking gesteld door Lennaerts Venlo. Aan Paul Klomp, eigenaar van een bedrijf in klimmaterialen, de eer om deze wagen aan een kritische test te onderwerpen. Met de uiterlijke kenmerken zit het volgens Klomp wel goed. De wagen heeft een prettige verschijning. Vooral de voorkant is volgens hem mooi vormgegeven. Ook op de weg is het in de Fiat aangenaam vertoeven. De stoelen zitten prima en de motor voldoet aan vrijwel alle wensen. Wanneer we hem vragen naar enkele kritiekpunten van de Ducato geeft Klomp aan dat de wagen wat minder stabiel op de weg ligt als zijn eigen Iveco. Ook kan het zo zijn dat de wagen voor lange mensen over te weinig beenruimte beschikt. Al met al scoort de Fiat een ruime voldoende. Wanneer we speculeren over de brandstofprijzen in de transportsector geeft Klomp aan dat de maximumprijzen voor brandstof volgens hem zijn hoogtepunt wel heeft bereikt.

| BUSINESS | noord limburg | |

Testrijder: Paul Klomp, C & P Group

Dealer: autobedrijf lennaerts

Technische gegevens

Merk Fiat

Model Ducato 2.3 Multijet Diesel

Type Besteluitvoering

Transmissie handgeschakeld

Cilinderinhoud 2.287 cc

Vermogen 120 pk / 82 kW bij 3.600 tpm

Koppel 320 nm / 2.000 tpm

Verbruik 22,2 km/liter

Acceleratie

Topsnelheid 155 km/u

Uitrusting Achterdeuren met ramen, wissers en

verwarming, tweepersoons bijrijdersbank

Laadruimte 2.670 x 1.870 x 1.662 mm

Verkoopprijs euro 19.385 ex btw

Leaseprijs vanaf euro 415 per maand

Vanafprijs euro 18.425 ex btw

Informatie www.lennaerts.nl

Fiat Fiorino

Verschuuren vindt de Fiorino een ´leuke, compacte auto´en mede daarom uitstekend geschikt voor stadsverkeer. Dat is ook de reden waarom hij hem zelf niet zou aanschaffen: zijn bedrijfsauto legt over het algemeen lange afstanden af. De directeur van Verschuuren Pluimveezorg kan dan ook geen redelijke vergelijking maken met zijn huidige vervoermiddel. De Fiorino is veel kleiner, heeft minder vermogen en comfort dan zijn eigen bedrijfsauto. Maar goed, het is dan ook een heel andere auto met een andere doelgroep. Toch kan Verschuuren de Fiorino wel waarderen, in het algemeen scoort de Italiaan gemiddeld tot goed. Echte minpuntjes kan Verschuuren niet ontdekken, al vindt hij dat de armleuning voor zijn lichaamslengte te laag staat. Uiteindelijk komt het totaalcijfer voor de Fiorino uit op een ‘goed’. Overigens meldt de dealer dat de auto nu ook in personen-uitvoering verkrijgbaar is, dan heet hij de Fiat Qubo.

Testrijder: Pieter Verschuuren, directeur Verschuuren Pluimveezorg

Dealer: autobedrijf lennaerts

Technische gegevens

Merk Fiat

Model Fiorino 1.3 Multijet Diesel

Type Besteluitvoering

Transmissie handgeschakeld

Cilinderinhoud 1.248 cc

Vermogen 75 pk / 55 kW bij 4.000 tpm

Koppel 190 nm / 1.750 tpm

Verbruik 22,2 km/liter

Topsnelheid 157 km/u

Uitrusting Achterdeuren met ramen,

wissers en verwarming

Laadruimte 2,5 m3

Verkoopprijs euro 10.700 ex btw

Leaseprijs vanaf euro 255 per maand

Vanafprijs euro 8.800 ex btw

Informatie www.lennaerts.nl

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Maxus | autotestdag |

Maxus LDV

De eerste indruk die Verstraaten van de LDV heeft, is ‘goed’. Toch zou hij de Maxus niet aanschaffen omdat deze niet geschikt is voor zijn bedrijfsbehoeftes. Verstraaten heeft zelf enkele grotere bestelauto’s lopen en verwacht daarvan een goed rijcomfort, lage kilometerprijs en een hoge restwaarde, of zoals hij het zelf zegt ‘veel waarde voor weinig geld’. De LDV vindt hij ‘sober’ maar met 150.000 kilometer per jaar (35.000 per auto) heeft hij natuurlijk een logische voorkeur voor veel comfort. Voor de aankoop van zijn huidige bedrijfsauto’s speelden de dealerservice en uiteraard de prijs een grote rol. Vanwege zijn ruime wagenpark kan Verstraaten natuurlijk een gefundeerd oordeel geven over de Maxus. Die doorstaat de test redelijk glansrijk, en scoort over vrijwel de gehele linie een ‘goed’, met als eindcijfer een volle 7. De enige mindere punten zijn het zitcomfort en de rijeigenschappen, maar daar is de reden al voor gegeven. Qua snelheid en status is er ook niets mis met deze in Nederland nog vrij onbekende bedrijfsauto.

Testrijder: Piet Verstraaten, directeur Verstraaten Express

Dealer: loven bedrijfswagens

Technische gegevens

Merk Maxus

Model gesloten bestel

Type 2.8 ton

Transmissie 5 versnellingen handgeschakeld

Cilinderinhoud 2.499 cc

Vermogen 120 pk

Koppel 300 nm / 1.800 tpm

Verbruik 10 – 12 km/liter

Topsnelheid 165 km/u

Uitrusting Airconditioning

Laadruimte gesloten bestel

Verkoopprijs euro 16.999 ex btw

(deze testauto euro 17.999)

Leaseprijs op aanvraag

Vanafprijs euro 16.999 ex btw

Informatie www.loven.nl

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Opel | autotestdag |

Opel Movano

Nedam Venlo heeft voor vandaag een bedrijfswagen beschikbaar gesteld met open laadbak. Het betreft de Opel Movano. Roger Pubben is eigenaar van een koeriersbedrijf en mag plaats nemen achter het stuur van deze wagen. Over de uiterlijke kenmerken is Pubben enthousiast. Volgens hem heeft de Movano een professioneel, strak uiterlijk. In de cabine beschikt de bestuurder over een zee aan ruimte. De ergonomie van de stoelen is uitstekend te noemen en als bestuurder heb je veel overzicht vanuit de cabine. Volgens Pubben zijn alle opties en accessoires functioneel en gebruiksvriendelijk. Voor iemand die op zoek is naar een wagen met open laadbak is dit zonder meer een goede optie. De wegligging en het comfort zijn op bepaalde punten nog te verfijnen, maar volgens Pubben is dit ook minder belangrijk bij een dergelijke bedrijfswagen. Bij de aanschaf speelt het milieu voor Pubben een belangrijke rol. Naast een zuinige motor is hij blij dat steeds meer auto’s standaard voorzien zijn van een roetfilter.

