Vastgoed

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2008

Duurzaamheid: het kantoor in de toekomst

Voorspellingen zijn vaak overdreven: kijk naar de wijze waarop men vijftig jaar geleden tegen de 21e eeuw aan keek. We zouden dan bijvoorbeeld allemaal in ruimteschepen rondvliegen. Voorlopig staan we allemaal gewoon nog in de file. Daarom is het de moeite waard om trends te herkennen die gaan bepalen hoe bijvoorbeeld ons kantoor er in de toekomst uitziet.

| | noord limburg | BUSINESS|

| duurzaam bouwen | november 2008 |

Als het gaat om duurzaamheid, zijn de trends beslist geen rages die weer snel overwaaien. Zo kunnen de effecten van slechte luchtbehandelingsinstallaties zich pas over een aantal jaren manifesteren. Denk aan asbest: de gevolgen van de toepassing van dit materiaal behoren een duidelijke waarschuwing te vormen. Wat vandaag een uitstekende keuze lijkt, kan later een fatale blijken.

Trends in duurzaamheid

Duurzaamheid is feitelijk geen trend meer te noemen omdat het is opgenomen in een groot aantal beleidsplannen, en omdat het een vast deel is gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Diverse ondernemingen hebben protocollen opgesteld voor hun operaties en processen, en in veel gevallen blijken die protocollen al tientallen jaren geleden geformuleerd.

Toch is er nog veel onduidelijkheid met betrekking tot duurzaam bouwen, al zijn ook op dit gebied allerlei bedrijven zeer actief en biedt de overheid een grote hoeveelheid informatie over dit onderwerp. Echter, veel personen en instanties die betrokken zijn bij het ontwerpen van gebouwen blijven sceptisch over het soort en de schaal van verbeteringen op milieugebied die werkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Menig gebruiker en beheerder van bestaande werkomgevingen delen die mening, ondanks de inspanningen van voorlopers als kantoormeubelfabrikant Herman Miller en printerproducent Kyocera Mita, die al vijftig jaar geleden duurzaamheid hoog in het vaandel hadden staan.

Verwachtingen

Daarom kunnen we met enige zekerheid voorspellen dat over 20 of 30 jaar duurzaamheid nog steeds in de belangstelling zal staan. Op basis hiervan kunnen we enkele verwachtingen formuleren:

• overheden, actiegroepen en aandeelhouders zullen hun eisen blijven stellen

De nationale overheid evenals de EU zullen instrumenten (blijven) ontwikkelen die organisaties stimuleren dan wel dwingen om duurzaam te opereren. Tevens zullen meer ondernemingen zich inspannen om tegemoet te komen aan de eisen van hun aandeelhouders, klanten en andere stakeholders door het toepassen van duurzame concepten.

• er komen steeds geavanceerdere methodes en maatstaven voor het plannen en beheren van duurzaamheid

We kunnen meer systemen en methodes verwachten voor het testen van duurzaamheidsfactoren. Deze zullen van diverse organisaties komen en niet altijd met elkaar verenigbaar zijn, aangezien er verschillen van mening bestaan voor wat betreft hetgeen er precies gemeten kan worden, en welke normen er gehanteerd dienen te worden.

• er zal meer informatie beschikbaar zijn en een beter begrip komen, maar nog steeds zal het moeilijk zijn om beslissingen te nemen

Wetenschappelijk onderzoek, evenals de leveranciers van geprefereerde (of erkende) producten zullen er voor zorgen dat er een beter begrip zal komen en meer informatie beschikbaar zal zijn over elk aspect van duurzaamheid. De impact van ‘harde’ factoren zoals energie-efficiëntie op de zogenoemde ‘zachte’ factoren (de mensen) zal duidelijker zijn, waardoor er meer gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen.

We zullen dus beter geïnfomeerd zijn, maar zal dat dan ook tot gevolg hebben dat men het eens zal zijn over de vraag wat duurzaamheid nu eigenlijk inhoudt? We gaan er in ieder geval iets aan doen, uit vrije wil dan wel gedwongen door wettelijke bepalingen. In beide gevallen hebben we een beter begrip van de mogelijke voordelen. Deze kunnen ook nog eens beter worden aangetoond omdat zowel voor- als tegenstanders van wettelijke dwang of te realiseren resultaten de tijd zullen hebben gehad om relevante informatie te verzamelen en te verwerken om op basis daarvan hun argumenten kracht bij te zetten.

