Column Voor de Zaak: Mediaton, onnodig of goed alternatief?

Magazines | Noord Limburg Business nr 6 2018In de praktijk zien we steeds vaker dat als het op het werk niet lekker loopt of wanneer er kritiek is geuit op het functioneren van een werknemer, de werknemer zich ziek meldt. De ziekmelding heeft dan niets te maken met arbeidsongeschiktheid maar met de situatie op het werk. De bedrijfsarts oordeelt in die gevallen meestal dat het goed is om een korte periode van 14 dagen rust te houden en die periode te gebruiken om in een gesprek, vaak met behulp van een mediator, tot een oplossing te komen. Bij veel werkgevers merk ik weerstand tegen het inschakelen van een mediator. Veel gehoord is: “We zijn volwassen mensen en zo moeten we toch ook met elkaar kunnen praten. De hulp van een zweverige mediator hebben we daarbij niet nodig.” In de basis hebben deze werkgevers gelijk. Mediation is het voeren van een goed gesprek om te kijken of voor ieder een goede oplossing gevonden kan worden. Voorwaarde voor een goede uitkomst van zo’n gesprek is dat ieder zich voldoende kan uiten en in staat is te luisteren naar de ander in een één op één gesprek. Daar is waar het vaak mis loopt. Vanuit eigen belangen en juridische posities is het niet altijd mogelijk om open en eerlijk te zeggen wat je vindt. Daarbij is luisteren naar de ander vaak lastig, zeker als de emoties hoog zijn opgelopen. De rol van de mediator en de waarborgen van mediation kunnen dan uitkomst bieden.

De belangrijkste waarborg van mediation is vertrouwelijkheid. Soms ziet de werknemer het eigenlijk niet meer zitten, maar durft dat niet te zeggen uit angst voor de consequenties voor zijn inkomen, of andersom ziet de werkgever het niet meer zitten, maar is zonder goed dossier bang voor een hoge ontslagvergoeding. Hierdoor zit ieder dan gevangen in een onwenselijke situatie. Voordat een mediationgesprek begint, spreek je met elkaar af dat alles wat gezegd wordt tijdens de mediation vertrouwelijk is. Dat houdt in dat alles wat gezegd wordt tijdens een mediation in een later eventueel juridisch traject niet tegen je gebruikt kan worden. Die vertrouwelijkheid geeft vaak ruimte om te zeggen wat je als werkgever of werknemer echt wilt.

De mediator is een onafhankelijke derde die het gesprek leidt, bemiddelt, spiegels voorhoudt en werkgever en werknemer (of andere partijen) naar elkaar laat luisteren. Van daaruit wordt openheid gezocht voor het vinden van een goede oplossing voor iedereen aan tafel. Van oudsher is de opvatting dat de mediator niet mag helpen bij het vinden van een oplossing en dat de mediator vooral geen inhoudsdeskundige moet zijn. Er is een kentering gaande in die opvatting. Meer en meer is de opvatting dat een mediator juist gespecialiseerd moet zijn, zodat de mediator mee kan denken over de juridische haalbaarheid van aangedragen oplossingen, maar ook de alternatieve scenario’s kan voorhouden. Deze ontwikkeling heeft gemaakt dat ik de afgelopen jaren – naast mijn werk als arbeidsrechtadvocaat – diverse opleidingen heb gevolgd in het vak van mediator op mijn eigen vakgebied het arbeidsrecht en het gebied van ondernemingsrecht en heb mij gecertificeerd bij het MfN-register. Inmiddels heb ik al een flink aantal mediationtrajecten met succes mogen begeleiden. Mediation, onnodig of goed alternatief? Gezien de waarborgen is mediation zeker een goed alternatief.

Wilt u meer informatie over mediation of mijn werkwijze als mediator bel of mail mij dan gerust via marivonne@voordezaak.nl of 06-47898741.
delen:

Noord Limburg Business nr 6 2018

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by