Testrijder: Roger Pubben, eRPe Package Delivery

Dealer: Nedam Venlo

Technische gegevens

Merk Opel

Model Movano 2.5 CDTi 120 pk met roetfilter

Type L3H1 Dubbele cabine met open laadbak

Transmissie 6 versnellingen handgeschakeld

Cilinderinhoud 2.464 cc

Vermogen 120 pk / 88 kW

Koppel 300 nm / 1.600 tpm

Verbruik 11,5 km/liter

Acceleratie Onbekend

Topsnelheid 147 km/u

Uitrusting Comfort pakket 1, Trekhaak, Snelheidsbegrenzer

laadruimte 2,92 x 2,04 m open laadbak

Verkoopprijs e 30.471,- ex btw

Leaseprijs e 719,47,- per maand

Kroymans Autolease

Vanafprijs e 20.295,- ex btw

Informatie www.nedam.nl

Testrijder: Jos Derkx, directeur Systemec bv

Dealer: nedam venlo

| autotestdag | Opel | fotografie: annemarie bakker | november 2008 |

Opel Vivaro

De directeur van Systemec b.v. is redelijk onder de indruk van de Vivaro. ‘Mooi design, ziet er strak uit’, zo meldt Derkx. Hij is met name te spreken over de captainseats en de ruimte. Tevens staan de prijs en de kwaliteit in een goede verhouding. Jammer vindt Derkx dat de Vivaro niet leverbaar is met een volautomatische versnellingsbak (wel halfautomaat). Hij weet precies waar hij het over heeft, want naast twee andere merken heeft Derkx in zijn onderneming ook een Opel Vivaro rijden. Maar blijkbaar toch een ander (of ouder) model , want als meest opmerkelijke verschil met zijn huidige auto noemt Derkx de ‘ruimte voor de bestuurder en goed zicht op de weg’. Een belangrijk argument om de Vivaro toendertijd te kopen, was de prijs per kilometer. Niet zo verwonderlijk is het dan ook dat Derkx maar liefst vier van de eigenschappen beoordeelt met een ‘uitmuntend’; het zitcomfort, de beenruimte voor en achter, en het gebruiksgemak van de deuren. Alleen qua snelheid en sportiviteit is de Vivaro wat lager uitgekomen in de beoordeling van de directeur. Maar ja, we hebben het dan ook over bedrijfswagens.

| | noord limburg | BUSINESS|

Technische gegevens

Merk Opel

Model Vivaro 2.5 CDTi

Type L2H1 Dubbele cabine Elegance

Transmissie Tecshift automaat

Cilinderinhoud 2.464 cc

Vermogen 146 pk / 107 kW

Koppel 320 nm / 1.500 tpm

Verbruik 12,2 – 11,3 km/liter

Acceleratie 13,1 seconden 0 -100 km/u

Topsnelheid 170 km/u

Uitrusting op aanvraag

Laadruimte 3,65 m3 bij dubbele cabine

Verkoopprijs euro 40.883 ex btw

Leaseprijs vanaf euro 925,95 per maand

Vanafprijs euro 16.200 ex btw

Informatie www.maaspoort.peugeot.nl

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Citroën | autotestdag |

Citroën Berlingo

Automobielbedrijf G+H BV heeft de Citroën Berlingo uit de showroom gehaald voor de testdag vandaag in Horst. Fons Dinghs is werkzaam bij een autoruitspecialist en zal plaatsnemen in de Berlingo. Dinghs wordt enthousiast wanneer we hem na de testrit vragen naar zijn bevindingen. Hij vindt de Berlingo een erg mooi en compact model. De wagen stuurt heel scherp en direct. Ook heeft Citroën erg zijn best gedaan om de bestuurder van alle gemakken te voorzien. Zo zijn de stoelen volledig naar wens aan te passen waardoor deze heerlijk zitten. Ook is het stuur verstelbaar en beschikt de wagen over tal van opties welke zich eenvoudig laten bedienen. Voor lange bestuurders kan het volgens Dinghs zijn dat de beenruimte wat beperkt is. Het meest opvallende verschil met zijn huidige auto is dat de Berlingo een kortere laadruimte heeft, maar dat argument wordt direct weerlegd door de dealer, die meldt dat de Berlingo ook verkrijgbaar is in een verlengde versie.

Testrijder: Fons Dinghs, Glasservice Veugen

Dealer: Automobielbedrijf G+H BV

Technische gegevens

Merk Citroën

Model Berlingo

Type 1.6 Hdi Club

Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld

Cilinderinhoud 1.560 cc

Vermogen 75 pk

Koppel 185 nm bij 1.750 toeren

Verbruik 17,24 km/liter

Acceleratie 0 - 100 in 16,6 seconden

Topsnelheid 148 km/u

Uitrusting Cruise control, Ruit in R-deur, Metallic

lak, Wisser AR-deuren, Lat om lat

Laadruimte 3,3 m3

Verkoopprijs euro 13.900 ex btw

Leaseprijs vanaf euro 349 per maand

Vanafprijs euro 10.990, ex btw

Informatie www.GenH.nl

Citroën Nemo

De heer Joosten is uitermate geschikt om een oordeel te geven over een bedrijfswagen: zijn onderneming heeft maar liefst zeven verschillende merken bedrijfsauto’s in gebruik. Uit zijn opgave blijkt dat dit is omdat zijn cateringbedrijf nu eenmaal behoefte heeft aan verschillende maten en types. De Nemo vindt Joosten te klein voor zijn doeleinden, en de vering is te stug. Gezien de branche waarin Joosten actief is, kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen. Wél geschikt zou de Nemo zijn vanwege de vele korte ritten binnen de bebouwde kom die de cateraar maakt. Over het algemeen is Joosten wel te spreken over de Nemo, de meeste eigenschappen worden met een ‘goed’ beoordeeld. Kleine minpuntjes zijn de wegligging (uiteraard vanwege de al eerder genoemde stugge vering) en het motorgeluid. Daar tegenover staat dan weer dat Joosten de Nemo een ‘leuk model’ vindt hebben en dat het gebruiksgemak van de achterdeuren een postieve indruk heeft achtergelaten bij de directeur.