De werkplek van de toekomst

Dat is allemaal prachtig, maar wat heeft dat voor consequenties voor de werkplek van de toekomst? Hoe ziet die er uit en wat voor gevoel zal men daar bij hebben? Die toekomstverwachting kan worden gevat in twee termen: flexibiliteit en controle.

Mensen willen hun werkplek kunnen beheren zodat ze die kunnen aanpassen aan hun persoonlijke wensen en voorkeuren voor wat betreft verlichting, temperatuur, functionele voorzieningen (supplies e.d.), esthetische aantrekkingskracht, enzovoort. Des te meer controle, des te gelukkiger de medewerkers. Op de werkplek van de toekomst zal die controle worden bepaald door de technologie en het ontwerp van de omgeving, de meubilering en de hulpmiddelen.

Natuurlijk willen de managers van die organisaties ook controle, bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat er niet meer energie wordt verbruikt dan absoluut nodig is voor het uitvoeren van de taken. Het verlichten van het gehele gebouw omdat een paar mensen overwerken zal niet langer aanvaardbaar zijn. Het verminderen van de hoeveelheid afval om kosten te besparen is een ander streven dat zal zorgen voor betere methoden om gebruikte grondstoffen te beheren.

Het voldoen aan de eisen voor de toekomstige werkomgeving zal tevens zorgen voor flexibiliteit. Hierbij zullen nieuwe generaties van beheersystemen in de werkomgeving een belangrijke rol gaan spelen. In de toekomst zal het energieverbruik geoptimaliseerd zijn door te ‘tracken‘ waar de medewerkers zich bevinden, en welke omstandigheden zij wensen. Deze systemen kunnen worden aangepast door individuen, terwijl hun wensen worden samengevoegd tot een optimale instelling. Er zijn al organisaties die hun kantoren opnieuw hebben ingericht en uitgerust om aan dit concept te voldoen. Ze hebben bijvoorbeeld aanwezigheids-detectiesystemen laten installeren om de verlichting af te stemmen op het gebruik, en die verlichting gekoppeld aan een systeem dat de daglichtsterkte meet zodat er geen energie wordt verspild.

Verbetering door ontwerp

In veel gevallen kunnen deze resultaten worden bereikt door een gebouwontwerp waarbij dit soort zaken al vanaf de tekentafel zijn meegenomen. Dit geldt trouwens ook voor renovatieprojecten, al zal dat wat meer voeten in de aarde hebben. Vanaf de tekentafel rekening houden met duurzaamheid (en flexibiliteit en controle) is efficiënter dan het installeren van complexe luchtbehandelingsinstallaties of andere apparatuur.

Mede daarom zullen we steeds meer gebouwen gaan zien die:

• in hun eigen energiebehoefte voorzien door middel van windkracht en zonlicht

• alle medewerkers een werkplek bieden met natuurlijke lucht en daglicht

• ontworpen zijn om de interne temperatuur te stabiliseren door het toepassen van isolatie

• regenwater opvangen en hergebruiken

• geïntegreerd zijn in hun omgeving, om de grondstoffen te kunnen delen en er optimaal gebruik van te kunnen maken.

In het kantoor van de toekomst zal meer aandacht worden geschonken aan afvalbeheer. De spullen die worden weggegooid, zullen worden gesorteerd en misschien zelfs ter plekke worden gerecycled. Bijvoorbeeld door deze te gebruiken als brandstof in verwarmingsketels, zoals Herman Miller doet in zijn fabriek in Michigan in de Verenigde Staten.

Bij Herman Miller, net zoals bij veel andere ondernemingen die duurzaam werken, heeft de inspiratie van de oprichter en de toewijding van de medewerkers er voor gezorgd dat duurzaamheid een item op de agenda werd. Naarmate meer en meer beslissers in organisaties beseffen dat een beleid dat gericht is op duurzaamheid niet alleen goodwill kweekt, maar ook geld kan opleveren (hogere productiviteit, lagere kosten), zullen duurzame werkplekken meer regel gaan vormen dan uitzondering.

| november 2008 | duurzaam bouwen |

| BUSINESS | noord limburg | |

Nieuwe naam fusiegemeente Helden, Maasbree, Meijel en Kessel

De zoektocht naar de nieuwe naam voor de fusiegemeente Helden, Kessel, Maasbree en Meijel is gestart. Aan inwoners is gevraagd suggesties in te sturen. Een commissie buigt zich over alle inzendingen. In deze commissie zit uit elke gemeente een historicus en uit elke kern een vertegenwoordiger. Onderleiding van een onafhankelijke voorzitter gaan deze 15 personen de drie meest geschikte namen selecteren. Tussen 19 en 26 november krijgen alle inwoners (ouder dan 18 jaar) de kans om uit de drie geselecteerde namen hun favoriet te kiezen. Iedereen ontvangt hiervoor een stemkaart met code. Via de website www.uwvisie.nl kunnen inwoners kiezen uit de top 3. Mensen die niet over internet beschikken, kunnen de stemkaart insturen. Op 1 december 2008 beslissen de vier gemeenteraden over de definitieve. De keuze van de inwoners speelt daarin een grote rol.

Transportsector lijdt onder kredietcrisis

Uit het conjunctuurbericht over het derde kwartaal van ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN), is gebleken dat de transportsector zwaar lijdt onder de kredietcrisis. Volgens het bericht is dit het slechtste kwartaal in zes jaar tijd. Hoewel de dieselprijs is gedaald, is de vervoersaanvraag in elkaar gezakt.

Voorzitter Alexander Sakkers van TLN noemt de situatie zorgelijk. Hij is van mening dat het wel een paar jaar gaat duren voordat de transportsector hoer bovenop gaat komen. Van alle ondernemers constateert 46 procent een daling in de bedrijvigheid ten opzichte van een jaar geleden. Bij internationaal georiënteerde bedrijven is dit 54 procent. Door de lage bedrijvigheid wordt het niveau van de omzet naar beneden getrokken. Het ondernemersvertrouwen is hierdoor op het lage niveau van het voorgaande kwartaal blijven steken. Lage dieselprijzen zijn een welkome financiele meevaller, maar wegens niet op tegen de afzetdaling. Het aantal ritten van vrachtauto’s zal dit jaar waarschijnlijk met 20 procent dalen. In de sector werken volgens Sakkers direct en indirect zo’n 700.000 mensen.

Samenwerking gemeente en Belastingdienst

Burgemeester Bruls van Venlo heeft een convenant met de Belastingdienst ondertekend. In dit handhavingsconvenant Horizontaal Toezicht Gemeenten spreken Venlo en de Belastingdienst af samen te zullen werken op basis van transparantie, begrip en vertrouwen. Het convenant is de uitkomst van een pilot die in 2007 heeft plaatsgevonden. Venlo was één van de drie deelnemers aan de pilot Horizontaal Toezicht Gemeenten, naast Oud-Beijerland en Hardenberg. Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de gemeente en de Belastingdienst, waarbij transparantie, vertrouwen en begrip voorop staan. De pilot en ook het convenant hebben betrekking op de belastingverplichtingen die de gemeente heeft ten opzichte van het Rijk. Het doel is om te kijken hoe gemeente en Belastingdienst tot een betere samenwerking kunnen komen om fiscale risico’s beter inzichtelijk te maken en te verkleinen.

De belastingdienst krijgt snellere en betere informatie beschikbaar. Naarmate gemeenten er beter in slagen om te komen tot een samenhangend systeem van beheersing en controle (‘Tax Control Framework’), kan ook het toezicht meer toegespitst plaatsvinden.

Fiscus stuit op grote fraude met aftrekposten

| | noord limburg | BUSINESS|

| business news | november 2008 |

De belastingdienst is gestuit op fraude van meer dan 65 miljoen euro met aftrekposten voor buitengewone uitgaven. Meer dan 45 belastingplichtigen probeerden over 2007 1 miljoen of meer af te trekken. Volgens de fiscus was deze groep niet de enige waarbij zeer hoge aftrekposten aangetroffen werden. Ruim tweehonderd belastingplichtigen voerden elk een aftrek van meer dan 100.000 euro op. Bij 355 andere aangiften viel op dat er eveneens zeer forse claims voor onder meer betaalde alimentatie en giften werden ingediend. In een tiental gevallen werden tegelijkertijd zelfs drie aftrekposten van meer dan een ton opgevoerd. De belastingdienst vraagt de betrokken belastingplichtigen om uitleg. Als de forse claims niet kunnen worden onderbouwd en er sprake is van opzet, volgt een boete. Ook strafrechtelijke vervolging is een mogelijkheid. De komende tijd verwacht de fiscus nog enkele tienduizenden belastingplichtigen om uitleg te moeten vragen. Wie snel zijn belastingaangifte corrigeert, kan een boete voorkomen.

delen:
Algemene voorwaarden