Testrijder:F. Joosten, directeur Ria Joosten Catering

Dealer: Automobielbedrijf G+H BV

Technische gegevens

Merk Citroën

Model Nemo

Type 1.4 HDi

Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld

Cilinderinhoud 1.399 cc

Vermogen 70 pk

Koppel 160 nm bij 1.750 toeren

Verbruik 22,2 km/liter

Acceleratie 0 - 100 in 16,9 seconden

Topsnelheid 152 km/u

Uitrusting Pack Plus, Radio/CD, Pack Comfort,

laadvloer, betimmering

Laadruimte 2,5 m3

Verkoopprijs euro 11.050 ex btw

Leaseprijs vanaf euro 295 per maand

Vanafprijs euro 8.890, ex btw

Informatie www.GenH.nl

Testrijder: Peter Dohmen, Dohmen Aircontrol

Dealer: Auto L. van den Hombergh

| autotestdag | Ford Transit Connect | fotografie: annemarie bakker | november 2008 |

Ford Transit Connect

Uit de stal van Ford is vandaag de Transit Connect aanwezig om deel te nemen aan de test, welke eerder vandaag rijklaar is afgeleverd door Automobielbedrijf L. van den Hombergh. Onze testrijder voor de Transit Connect is Peter Dohmen, specialist op het gebied van luchthuishouding. Zijn eerste indruk is dat de wagen een robuuste en degelijke uitstraling heeft. De gebruikte materialen zijn sterk en voelen goed aan. Ook de prijs van de Transit Connect is voor Dohmen een positieve verrassing. Volgens Dohmen blinkt de Connect niet echt uit op een specifiek onderdeel, en het is juist een heel complete en degelijke wagen die bovendien erg comfortabel rijdt. Een kritische kanttekening van de Connect zou volgens Dohmen het uiterlijk betreffen. De wagen oogt zakelijk en functioneel, dat had van hem wel wat gewaagder mogen zijn. Eindoordeel van Dohmen is dat de Transit Connect een uitstekende bedrijfswagen is. Hij beloont de auto met als rapportcijfer een dikke acht.

Technische gegevens

Merk Ford

Model Transit Connect T200S

Type T200S Connect

Transmissie 5 versnellingen handgeschakeld

Cilinderinhoud 1.800 cc

Vermogen 75 pk

Koppel 175 nm / 1.800 tpm

Verbruik 17,2 km/liter

Acceleratie geen opgave

Topsnelheid 162 km/u

Uitrusting Ondernemerspakket

laadruimte 2,8 m3

Verkoopprijs e 12.545,- ex btw

Leaseprijs e 339,- per maand

Vanafprijs e 11.250,- ex btw

Informatie www.lvandenhombergh.nl

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Peugeot | autotestdag |

Peugeot Bipper ‘bedrijfsauto van het Jaar 2009’

De directeur van Slagerij Schreinemachers (www.VENLOvers.nl) is flink gecharmeerd van de Bipper. Hij vindt het een ‘compacte bestelwagen voor stadsverkeer en snel verkeer’. De auto ‘oogt stoer en degelijk en biedt verrassend veel ruimte in de cabine’. Tevens is de Bipper snel en wendbaar. Schreinemachers vindt de wegligging op de snelweg als de auto onbeladen is het enige kleine minpunt. De directeur rijdt zelf nu een Peugeot Partner, dus hij is bekend met het merk en de uitstraling van de bedrijfsauto. De enige verschillen die Schreinemachers kan ontdekken zijn de afmeting en het rijgedrag. De directeur, die per jaar 75.000 kilometer rijdt, heeft zijn huidige bedrijfsauto aangeschaft vanwege de goede verhoudingen in afmetingen en de uitstraling. De dealer, Peugeot Maaspoort, wijst er nog even op dat de Bipper is uitgeroepen tot de ‘Bedrijfsauto van het Jaar 2009’.

| BUSINESS | noord limburg | |

Testrijder: Toine Schreinemachers, directeur slagerij Schreinemachers

Dealer: maaspoort roermond

Technische gegevens

Merk Peugeot

Model Bipper

Type 1.4 HDi

Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld

Cilinderinhoud 1.398 cc

Vermogen 70 pk

Koppel 160 nm

Verbruik 22,2 km/liter

Acceleratie 15,5 sec 0 – 100 km/u

Topsnelheid 152 km/u

Uitrusting Airconditioning, Pack Electrique,

Pack Comfort

Laadruimte 2,5 m3

Verkoopprijs euro 9.950 ex btw

Leaseprijs vanaf euro 295 per maand

Vanafprijs euro 8.990, ex btw

Informatie www.maaspoort.peugeot.nl

Testrijder: Roel Clevers, directeur commerciële zaken Price Cleaning

Dealer: maaspoort roermond

| autotestdag | Peugeot | fotografie: annemarie bakker | november 2008 |

peugeot partner

‘Een goede uitstraling, degelijkheid en betrouwbaarheid’, dat is wat Roel Clevers onder meer van een bedrijfsauto verlangt. En de uitstraling mist hij toch een beetje in de Partner. Toch zijn er meer argumenten waarom Clevers de auto wél zou aanschaffen. Zo noemt hij het formaat, de toegankelijkheid voor de chauffeur, en de mogelijkheid voor drie zitplaatsen als definitieve pluspunten. Voor zijn persoonlijk gebruik zou de laadruimte zelfs wat kleiner mogen, en Clevers geeft tevens aan dat er wat hem betreft blindehoekspiegels op de Partner zouden mogen zitten. Vergeleken met zijn huidige bedrijfsauto´s biedt de Partner ‘meer veiligheid en comfort’, en is ook de laadruimte en de toegankelijkheid beter. Voor een echt gedegen oordeel over de rijeigenschappen van de Partner heeft Clevers de auto volgens zijn zeggen te kort getest, maar hij geeft wel aan dat de reactie op het sturen direct is. De Partner scoort over het algemeen een ‘goed’, met zelfs een ‘uitmuntend’ voor het gebruiksgemak van de achterdeuren.

Technische gegevens

Merk Peugeot

Model Partner

Type 120 L1

Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld

Cilinderinhoud 1.560 cc

Vermogen 90 pk

Koppel 215 nm

Verbruik 17,24 km/liter

Acceleratie 0 - 100 in 13,8 seconden

Topsnelheid 160 km/u

Uitrusting Airconditioning

Laadruimte 3,3 m3

Verkoopprijs euro 13.290 ex btw

Leaseprijs vanaf euro 325 per maand

Vanafprijs euro 10.990, ex btw

Informatie www.maaspoort.peugeot.nl

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Volkswagen | autotestdag |

Volkswagen Caddy

De Volkswagen Caddy die vandaag aan de tand gevoeld zal worden, is beschikbaar gesteld door Auto Arena. Ben Barents is directeur van een internationaal transportbedrijf en hij weet als geen ander waar hij op moet letten bij dergelijke bedrijfswagens. Zelf rijdt hij eveneens een Volkswagen en is daar erg tevreden over. Hij prijs de Caddy van vandaag om zijn overzichtelijke en ordelijke dashboard. Het zitcomfort is volgens hem zelfs uitmuntend te noemen, evenals het schakelen en remmen. Volgens Barents komen de pk’s onder de motorkap vrijwel direct vrij op het moment dat hij het gaspedaal indrukt. Dit kan goed van pas komen wanneer men snel even wil inhalen. Ondanks al zijn lof over de Volkswagen Caddy vermoedt Barents dat deze wagen niet voor iedereen geschikt is. Vooral de laadruimte zal voor sommige bedrijven wellicht te beperkt zijn, zo verwacht hij.

Testrijder: Ben Barents, BB Express

Dealer: arena bedrijfswagencenter

Technische gegevens

Merk Volkswagen

Model Caddy Bluemotion

Type 1.9 TDI Met roetfilter

Transmissie 5 versnellingen handgeschakeld

Cilinderinhoud 1.896 cc

Vermogen 105 pk / 77 kW / 4.000 tpm

Koppel 250 nm / 1.900 tpm

Verbruik 17,5 km/liter

Acceleratie 0 – 80 in 8,8 sec, 0 -100 in 13,3 sec

Topsnelheid 170 km/u

Uitrusting Premium pakket, Style pakket

Laadruimte 1.781 x 1.558 x. 1.257 (LxBxH)

Verkoopprijs euro 16.669 ex btw / bpm

Leaseprijs euro 449 ex btw

Vanafprijs euro 11.350 ex btw / bpm

Informatie www.arenabedrijfswagencenter.nl

Testrijder: Ton Born, ArboN ergonomie

Dealer: Arena BedrijfswagenCenter

| autotestdag | Volkswagen | fotografie: annemarie bakker | november 2008 |

Volkswagen Crafter Shiftmatic

Zeker niet de kleinste bedrijfswagen van vandaag is de Volkswagen Crafter. Deze auto is voor de test van vandaag beschikbaar gesteld door Auto Arena. Dat de testrijder Ton Born zijn werk serieus neemt, blijkt uit het feit hij voor de bedrijfswagentestdag een lijst heeft samengesteld met ergonomische aspecten waarop hij de wagens test. Het visuele aspect van de auto maakt op Born geen verpletterende indruk. De enorme laadruimte van de Crafter biedt voor bedrijven tal van mogelijkheden. Ook de hoge instap en het overzicht vanuit de cabine kan Born erg waarderen. De rijeigenschappen en de wegligging zijn werkelijk uitstekend te noemen. Ook zijn de gebruikte materialen en de afwerking binnenin erg fraai te noemen. Hoewel de Crafter motorisch gezien een echte kilometervreter is, heeft Born een tip voor de (potentiële) bestuurder van de Crafter. Vooral bestuurders die lange afstanden maken moeten er goed op letten dat de arm voldoende ondersteuning krijgt.

| | noord limburg | BUSINESS|

Technische gegevens

Merk Volkswagen

Model Crafter Shiftmatic

Type 2.5 TDI gesloten bestel L2H2

Transmissie Shiftmatic – automatisch 6 versnellingen

Cilinderinhoud 2.459 cc

Vermogen 109 pk / 80 kW / 3.500 tpm

Koppel 280 nm / 2.000 tpm

Verbruik 11,1 km/liter

Acceleratie n.b.

Topsnelheid 143 km/u

Uitrusting Verzwaarde veren, dubbele airbag, etc

Laadruimte 3.265 x 1.780 x. 1.940 (LxBxH)

Verkoopprijs euro 31.770 ex btw / bpm

Leaseprijs euro 739 ex btw

Vanafprijs euro 19.990 ex btw / bpm

Informatie www.arenabedrijfswagencenter.nl

Volkswagen Transporter

“Een mooie auto met een serieuze uitstraling”, dat is de eerste indruk die Vink over de Transporter geeft. Hij zou de auto aanschaffen vanwege zijn rijeigenschappen en de kwaliteit. Op de vraag wat de grootste verschillen zijn met zijn huidige bedrijfsauto is het antwoord kort: geen, want Vink rijdt al een Transporter. Hij is dus wel in een goede situatie om eventuele verschillen op te merken tussen zijn al iets oudere uitvoering en de nieuwste, die nu als testauto fungeert. Het oordeel: de wagen is op kleine dingen verbeterd. Met zo’n 40.000 kilometer per jaar zijn die kleine dingen natuurlijk wel belangrijk. Eveneens belangrijk bij de aanschaf was de degelijke en betrouwbare uitstraling van de Transporter. Geen wonder is het dan ook dat de Transporter erg vaak ‘uitmuntend’ scoort in het testoordeel van Vink, maar liefst 8 keer. Het eindoordeel blijft echter iets daarbij achter: ‘slechts’ een 7. Over het motorgeluid van de Transporter heeft Vink nog een leuke opmerking: ‘je hoort nog net dat het een diesel is’.

| BUSINESS | noord limburg | |

Testrijder: Berry Vink, directeur Vink Bedrijfshygiëne

Dealer: Arena BedrijfswagenCenter

Technische gegevens

Merk Volkswagen

Model Transporter Dubbel Cabine Trendline

Type 2.5 TDI Dieselroetfilter

Transmissie 6 versnellingen handgeschakeld

Cilinderinhoud 2.459 cc

Vermogen 130 pk / 96 kW / 3.500 tpm

Koppel 340 nm / 2.000-2.300 tpm

Verbruik 8,3 km/liter

Acceleratie 15,3 sec 0 - 100 km/u

Topsnelheid 186 km/u

Uitrusting Premiumpakket, Pluspakket, Optischpakket, Dubbele schuifdeur, Lederen bekleding, etc

Laadruimte 2.97 m3

Verkoopprijs euro 37.330 ex btw / bpm

Leaseprijs v.a. 399,00

Vanafprijs euro 16.490 ex btw / bpm

Informatie www.arenabedrijfswagencenter.nl

Testrijder: Lars van der Sterren, Facility Manager Parkhotel Horst

Dealer: EMA Automobielgroep

| autotestdag | Mercedes | fotografie: annemarie bakker | november 2008 |

Mercedes Sprinter

Van der Sterren vindt de Mercedes een ‘mooie auto’. Blijkbaar heeft hij verstand van het merk, want hij vindt het een ‘grote verandering ten opzichte van het vorige model’. Ondanks het ‘robuuste voorkomen’ zou Van der Sterren de auto wel aanschaffen vanwege het ‘fantastisch vermogen’ en het ‘comfortabel rijgedrag’. Dat fantastische vermogen heeft hij blijkbaar goed uitgeprobeerd, want de Facility Manager is vol lof over de snelheid van de auto, die zijn naam Sprinter alle eer aandoet. Minder te spreken is Van der Sterren over het brandstofverbruik, dat hij vrij hoog vindt. In totaal geeft Van der Sterren de Sprinter drie keer een ‘uitmuntend’, naast de al genoemde snelheid krijgen ook de accessoires en de acceleratie die waardering. Over het algemeen scoort de Mercedes ‘goed’, met als eindcijfer een uitstekende 8. Vergeleken met zijn huidige auto heeft de Sprinter een ‘luxere cabine’, en voelt hij ‘comfortabeler’ aan boven de 100 km/u.

Technische gegevens

Merk Mercedes Benz

Model Sprinter 366

Type 318 CDI

Transmissie Automaat

Cilinderinhoud 2.987 cc

Vermogen 184 pk, 135 kW

Koppel 400 nm

Verbruik 11,49 km/liter

Acceleratie Op aanvraag

Topsnelheid 175 km/u

Uitrusting elektrische schuifdeur, hydraulisch geveerde stoel, command navigatie systeem, parktronic, cruise control

laadruimte 1.555 kilo

Verkoopprijs e 47.500,- ex btw en ex BPM

Leaseprijs e 1.191,06,- ex btw

Vanafprijs e 30.120, ex btw en ex BPM 30.120,

ex btw en ex BPM

Informatie www.ema.nl

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Mercedes | autotestdag |

Mercedes Vito

‘Een mooi afgewerkte auto met een prima uitstraling’, dat is de eerste opmerking die Theewen maakt over de Vito. Theewen, die nu een ander merk rijdt, is niet onder de indruk van de laadruimte van de Vito. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de behoefte die hij daaraan heeft voor zijn eigen onderneming. Toch roemt de testrijder de mogelijkheden, het comfort en de kwaliteit van de Mercedes als grote pluspunten. Theewen zou de Mercedes echter niet aanschaffen omdat hij zijn hele wagenpark tot zijn volle tevredenheid heeft ondergebracht bij een dealer van Amerikaanse bedrijfsauto’s, en liever niet wil overstappen. Over het algemeen scoort de Vito ‘goed’, met twee keer een ‘uitmuntend’ voor schakelen en remmen. Ook over de snelheid en de status is Theewen goed te spreken, en het totaalcijfer komt dan ook uit op een ‘goed’.

Testrijder: Mark Theewen, Theewen Koeltechniek

Dealer: EMA Automobielgroep

Technische gegevens

Merk Mercedes Benz

Model Vito

Type 111 CDI Executive DC

Transmissie Automaat

Cilinderinhoud 2.200 cc

Vermogen 116 pk, 85 kW

Koppel 290 nm

Verbruik 12,2 km/liter

Acceleratie 0 - 100 in 15 seconden

Topsnelheid 163 km/u

Uitrusting Line Executive (o.a. Lederen

stuur en versnellingspook)

laadruimte 950 kilo

Verkoopprijs e 32.617,61,- ex btw en ex BPM

Leaseprijs e 760,83,- (full operational,

obv 30.000 p/jr, 4 jr) ex btw, ex brandstof

Vanafprijs e 20.670,- ex btw en ex BPM

Informatie www.ema.nl

Testrijder: P. Geerlings, financieel directeur Aqua Master Cleaning

Dealer: EMA Automobielgroep

| autotestdag | Mitsubishi | fotografie: annemaRIE BAKKER | november 2008 |

Mitsubishi Canter

EMA Venlo is nog maar net gearriveerd met de Mitsubishi Canter of de heer Geerlings mag als eerste testrijder plaatsnemen achter het stuur. Geerlings, eigenaar van een schoonmaakbedrijf, rijdt zelf rond in een Nissan Patrol. Volgens hem leent de Canter zich uitstekend voor bedrijven die behoefte hebben aan een degelijke wagen met de nodige laadruimte. Over vrijwel alle aspecten van de Mitsubishi Canter is Geerlings vol lof. De wagen beschikt volgens hem over voldoende opties, prima stoelen en een goede wegligging. Enig woord van kritiek over deze wagen zou betrekking kunnen hebben op de acceleratie. Geerlings maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de brandstoffen. Hij voorspelt dat de prijzen van brandstof de komende jaren explosief zullen stijgen. Bij de aanschaf van een bedrijfswagen zal het verbruik dan ook een steeds grotere rol gaan spelen verwacht hij.

Technische gegevens

Merk Mitsubishi

Model Canter

Type 3 C 13

Transmissie 5 versnellingen handgeschakeld

Cilinderinhoud 2.977 cc

Vermogen 125 pk, 92 kW

Koppel 240 nm / 1.700 tpm

Topsnelheid 130 km/u

Uitrusting Gesloten laadbak + laadklep

Laadruimte

Verkoopprijs euro 32.500 ex btw en ex BPM

Vanafprijs euro 20.255, ex btw en ex BPM

Informatie www.ema.nl

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Renault | autotestdag |

Renault Kangoo

De nieuwe Kangoo Express van Renault neemt vandaag ook deel aan de bedrijfswagentestdag. De wagen is beschikbaar gesteld door Autobedrijf J. Janssen. Frank Kuijpers is eigenaar van een accommodatie voor speciale gelegenheden en hij zal vandaag in de Renault Kangoo Express rijden om vervolgens zijn eerste bevindingen aan ons door te geven. Binnenin ziet de Kangoo er volgens Kuijpers piekfijn uit. Het geheel is mooi en overzichtelijk vormgegeven en zit degelijk in elkaar. Heerlijke stoelen, een uitstekende wegligging en een vlotte motor maken het rijden in de Express erg aangenaam. Ook aan beenruimte voorin geen gebrek. Minder gecharmeerd is hij van het uiterlijk van het model, maar dat is slechts een kwestie van smaak. Bij de aanschaf van een auto speelt voor Kuijpers vooral de prijs, de uitrusting en de ruimte van de auto een belangrijke rol. Het milieu speelt eveneens gedeeltelijk mee. Zo is voor hem een zuinige motor een absolute must.

| BUSINESS | noord limburg | |

Testrijder: Frank Kuijpers, De Kasteelboerderij

Dealer: Autobedrijf J. Janssen Venlo B.V.

Technische gegevens

Merk Renault

Model Kangoo II Express

Type 1.5 dCi 105 Comfort

Transmissie Handgeschakeld

Cilinderinhoud 1.461 cc

Vermogen 78 (105) pk / 4.000

Koppel 240 nm bij 2.000 toeren

Verbruik 20,4 km/liter

Acceleratie 13,0 sec 0 – 100 km/u

Topsnelheid 170 km/u

Uitrusting Pack Comfort, Pack Driver

laadruimte 3,0 m3

Verkoopprijs e 14.795,- ex btw en bpm

Leaseprijs e 410,- per maand

Vanafprijs e 10.295,- ex btw

Informatie www.renault.nl

| november 2008 | fotografie: annemarie bakker | Renault Trafic | autotestdag |

Renault Trafic

Autobedrijf J. Janssen is met de Renault Trafic naar Parkhotel Horst afgereisd om deel te nemen aan de autotestdag. Namens de testrijders ligt bij Frank Janssen de zware taak om zijn oordeel te vellen over de Renault. Janssen, eigenaar van een bouwbedrijf, heeft dezelfde wagens ook op de weg rijden en kent deze dus als geen ander. Volgens hem betreft het een representatieve wagen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en goede rijeigenschappen. Zo ligt de wagen zeer stabiel op de weg. De versnellingen liggen op een prettige afstand van elkaar waardoor het schakelen natuurlijk verloopt. Ook is het contact tussen de bestuurder en de wagen erg direct. Dit is vooral bij het sturen en het remmen duidelijk merkbaar. Ondanks dat de laadruimte voor menigeen ruimschoots zal volstaan, geeft Janssen de voorkeur aan een hoger model. Ook is het motorgeluid van de Trafic volgens hem iets te prominent aanwezig. Al met al is de Trafic een mooie en complete wagen die bij velen goed in de smaak zal vallen.

Testrijder: Frank Janssen, Janssen Bouwgroep

Dealer: Autobedrijf J. Janssen Venlo B.V.

Technische gegevens

Merk Renault

Model Trafic

Type DC ´Luxe Renault´ L2H1

T29 2.5 dCi 145 FAP QS

Transmissie Quickshift (Semi-automaat)

Cilinderinhoud 2.464 cc

Vermogen 107 (145) pk / 3.500

Koppel 320 nm bij 1.500 toeren

Verbruik 13,5 km/liter

Acceleratie ???

Topsnelheid 173 km/u

Uitrusting op aanvraag

laadruimte 180 x 139 x 167 cm

Verkoopprijs e 29.500,- ex btw en bpm

Leaseprijs e 695,- per maand

Vanafprijs e 17.690,- ex btw

Informatie www.renault.nl

Opgeruimd staat professioneel

Bedrijfswageninrichting. Voor de één is een goed ingerichte auto met gereedschap en werkmateriaal de normaalste zaak van de wereld, de ander moet eerst een kwartier zoeken voordat het juiste stuk gereedschap of onderdeel is gevonden. Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting in Venray heeft voor alle bedrijfswagens de veilige, perfecte opbergoplossing en biedt een compleet servicepakket aan ondernemers in elke branche.

| | noord limburg | BUSINESS|

| bedrijfsprofiel | Hulsendreef | tekst: sofie fest | november 2008 |

Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting zag enkele maanden geleden het levenslicht als officieel servicecentrum van Modul-System bedrijfswageninrichtingen.

Logische stap

Toon Crooymans, manager van Hulsterdreef Autoschade en Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting, legt uit waarom de inrichting van bedrijfswagens tot de activiteiten is gaan behoren: “Binnen de AutoArenaGroep, waar Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting deel van uit maakt, zoeken wij altijd naar verdere invulling van het totale mobiliteitsconcept. Bedrijfswageninrichting was een activiteit die nog niet binnen de eigen organisatie werd uitgevoerd. Hulsterdreef Autoschade heeft veel ervaring met het herstellen van schades aan lichte bedrijfsvoertuigen. Hierbij moet vaak het interieur evenals de bedrijfswageninrichting worden verwijderd en na reparatie weer worden teruggeplaatst. De toevoeging van deze activiteit was dus een eenvoudige en logische stap.”

Crooymans vervolgt zijn verhaal: “Zoals de naam al enigszins aangeeft zijn de bedrijfswageninrichting van Modul-System modulair opgebouwd. Voor elk merk en type bedrijfswagen kan voor iedere branche een passende oplossing worden gevonden. Dankzij het modulaire systeem kan met zeer veel specifieke wensen rekening worden gehouden. Het assortiment omvat allerlei opbergmogelijkheden, gereedschapsrekken en zelfs kleine werkbanken. Stroomvoorziening middels aggregaat of omvormer, werklichten, imperials in vele maten en uitvoeringen, vloer- en wandbekleding, laad- en vastzetsystemen, en nog veel andere zaken kunnen volgens klantenwens worden geinstalleerd. Door middel van een CAD-programma, kan een exploded view van de inrichting van de betreffende bedrijfsauto worden getoond. Hiermee laten we zien hoe de inrichting in werkelijkheid in de bedrijfsauto zal worden geplaatst. In nauw overleg met de klant komen we samen tot de meest praktische oplossing.”

One stop shopping

Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting maakt, zoals reeds gezegd, onderdeel uit van de Auto Arena Groep. Deze groep stelt zich als doel leverancier te zijn van een totaal mobiliteitsconcept. De klant kan niet alleen een keuze maken uit de zeer ruime assortiment VW Bedrijfswagens, maar ook het daarbij passende verzekeringspakket afsluiten, de financiering of leasing regelen, een auto huren, het onderhoud laten uitvoeren, het schadeherstel laten verzorgen en dus nu ook de bedrijfswageninrichting laten installeren. De bedrijfswageninrichting kan zelfs worden meeverzekerd en in de lease worden opgenomen. Inderdaad: one-stop-shopping. Dat scheelt veel tijd en moeite, en dat zal elke ondernemer aanspreken. “We vragen de klant altijd waar de bedrijfsauto precies voor wordt gebruikt. We willen graag een op maat gesneden advies geven waarbij veiligheid voorop staat. Zo kunnen we een optimale combinatie samenstellen van de auto én de inrichting. Natuurlijk kunnen klanten die reeds beschikken over één of meerdere bedrijfswagens, ook bij ons terecht”, vertelt Crooymans.

Samenwerking met Modul-System

“Voor de inrichting van de bedrijfswagens maken we voornamenlijk gebruik van de producten van Modul-System uit Zweden. Modul-System is een van de toonaangevende fabrikanten van interieurs voor bedrijfswagens in Europa. Het bedrijf is onderdeel van een conglomeraat van vooraanstaande industriele ondernemingen met in totaal meer dan 10.000 werknemers in Zweden”, aldus Crooymans. De systemen worden door deskundig personeel van Hulsterdreef bedrijfswageninrichting in elkaar gezet en in de bedrijfsauto’s gemonteerd. De meeste onderdelen worden vervaardigd van hoogwaardig HSS-staal. “Met dit hoogwaardig staal kan zelfs lichter dan aluminium en minstens net zo sterk worden geconstrueerd”, legt Crooymans uit. De bedrijfsauto wordt dus niet onnodig zwaar.

Veiligheid

Bij Hulsterdreef Bedrijfswageninrichtingen staat veiligheid centraal. “Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer heeft de werkgever een belangrijke verantwoordelijkheid en krijgt hij te maken met een zorgplicht. Hij dient er voor te zorgen dat zijn medewerkers veilig op pad kunnen. Los liggende zaken in de auto die de werknemer bij een noodstop of aanrijding verwonden, kunnen de werkgever zeer duur komen te staan. Om die reden hebben we ook voor de samenwerking met Modul-System gekozen. Modul test al haar producten en onderdelen bij een grote autofabrikant in Zweden op veiligheid door middel van botsproeven bij 60 km per uur. Aanvullend op de ruime ervaring van onze monteurs worden zij door Modul-System verder getraind. Zij weten dus precies hoe de systemen veilig gemonteerd moeten worden. Alleen met een deugdelijke montage kan over een veilige inrichting worden gesproken. Een niet goed vastzittende inrichting of losse lading is een projectiel bij een ongeval. Bovendien houden we ons strikt aan de montage-instructies van Modul-System. Hierop worden we regelmatig door Modul-System gecontroleerd.”

Uitstraling en efficiency

Een ander belangrijk aspect is de uitstraling die een bedrijfsauto biedt. Crooymans toont de Hulsterdreef-folder: daarin staan twee foto’s van een bedrijfsauto, eentje zonder en eentje met een efficiënte inrichting. “Het maakt voor de klant van de ondernemer nogal verschil of de bedrijfswagen eruit ziet als een vuilstortplaats, of als een effectief ingerichte werkplaats. Een nette en goed geordende auto oogt niet alleen veel professioneler, een monteur of loodgieter die zijn spullen blindelings kan pakken werkt bovendien veel efficiënter dan iemand die lang moet zoeken om de juiste spullen te vinden – als hij die al bij zich heeft”, aldus Crooymans. “Je kunt je afvragen of iemand die zijn eigen zaken niet op orde heeft, wel goed werk kan afleveren.”

Levensduur

De levensduur van de auto-inrichting overstijgt vaak de levensduur van de bedrijfswagen. Het is geen uitzondering dat een Modul-System inrichting in de derde auto wordt overgebouwd. Als er een nieuwe bedrijfsauto moet worden aangeschaft, kan de inrichting, misschien met een geringe aanpassing, eenvoudig worden overgezet naar de nieuwe auto. Dan kan ook meteen worden gekeken of er een aanpassing of uitbreiding nodig is. In dat geval kan er voor een extra of juist een ander opbergsysteem worden gekozen. De inrichting van een bedrijfswagen kan zo heel lang mee, en dankzij het modulaire systeem feitelijk steeds worden aangepast aan de veranderende behoefte.

Een goede en passende inrichting van de bedrijfswagen brengt een heleboel voordelen met zich mee. Dankzij de efficiënte opbergsystemen kan de ondernemer sneller en makkelijker werken. De levensduur van de inrichting is lang en vergt weinig onderhoud. Bovendien kan de inrichting tussendoor moeiteloos worden aangepast. Tenslotte straalt een goed geordende auto professioneel vakmanschap uit. Of zoals Crooymans het verwoordt: “De inrichting van een bedrijfsauto is naast een visitekaartje ook een belangrijk stuk gereedschap van de ondernemer.”

Hulsterdreef Bedrijfswageninrichtingen

www.hulsterdreef.nl

| november 2008 | tekst: sofie fest | Hulsendreef | bedrijfsprofiel |

Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting zag enkele maanden geleden het levenslicht als officieel servicecentrum van Modul-System bedrijfswageninrichtingen.

Logische stap

Toon Crooymans, manager van Hulsterdreef Autoschade en Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting, legt uit waarom de inrichting van bedrijfswagens tot de activiteiten is gaan behoren: “Binnen de AutoArenaGroep, waar Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting deel van uit maakt, zoeken wij altijd naar verdere invulling van het totale mobiliteitsconcept. Bedrijfswageninrichting was een activiteit die nog niet binnen de eigen organisatie werd uitgevoerd. Hulsterdreef Autoschade heeft veel ervaring met het herstellen van schades aan lichte bedrijfsvoertuigen. Hierbij moet vaak het interieur evenals de bedrijfswageninrichting worden verwijderd en na reparatie weer worden teruggeplaatst. De toevoeging van deze activiteit was dus een eenvoudige en logische stap.”

Crooymans vervolgt zijn verhaal: “Zoals de naam al enigszins aangeeft zijn de bedrijfswageninrichting van Modul-System modulair opgebouwd. Voor elk merk en type bedrijfswagen kan voor iedere branche een passende oplossing worden gevonden. Dankzij het modulaire systeem kan met zeer veel specifieke wensen rekening worden gehouden. Het assortiment omvat allerlei opbergmogelijkheden, gereedschapsrekken en zelfs kleine werkbanken. Stroomvoorziening middels aggregaat of omvormer, werklichten, imperials in vele maten en uitvoeringen, vloer- en wandbekleding, laad- en vastzetsystemen, en nog veel andere zaken kunnen volgens klantenwens worden geinstalleerd. Door middel van een CAD-programma, kan een exploded view van de inrichting van de betreffende bedrijfsauto worden getoond. Hiermee laten we zien hoe de inrichting in werkelijkheid in de bedrijfsauto zal worden geplaatst. In nauw overleg met de klant komen we samen tot de meest praktische oplossing.”

One stop shopping

Hulsterdreef Bedrijfswageninrichting maakt, zoals reeds gezegd, onderdeel uit van de Auto Arena Groep. Deze groep stelt zich als doel leverancier te zijn van een totaal mobiliteitsconcept. De klant kan niet alleen een keuze maken uit de zeer ruime assortiment VW Bedrijfswagens, maar ook het daarbij passende verzekeringspakket afsluiten, de financiering of leasing regelen, een auto huren, het onderhoud laten uitvoeren, het schadeherstel laten verzorgen en dus nu ook de bedrijfswageninrichting laten installeren. De bedrijfswageninrichting kan zelfs worden meeverzekerd en in de lease worden opgenomen. Inderdaad: one-stop-shopping. Dat scheelt veel tijd en moeite, en dat zal elke ondernemer aanspreken. “We vragen de klant altijd waar de bedrijfsauto precies voor wordt gebruikt. We willen graag een op maat gesneden advies geven waarbij veiligheid voorop staat. Zo kunnen we een optimale combinatie samenstellen van de auto én de inrichting. Natuurlijk kunnen klanten die reeds beschikken over één of meerdere bedrijfswagens, ook bij ons terecht”, vertelt Crooymans.

Samenwerking met Modul-System

“Voor de inrichting van de bedrijfswagens maken we voornamenlijk gebruik van de producten van Modul-System uit Zweden. Modul-System is een van de toonaangevende fabrikanten van interieurs voor bedrijfswagens in Europa. Het bedrijf is onderdeel van een conglomeraat van vooraanstaande industriele ondernemingen met in totaal meer dan 10.000 werknemers in Zweden”, aldus Crooymans. De systemen worden door deskundig personeel van Hulsterdreef bedrijfswageninrichting in elkaar gezet en in de bedrijfsauto’s gemonteerd. De meeste onderdelen worden vervaardigd van hoogwaardig HSS-staal. “Met dit hoogwaardig staal kan zelfs lichter dan aluminium en minstens net zo sterk worden geconstrueerd”, legt Crooymans uit. De bedrijfsauto wordt dus niet onnodig zwaar.

Veiligheid

Bij Hulsterdreef Bedrijfswageninrichtingen staat veiligheid centraal. “Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer heeft de werkgever een belangrijke verantwoordelijkheid en krijgt hij te maken met een zorgplicht. Hij dient er voor te zorgen dat zijn medewerkers veilig op pad kunnen. Los liggende zaken in de auto die de werknemer bij een noodstop of aanrijding verwonden, kunnen de werkgever zeer duur komen te staan. Om die reden hebben we ook voor de samenwerking met Modul-System gekozen. Modul test al haar producten en onderdelen bij een grote autofabrikant in Zweden op veiligheid door middel van botsproeven bij 60 km per uur. Aanvullend op de ruime ervaring van onze monteurs worden zij door Modul-System verder getraind. Zij weten dus precies hoe de systemen veilig gemonteerd moeten worden. Alleen met een deugdelijke montage kan over een veilige inrichting worden gesproken. Een niet goed vastzittende inrichting of losse lading is een projectiel bij een ongeval. Bovendien houden we ons strikt aan de montage-instructies van Modul-System. Hierop worden we regelmatig door Modul-System gecontroleerd.”

Uitstraling en efficiency

Een ander belangrijk aspect is de uitstraling die een bedrijfsauto biedt. Crooymans toont de Hulsterdreef-folder: daarin staan twee foto’s van een bedrijfsauto, eentje zonder en eentje met een efficiënte inrichting. “Het maakt voor de klant van de ondernemer nogal verschil of de bedrijfswagen eruit ziet als een vuilstortplaats, of als een effectief ingerichte werkplaats. Een nette en goed geordende auto oogt niet alleen veel professioneler, een monteur of loodgieter die zijn spullen blindelings kan pakken werkt bovendien veel efficiënter dan iemand die lang moet zoeken om de juiste spullen te vinden – als hij die al bij zich heeft”, aldus Crooymans. “Je kunt je afvragen of iemand die zijn eigen zaken niet op orde heeft, wel goed werk kan afleveren.”

Levensduur

De levensduur van de auto-inrichting overstijgt vaak de levensduur van de bedrijfswagen. Het is geen uitzondering dat een Modul-System inrichting in de derde auto wordt overgebouwd. Als er een nieuwe bedrijfsauto moet worden aangeschaft, kan de inrichting, misschien met een geringe aanpassing, eenvoudig worden overgezet naar de nieuwe auto. Dan kan ook meteen worden gekeken of er een aanpassing of uitbreiding nodig is. In dat geval kan er voor een extra of juist een ander opbergsysteem worden gekozen. De inrichting van een bedrijfswagen kan zo heel lang mee, en dankzij het modulaire systeem feitelijk steeds worden aangepast aan de veranderende behoefte.

Een goede en passende inrichting van de bedrijfswagen brengt een heleboel voordelen met zich mee. Dankzij de efficiënte opbergsystemen kan de ondernemer sneller en makkelijker werken. De levensduur van de inrichting is lang en vergt weinig onderhoud. Bovendien kan de inrichting tussendoor moeiteloos worden aangepast. Tenslotte straalt een goed geordende auto professioneel vakmanschap uit. Of zoals Crooymans het verwoordt: “De inrichting van een bedrijfsauto is naast een visitekaartje ook een belangrijk stuk gereedschap van de ondernemer.”

Hulsterdreef Bedrijfswageninrichtingen

www.hulsterdreef.nl

Testrijder: Pierre de Klein, Aqua Master Cleaning

Dealer: Autobedrijf Deinum BV

| autotestdag | Hyundai | fotografie: annemarie bakker | november 2008 |

Hyundai H300

De Hyundai H300 is voor de test van vandaag beschikbaar gesteld door Autobedrijf Deinum. Pierre de Klein is commercieel medewerkers bij een schoonmaakbedrijf en mag vandaag de schoonheid van de Hyundai beoordelen. Hij is erg te spreken over het uiterlijk van de H300. De wagen is representatief en oogt compact ondanks de forse laadruimte. Qua rijeigenschappen lijkt het net of je in een gewone personenauto zit. De stoelen zitten voortreffelijk. Ook heeft de Hyundai geen enkele moeite om vlot mee te komen in het verkeer en beschikt de motor over voldoende trekkracht. Enig minpuntje dat De Klein kan bedenken is dat de laadvloer aan de hoge kant is. Dit is vooral lastig wanneer men een zware lading zou moeten vervoeren. De Klein is groot voorstander van nieuwe technieken in de transportsector die een lagere belasting opleveren voor het milieu. Hij verwacht dat de markt van de alternatieve brandstoffen de komende jaren snel volwassen wordt, wat zal leiden tot een daling van de brandstofprijzen.

Technische gegevens

Merk Hyundai

Model H 300 2.5 CRDi

Type Dynamic 170 pk

Transmissie 5 versnellingen handgeschakeld

Cilinderinhoud 2.497 cc

Vermogen 170 pk / 125 kW

Koppel 392 nm / 2.000-2.500 tpm

Verbruik 11,76 km/liter

Acceleratie 15,2 sec 0 – 100 km/u

Topsnelheid 180 km/u

Uitrustin 2.5 CRDi Dynamic

Laadruimte 2,375 m3

Verkoopprijs euro 18.495 ex btw en bpm

Leaseprijs vanaf euro 379 per maand

Vanafprijs euro 15.995 ex btw

Informatie www.deinumvenlo.nl

delen:
Algemene voorwaarden